Władysław I Herman

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Władysław I Herman, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Władysław I Herman według moich spostrzeżeń jest władcą, którego panowanie skrywa wiele ciekawych faktów i ciekawych zagadek. W mojej wypowiedzi postaram się przytoczyć najważniejsze i najbardziej istotne wydarzenia dla Królestwa Polskiego.
Herman był synem Kazimierza Odnowiciela i księżniczki pochodzącej z rodu Rurykowiczów – Dobroniegi. Według historyków urodził się w 1042/1044 roku. Ciekawostką jest, że jako jedyny z niewielu książąt polskich nosił dwa imiona. Historycy nie znają pism itp., które mogą nam ukazać pierwsze trzydzieści lat jego życia za czasów panowania Bolesława Śmiałego, który wówczas rządził polskim krajem. Prawdopodobnie brat osadził go na Mazowszu, gdzie pełnił funkcję namiestnika. W czasie pobytu na Mazowszu Władysławowi urodził się syn Zbigniew, pochodzący z nieprawego łoża. Początki władzy Herman rozpoczął po śmierci swojego brata.
Należy wspomnieć, że za czasów panowania Bolesława II Śmiałego wybuchła opozycja antykrólewska. Nic nie wskazuje na to, że Władysław brał udział w spisku, jednakże po wygnaniu Szczodrego to on przejął pełnię władzy w Polsce. Według historyków ustalenie daty panowania Hermana jest trudne, jednak datuje się je na 1080 rok. Początki rządów nie był łatwe, gdyż Polska była skłócona z sąsiadami, skarbiec był pusty oraz rosło ryzyko obalenia Hermana i powtórnego powrotu Śmiałego na polski tron. Pierwszym działaniem, które podjął nowy król było porozumienie z czeskim księciem Wratysławem.Około 1080 roku Herman ożenił się z córką Wratysława – Judytą. Dzięki temu małżeństwu Polsce udało się porozumieć z Henrykiem IV, gdyż dla Czech najważniejszym sojusznikiem był właśnie Henryk. Ciekawostką jest, że Henryk IV otrzymał od Wratysława zgodę na koronację i w wyrazie wdzięczności Wratysław został nazwany królem Czech i Polski. Władysław uznał niemieckie zwierzchnictwo i niestety musiał się obejść z myślą, że nie dojdzie do koronacji. Po śmierci Judyty, Herman ożenił się z Judytą Salicką, która była siostrą Henryka IV. Władysławowi udało się również wzmocnić sojusz z Węgrami, które były sojusznikiem wygnanego z Polski – Bolesława Szczodrego. Nowy Polski książę załagodził konflikt polsko-ruski. Według historyków Herman zrezygnował ze starań o Grody Czerwieńskie.
Wraz z łagodzeniem sporów Herman postanowił umocnić swoją pozycję w Polsce. Według wykopalisk archeologicznych w Tyńcu w centralnym sarkofagu został pochowany brat Władysława Hermana. Herman stał się legalnym władcą po śmierci Śmiałego. Dlaczego Władysław I Herman nie mógł został koronowany? Odpowiedź jest bardzo prosta, ze względu na międzynarodowe układy nie było to możli

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!