Wojna o Górski Karabach

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Wojna o Górski Karabach, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Konflikt na Kaukazie trwa już 30 lat, pochłonął życie 30 tysięcy ludzi. Kaukaz jest obszarem zapalnym, podobnie jak Bałkany. Na Kaukazie stykali się przedstawiciele różnych kultur, grup etnicznych czy też językowych. O teren walczyli: Ormianie, Gruzini, ludy tureckie. Tygiel tworzyli prawosławni Gruzini, chrześcijańscy Ormianie, szyiccy muzułmanie, sunnici. Konflikt rozpoczął się jeszcze w starożytności, Teren był niewielki, zamieszkiwało go wiele milionów ludzi, wrogo do siebie nastawionych. W 1918 roku zakończyła się 'wielka wojna’, Ormianie byli chwilę po ludobójstwie. Władze w Erywaniu mogły się cieszyć wynikiem Traktatu z Sevres, gdyż dostali duży teren. Turcy dowodzeni przez Kemala Ataturka odbili te obszary. Armenia przegrała z Turcją, władze zgodziły się na wszelkie warunki polityków z Ankary. W XX- leciu doszło do wojny o Arcach między Armenią a Azerbejdżanem. W wojnie z Azerami zginęło wielu Ormian. Ormianie wygrali, ale nie umieli skonsumować tego zwycięstwa. Józef Stalin włączył się w spór, zadecydował o przyszłości obszaru. Generalissimus zadecydował, że ziemie mają należeć do Azerbejdżańskiej Republiki Sowieckiej, mimo że bolszewicy twierdzili, że należy przyznać Armenii. Generalissimus chciał w ten sposób pokazać, że decydujący głos należy do niego, wyrobić sobie autorytet w partii. Gruzin wkładał kij w mrowisko na zasadzie divide et impera. Przez 70 lat Górski Karabach należał do sowieckiego Azerbejdżanu. Ormianie podjęli walkę z Azerami, po upadku ZSRR. W tle znajdują się silniejsze państwa, Turcja i Rosja. Republika Górskiego Karabachu jest państwem nieuznawanym na arenie międzynarodowej, do którego pretensje roszczą Azerowie i Ormianie. Państwo składa się z dwóch części:

1) Górskiego Karabachu, w czasach sowieckich przyległego do Azerbejdżanu, jednakże w znacznej mierze zamieszkują go Ormianie, w latach 1992- 1994 trwała wojna o ten obszar, stworzono na nim Republikę Górskiego Karabachu;

2) regionu wokół Górskiego Karabachu, będącego również polem sporu, Arcach;

Arcach dla Ormian ma wielkie znaczenie, zasiadywał tam zwierzchnik Kościoła Ormiańskiego, czyli de facto odpowiedni papieża w Kościele Rzymsko- Katolickim. Azerowie powołują się na historię, zwracają uwagę, że obszary stanowiły swego czasu obszar Chanatu Karabaskiego.

Z punktu widzenia geopolityki, Karabach powinien należeć do Azerbejdżanu, gdyż;

1) jest z nim lepiej skomunikowany, więcej dróg prowadziło do Baku, nie zaś do Erywania;

2) pos

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!