Wskaż przyczyny prowadzące do wybuchu Powstania Listopadowego

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Wskaż przyczyny prowadzące do wybuchu Powstania Listopadowego, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Powstanie listopadowe, które zakończyło się klęską dla rewolucjonistów, miało u swych podstaw wiele przyczyn. Poszczególne wydarzenia wywoływały coraz większe pobudzenie i chęć do podjęcia działania wymierzonego we władze carskie, aż w końcu rozpoczęto powstanie. Historycy zgodnie podkreślają, że patrząc na rozkład sił oraz organizację całego wydarzenia, nie było szans na osiągnięcie przez Polaków sukcesu.
W czasie poprzedzającym wybuch powstania Polacy widzieli, że car łamie przepisy konstytucji, która została nadana Królestwu Polskiemu w roku 1815. W kolejnych latach widać było zmniejszenie wolności na ziemiach polskich, wobec czemu Polacy zdecydowanie się sprzeciwiali. Już kilka lat po ustanowieniu konstytucji car wprowadził cenzurę prewencyjną, ingerując tym samym w wolność wydawanej prasy. W późniejszym czasie wprowadzono zakaz zgromadzeń, zaczęły się również prześladowania wymierzone w członków Towarzystw Filomatów i Filaretów. Inwigilowano i aresztowano tych, którzy mogli w jakikolwiek sposób wyrażać krytykę władz. W roku 1825 natomiast utajniono obrady sejmowe. Zatem, choć wprowadzona konstytucja, jak na owe czasy, była dokumentem bardzo liberalnym, tak naprawdę stanowiła jedynie zbiór przepisów, które pozostawały zapisane, ale rządzący nie liczyli się z nimi i nie zamierzali ich respektować.
Dodatkowym punktem zapalnym było także niewywiązanie się cara z obietnicy, jaką złożył wcześniej – miał on włączyć dawne polskie ziemie w skład Królestwa. Polacy byli wybitnie niezadowoleni, że Rosja nie wypełniła tego zobowiązania, które złożyła w akcie końcowym kongresu wiedeńskiego. Choć car nie podał dokładnych terenów, o jakie Królestwo Polskie miało się powiększyć, spodziewano się, że będzie to chociaż część (mawiano również o całości) prowincji zabranych, które zostały utracone na rzecz Rosji w latach 1772-1807.
Choć wśród starszego pokolenia więcej postaci niejako godziło się na pójście na ugodę, a niektórzy byli wyjątkowo lojalni wobec nowych władz, młodsi ludzie (głównie inteligencja) decydowali się wybierać działalność spiskową. Młodzi Polacy widzieli, że sytuacja, która ma miejsce, nie sprzyja uzyskiwaniu szerszej autonomii, na którą wcześniej mieli pewne nadzieje. Organizacje niepodległościowe były coraz silniej prześladowane, dochodziło również do aresztowań ich członków.
Sytuacja w Europie również wskazywała na to, że wiele innych ludów walczy o swoją autonomię. Słyszało się o walkach na terenie Belgii, Grecji i Francji. Niewątpliwie rewolucyjne nastroje, zapoczątkowane w innych rejonach Europy, przyczyniły się do szybszego rozwoju sytuacji w Warszawie i miały wpływ na rozbudzenie chę

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!