Władysław III Warneńczyk

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Władysław III Warneńczyk, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

W ostatnim czasie moją szczególną uwagę przykuwa postać Władysława III Warneńczyka, który panował w Polsce w latach 1434-1444. Podczas mojej wypowiedzi postaram się przytoczyć najważniejsze fakty i anegdoty z życia tego władcy.
Warneńczyk urodził się 31 października 1424 roku w Krakowie, kiedy król Władysław Jagiełło przebywał w Przemyślu na Rusi. Jagiełło długo wyczekiwał męskiego potomka i wraz z jego narodzeniem miał nadzieję, że w przyszłości obejmie po nim polski tron. Chrzest chłopca odbył się w 1425 roku w wawelskiej katedrze w Krakowie. Na uroczystości przybyło wielu gości zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Imię Władysław nie zostało wybrane przypadkowo, miało nawiązywać do ojca oraz słynnego Władysława Łokietka, który zjednoczył Królestwo Polskie. Reasumując, narodziny królewicza zmieniły wszystkie dotychczasowe plany Jagiełły, w Warneńczyku była szansa pozostawienia władzy w dynastii Jagiellonów.
Władysław Jagiełło podejmował wiele starań w celu zagwarantowania synowi praw do polskiej korony. Według kronikarzy i historyków kilka dni po narodzinach syna napisał list do papieża, w którym pałał euforią i szczęściem. Ojciec nie tylko starał się uzyskać przychylność Stolicy Apostolskiej, ale również zabiegał o poparcie poddanych, dlatego zwołał zjazd w Brześciu Kujawskim. Możni zgodzili się poprzeć Warneńczyka tylko wtedy, gdy Jagiełło potwierdzi dotychczasowe przywileje i wolności. Droga Warneńczyka do korony nie była łatwa, jego ojciec przez wiele lat zwlekał z nadaniem możnym przywilejów, co wywołało konflikt i napięcie. W 1430 roku spory ucichły i szlachta zobowiązała się dotrzymać danego słowa.
Po śmierci Władysława II Jagiełły w 1434 roku szlachta miała wybrać jednego z jego synów na króla Polski, Warneńczyk miał wówczas dziesięć lat. Problem stanowił zbyt mały wiek królewicza, część możnych, a mianowicie biskup krakowski Zbigniew z Oleśnicy, opowiadał się za natychmiastową koronacją Władysława, jednak aby uspokoić nastroje szlachty król obiecał, że wraz z osiągnięciem pełnoletności potwierdzi przywileje, natomiast przez okres pięciu lat władzę w jego imieniu będzie pełniła rada królewska. Kiedy odbyła się koronacja?
25 lipca 1434 roku Warneńczyk został koronowany i zasiadł na tronie Polski. Według historyków młody król jest dla historii wielką niewiadomą, ponieważ nie zachowały się żadne informacje o jego uczuciach itp. Dzieje Warneńczyka, historia poznała dzięki świadectwom dokonanych czynów.
Po uzyskaniu pełnoletności Władysław III był pod silnym wpływem biskupa kra

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!