XIX Wiek

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: XIX Wiek, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Wiek XIX był czasem niezwykle ważnym dla dziejów świata. Omawiając ten czas, muszę opowiedzieć o Europie doby Napoleona Bonaparte. Korsykanin został Cesarzem Francuzów, jednak przegrywa po mniej więcej dekadzie, kampania rosyjska kończy się upadkiem Wielkiej Armii 'małego kaprala’. W momencie upadku Napoleona doszło do Kongresu Wiedeńskiego, podczas którego mocarstwa na nowo układały ład europejski. Rosja, Prusy i Austria zawiązują Święte Przymierze, będące kontynuacją Traktatu Loewenwoelda z 1732 roku. Przywrócono dawny porządek, jednak państwa nie chciały się dłużej godzić na dyktat mocarstw. Niezależność chcieli osiągnąć: Grecy, Belgowie. Francja była niezadowolona z roli, jaka została jej wyznaczona. We Francji przeprowadzono Rewolucję Lipcową, której celem było wprowadzenie monarchii, niemającej charakteru absolutnego. Wiek XIX to okres powstawania nowych ideologii, koncepcji politycznych, jedną z nich był marksizm. Karol Marks i Fryderyk Engels napisali 'Manifest Komunistyczny’ będący odpowiedzią na dyktat mocarstw, papieża i cara, Metternicha i ministra burżuazyjnej Francji Francoisa Guizota. Manifest miał być sposobem na wyłożenie postulatów komunistów, którzy zdaniem niemieckich filozofów byli potęgą zdolną do przemiany świata. W tamtym okresie powstały: liberalizm, socjalizm, nacjonalizm i konserwatyzm. W Europie Zachodniej doszło do rewolucji przemysłowej, zakończonej w 1840 roku. W 1807 roku zbudowano pierwszy statek parowy 'Clermont’, w 1825 zaś powstał pierwszy parowóz. Zbudowano kolej żelazną, która połączyła Stockton i Darlington oraz linię towarową łączącą Liverpool z Manchesterem. W 1869 roku powstał Kanał Sueski. W Wlk. Brytanii powstała wielkoprzemysłowa klasa robotnicza, której należało zapewnić rozrywkę po trudach sześciodniowego dnia pracy. W ten sposób narodziła się piłka nożna, już w 1857 roku w Sheffield powstał klub piłkarski (Sheffield F.C.), w 1860 roku Hallam F.C., jako że oba kluby były z jednego miasta, robociarze mogli obserwować pierwsze piłkarskie derby. Wiek XIX bywa nazywany przyczynkiem do kolejnego stulecia. Karol Marks był filozofem czytanym przez: Benito Mussoliniego, Adolfa Hitlera, Włodzimierza Lenina i Salotha Sara. Nazizm ma lewicowe korzenie, nie jest przypadkiem, że założycielem NSDAP był robotnik Anton Drexler, Adolf Hitler współtworzył Bawarską Republikę Rad. Fuhrer powiedział pewnego razu o nazizmie, że wypływa on z nauk Karola Marksa, na tej zasadzie co katolicyzm ma swe korzenie w judaizmie. Saloth Sar jest tym politykiem, który n

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!