Władcy Polski

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Władcy Polski, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Władcy Polski.
Najważniejsze informacje w pigułce.
Podchodząc do sprawy od strony dynastii, sprawa władców polskich ma się następująco:
Pierwszą panującą dynastię w Polsce stanowili Piastowie, którzy swoje rządy sprawowali od około dziewięćsetnego roku, czyli od momentu powstania państwa polskiego, aż do 1370 roku.
Zakłada się, że Piastowie najpierw zdobyli Wielkopolskę, a następnie skierowali swe działanie na Kujawy, Mazowsze, Pomorze Wschodnie.
W czasach ich panowania nastąpiła chwilowa zmiana władcy, albowiem w latach 1291 -1306 władzę sprawowali Przemyślidowie. Natomiast w latach 1138 – 1320, w czasach gdy miejsce miało rozbicie dzielnicowe, władza nad polskimi ziemiami równocześnie należała do wielu książąt piastowskich, którzy pozostawali niezależni między sobą.
W kolejnych latach po panowaniu Piastów, ich miejsce zajęła dynastia Andegawenów, której dwaj monarchowie panowali od 1370 do 1399 roku.
Kolejną dynastią sprawującą władzę nad ziemiami polskimi była dynastia Jagiellonów, której panowanie przypadało na lata 1386- 1572.
W tym okresie, a dokładnie od zawarcia unii lubelskiej w 1569 roku, każdy koronowany król polski automatycznie z urzędu stawał się także władcą Litwy.
Od 1573 toku władcy polscy byli wybierani bez przestrzegania zasad sukcesji, a mianowicie w drodze wolnej elekcji. Styl ten trwał aż do upadku Rzeczypospolitej, a więc III rozbioru Polski w 1795 roku.
Konstytucje, kolejno z 1791 (Konstytucja 3 maja), z 1807 (Konstytucja Księstwa Warszawskiego”, jak i Konfederacja Generalna Królestwa Polskiego z 1812 roku przewidywały, aby ponownie na tronie zasiadła dynastia Wettynów. Po kongresie wiedeńskim, trwającym od września 1814 roku do czerwca 1815 roku, tytuł królów Polski przypadł w ręce cesarzy rosyjskich, wywodzących się z dynastii Romanów.
Niżej zaprezentowana lista przedstawia w sposób chronologiczny panujących książąt i królów Polski.
Dynastia Piastów:
Mieszko I – panujący w latach ok. 960-992,
Bolesław Chrobry – panujący w latach 967 – 1025, w 1025 został koronowany na 1 króla Polski,
Mieszko II – panujący w latach 1025- 1034,
Bezprym – panujący w latach 1031- 1032,
Kazimierz Odnowiciel – panujący w latach 1034 – 1058,
Bolesław Śmiały – panujący w latach 1058 – 1079, w 1076 został koronowany na 3 króla Polski,
Władysław Herman – panujący w latach 1079 – 1102,
Zbigniew – panujący w latach 1102 – 1107,
Bolesław Krzywousty – panujący w latach 1107 – 1138,
Władysław II Wygnaniec – panujący w latach 1138 – 1146,
Bolesław Kędzierzawy – panujący w latach 1146 – 1173,
Mieszko III Stary – panujący w od 1173 do 1177, jak i w 1191, 1195 i od 1199 do 1202 roku,
Kazimierz Sprawiedliwy – panujący w latach 1177 – 1194,
Przemysł II – panujący w latach 1290 – 1296, koronowany został w 1295 roku,
Władysław Łokietek – panujący w latach 1305 – 1333, koronowany został w 1320 roku,
Kazimierz Wielki – panujący w latach 1333 – 1370.
Dynastia Przemyślidów:
Wacław II – panujący w latach 1300 – 1305,
Wacław III – panujący w latach 1305 – 1306.
Dynastia Andegawenów:
Ludwik Węgierski – panujący w latach 1370 – 1382,
Jadwiga – panująca w latach 1383 – 1399.
Dynastia Jagiellonów:
Władysław II Jagieło – panujący w latach 1386 – 1434,
Władysław III Warneńczyk – panujący w latach 1434 – 1444,
Kazimierz IV Jagiellończyk – panujący w latach 1447 – 1492,
Jan I Olbracht – panujący w latach 1492 – 1501,
Aleksander – panujący w latach 1501 – 1506,
Zygmunt I Stary – panujący w latach 1507 – 1548,
Zygmunt II August – panujący w latach 1548 – 1572,
Królowie elekcyjni:
Henryk Walezy – panujący w latach 1573 – 1574,
Anna Jagiellonka – panująca w latach 1576 – 1596,
Stefan Batory – panujący w latach 1576 – 1586,
Dynastia Wazów:
Zygmunt III – panujący w latach 1587 – 1632,
Władysław IV – panujący w latach 1632 – 1648,
Jan Kazimierz – panujący w latach 1648 – 1672,
Królowie elekcyjni:
Michał Korybut Wiśniowiecki – panujący w latach 1669 – 1673,
Jan III Sobieski – panujący w latach 1674 – 1696,
Stanisław Leszczyński – panujący w latach 1704 – 1709, jak i w latach 1733- 1736,
Dynastia Wettynów:
August II Mocny – panujący w latach 1697 – 1706, jak i w latach 1709 – 1733,
August III – panujący w latach 1733 – 1763.
