Wacław Krzeptowski

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Wacław Krzeptowski, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Wacław Krzeptowski (1897- 1945) pochodził z zasłużonego dla Podhala rodu, urodził się w Kościelisku. W trakcie I WŚ Krzeptowski walczył w armii austriackiej. Po wojnie działał w zakopiańskim związku górali, działał w strukturach Stronnictwa Ludowego. Polityk stanowił elitę zakopiańskiej śmietanki towarzyskiej. Wacław popadł w długi, Niemcy wstrzymali licytację jego majątku. Nie znamy terminu, kiedy polityk rozpoczął kolaborację z Rzeszą. Niemcy zajęli Podhale, po czym zaczęli organizować struktury góralskiej kolaboracji. Adolf Hitler dążył do pokazania góralom, że nadal mogą odprawiać praktyki religijne, członkowie Goralenvolk udali się w tym celu na Jasną Górę. Górale byli wdzięczni Niemcom, za to, że pozwolili im pomodlić się w najważniejszym polskim sanktuarium religijnym. Rodzina Wacława była przeciwna jego dążeniom do aliansu z III Rzeszą, pamiętajmy, że wydali wielu bohaterów, patriotów. 7 XI 1939 r. na Wawel wyruszyła delegacja narodu góralskiego, celem pogratulowania Hansowi Frankowi, przejęcia władzy w Generalnym Gubernatorstwie.

Ocena Wacława dzisiaj jest niejednoznaczna, należy pamiętać, że Estończycy i Łotysze darzą szacunkiem weteranów SS. Górale na swych chatach rzeźbili swastykę, pokazując, że utożsamiają się z Rzeszą. Wacław otrzymał odznakę górali, która była piękna pod kątem artystycznym. Frank bywał często w Zakopanem, zatrzymywał się na Kalatówkach, tutaj też uczył się jazdy na nartach. Wielu górali odżegnywało się od poglądów Krzeptowskiego, strój góralski, który wcześniej był dobrze kojarzony, nabrał pejoratywnego wydźwięku, Polacy szydzili z niego. Górale, którzy jechali do Krakowa czy Warszawy, przebierali się w strój zwykły, który miał spowodować, że nie będą źle traktowani przez resztę społeczeństwa, znajdującego się pod okupacją. Górale bywali opluwani, odmawiano im sprzedaży towarów. Nie możemy się zatem dziwić, że popadli we wściekłość. Na drzwiach Wacława zawisła kartka, informująca, że może czekać go samosąd. Utworzono Goralenverein, w skład którego oprócz Krzeptowskiego weszli: Józef Cukier, Andrzej i Stefan Krzeptowscy.

Część rodziny Krzeptowskich, która zdecydowała się na kolaborację, zaczęła obrastać w piórka. W Zakopanem powstaje Komitet Góralski, oficjalnie powstały w lutym 1942 r. Przy wręczaniu Kennkart, Wacław wykazywał się znacznym zaangażowaniem. Polityk zmuszał, szantażował, organizował wiece, byle tylko ludność przyjęła ten dokument. Goralenvolk miał stworzyć legion Waffen- SS, który składałby się z młodych Podhalan. Dochodziło do aktów dezercji, gdyż mł

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!