Wacław II

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Wacław II, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

W ostatnim czasie moją szczególną uwagę budzi postać Wacława II, który panował na ziemiach polskich w latach 1300 – 1305. Podczas mojej wypowiedzi postaram się przytoczyć najważniejsze wątki oraz anegdoty z życia tego władcy.
Wacław urodził się w 1271 roku i pochodził z czeskiej dynastii Przemyślidów. Według historyków jego rodzicami byli Przemysł Ottokar II i córka księcia halickiego – Kunegunda. Pierwsze siedem lat życia spędził, wychowując się na praskim dworze. Małoletni Wacław II dorastał do roli przyszłego władcy prawdopodobnie ze względu na ambitne plany swojego ojca. Młody chłopak był świadkiem ważnych uroczystości, jakie odbywały się na dworze, a także obserwował prowadzenie polityki, turnieje rycerskie i zawody oraz wiele innych.Losy księcia odmieniły się diametralnie. W 1273 roku, kiedy Niemcy nie wybrali na monarchę Przemysła Ottokara II, ale księcia Rudolfa, ojciec Wacława podjął działania zbrojne, które zakończyły się porażką. W bitwie pod Suchymi Krutami zginął król, a Wacław został osierocony.
Opiekę nad chłopcem oraz o władzę nad Czechami ubiegało się kilku książąt, a wśród nich między innymi Henryk Probus. W efekcie król Rudolf opiekę nad małoletnim przekazał Ottonowi Długiemu, który był margrabią brandenburskim. Jego rządy były niekorzystne dla państwa Czechów oraz tragiczne dla Wacława II. Opiekun księcia starał się wyciągnąć z kraju jak najwięcej pieniędzy, natomiast jego samego uwięził w Szpandawie. Trudne doświadczenia przeżyte w dzieciństwie miały zapewne skutki w przyszłości. Regencja Ottona na ziemiach czeskich zakończyła się w 1283 roku, kiedy po uzyskaniu sporej sumy pieniędzy Otton wypuścił Wacława i wycofał się ze starań o Czechy. Miejsce na dworze praskim zajął Zawisza z Falkensteinu, który poślubił królową Kunegundę i zaopiekował się Wacławem.Książę Rudolf z dynastii Habsburgów planował złamać rządy Zawiszy. Rok 1285 był przełomowy, król nadał Wacławowi Czechy, jako lenno i doprowadził do ślubu z Gutą. Po śmierci królowej Kunegundy pozycja Zawiszy stawała się coraz słabsza i w 1287 roku po powrocie Guty i doradztwu biskupa praskiego Tobiasza całkowicie stracił wpływy i został uwięziony, a rok później stracony na rozkaz Wacława II. Aby uciszyć wyrzuty sumienia ufundował klasztor w Zbrasławiu. W 1288 roku Wacław spotkał się z synem króla niemieckiego, który kusił go propozycją przejęcia władzy w Polsce. Leszek Czarny zmarł w tym samym roku bezpotomnie, pozostawiając dużą część Polski bez następcy.
Pierwszym krokiem ku przejęciu władzy w Królestwie Polskim było

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!