Król elekcyjny:
Stanisław August Poniatowski – panujący w latach 1764 – 1795 – ostatni król Polski.
Szczegółowe informacje o najważniejszych władcach Polskich (w kolejności chronologicznej).
Przed Mieszkiem I, który uznawany jest za pierwszego władcę Polski, który został potwierdzony przez źródła, istnieli wcześniejsi władcy.
Za rzeczywistych władców uznaje się tych wymienionych w kronice Galla Anonima, byli to:
Popiel – w relacji Galla Anonima ukazuje się on jako władca panujący w Gnieźnie.
Siemowit – książę Polan władający w IX wieku. Według relacji Galla Anonima był synem Piasta, a władzę objął po obaleniu Popiela.
Lestek – uznawany za drugiego księcia Polan. Był synem Siemowita.
Siemomysł – uznawany za trzeciego księcia Polan, Był synem Lestka, wnukiem Siemowita, jak i ojcem Mieszka I.
Mieszko I – uznawany za czwartego księcia Polan pochodzącego z dynastii Piastów. Był pierwszym chrześcijańskim władcą Wielkopolski. Za przybliżoną datę jego urodzin uznaje się 935 rok. Władzę przejął po ojcu – Siemomyśle – w latach pięćdziesiątych X wieku. W walkach ze związkiem słowiańskich plemion stracił brata. W 965 roku za żonę pojął czeską księżniczkę Dobrawę, która uznawana jest za osobę, która przekonała Mieszka I do przyjęcia chrztu w 966 roku. Owocami z tego związku byli: Bolesław I Chrobry, jak i Sygryda Storrada.
Uznaje się, że na początku swojego panowania udało mu się podbić Pomorze, jak i Mazowsze. Zwyciężył w walce pod Cedynią w 972 roku. W okolicach 979 roku poślubił Odę Dytrykówną. Owocami z tego związku byli: Mieszko Mieszkowic, Świętopełk Mieszkowic, jak i Lambert Mieszkowic.
Uznawany był za sprawnego polityka i inteligentnego wodza.
Bolesław Chrobry – potomek Mieszka I i Dobrawy. Z dynastii Piastów. Uznawany za pierwszego koronowanego króla Polski. W 1000 roku za jego sprawą zorganizowany został zjazd gnieźnieński. Dokonał podboju znaczących ziem na korzyść Polski. Uznawany za jednego z najbardziej wojowniczych monarchów, jak i świetnego stratega. Prowadził wieloletnie konflikty z wieloma sąsiadami. Kraj za jego władzy wzbogacał się poprzez podboje i grabieże. Przydomek „Chrobry” został mu nadany już po śmierci, czasami określany bywa także jako „Wielki”. Nie znajduje się wiele zmianek na temat jego żon. Wiadomo, że miał je cztery. Dzieci natomiast miał siedmioro, z czego władzę po ojcu przejął Mieszko II Lambert.
Mieszko II – był drugim koronowanym władcą Polski pochodzącym z dynastii Piastów. Syn Bolesława Chrobrego. Ożenił się z Rychezą, z którą miał troje dzieci: Kazimierza I Odnowiciela, Gertrudę i nieznaną z imienia córkę. Razem z żoną i ojcem koronował się 1025 roku. W 1031 roku został przepędzony przez dwóch swoich braci: Ottona i Bezpryma. Już w 1032 roku odzyskał władzę, jednak musiał ją podzielić pomiędzy sobą, jak i swoim bratem Ottonem.
Bezprym – pierworodny syn Bolesława Chrobrego z dynastii Piastów. Przejął władzy po zbrojnym najeździe na Polskę razem z bratem Ottonem. Zginął niespełna rok później zabity przez jednego z własnych dworzan.
Kazimierz I Odnowiciel – syn Mieszka II Lamberta i Rychezy. Książę z dynastii Piastów. W okresie, gdy przejął władzę, kraj był w głębokim kryzysie. Niedługo po objęciu władzy, bo już w 1037 roku, został zmuszony do pozostawienia tronu i opuszczenia kraju. Jego działania po ucieczce miały na celu zjednoczenie na nowo ziem Polskich. Za jego sprawą stolica książęca została przeniesiona do Krakowa. W 1047 odniósł decyduje zwycięstwo, które pomogło mu na ustabilizowanie pozycji kraju. Poślubił Marię Dobroniegą, z którą doczekał się piątki dzieci: Bolesława II Szczodrego, Władysława Hermana, Mieszka, Świętosławy Swatawy, jak i Otta.
Bolesław Śmiały (Szczodry) – pierworodny syn Kazimierza Odnowiciela. Był trzecim koronowanym władcą Polski z dynastii Piastów. Tytuł królewski otrzymał z rąk papieża Grzegorza VII. Za czasów jego panowania trwały wieczne konflikty. Zajął Kijów. W 1079 roku został wygnany z kraju. Zdecydował się

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!