Zimna Wojna

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Zimna Wojna, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Przyczyny Zimnej Wojny
‘Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem opuściła się żelazna kurtyna w poprzek kontynentu’, słynne słowa sir Winstona Churchilla, które zapowiedziały konfrontację Wschodu z Zachodem. George Keenan stworzył doktrynę powstrzymywania, chodziło o niedopuszczenie by Sowieci zdominowali politycznie Europę Zachodnią i Stany Zjednoczone Ameryki. Państwa które jeszcze niedawno współpracowały ramię w ramię, teraz opowiedziały się przeciwko sobie. Zimna Wojna potrwa prawie pół wieku, będzie przybierać różne formy, zdarzy się ryzyko przejścia z tej formy ku konfliktowi otwartemu. Należy w tym miejscu powiedzieć o ważnym wydarzeniu, mianowicie preludium do Zimnej Wojny była wojna domowa w Grecji.
Skutki Zimnej Wojny
W wyniku Zimnej Wojny upadł Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, socjalizm poległ zaś zwyciężył kapitalizm. Socjalizm dziś się odradza m.in. poprzez Manifest z Ventotene, paradoksalnie Zachód wraca do socjalizmu wystarczy spojrzeć na pomnik Lenina w Gelsenkirchen, ‘marsz przez instytucje’, poglądy Gramsciego i Altiero Spinellego zbierają żniwa. Odsyłam do książki Edwarda Lucasa pt. ‘ Nowa Zimna Wojna. Jak Kreml zagraża Rosji i Zachodowi’.
W jaki sposób zachęcić młodzież do zgłębiania wiedzy o Zimnej Wojnie
Jako Nauczyciel historii wykładając ten temat polecam sięgnąć po różnego rodzaju gry. Wydawnictwo Fox Games swego czasu wypuściło grę ‘Żelazna Kurtyna’, jest to gra kieszonkowa z kilkoma błędami, gdyż Polska znajduje się po stronie amerykańskiej, co jak dla mnie jest nie do końca zrozumiałe. O ile w przypadku innych państw mogę się zgodzić, bo strefy wpływów rysują się w ten sposób że:
strefa sowiecka- NRD, Włochy vide mocna pozycja partii komunistycznej, Brazylia, bo była pro- socjalistyczna, Kuba, Iran, Wietnam, Zair, Algieria;

strefa amerykańska- Panama, Chile, Izrael, Nigeria, RPA, Japonia, Pakistan, Francja, RFN;

Gra jest uproszczona, gdyż brakuje wielu państw, których nie ma a powinny się znaleźć. Warto jednak zacząć od tej rozgrywki, gdyż młody człowiek dzięki niej być może złapie bakcyla i polubi przedmiot, który wykładam.
Dla osób bardziej zaawansowanych polecam ‘ Twilight struggle- Zimna Wojna 1945- 1989′. Rozgrywka jest niezwykle ciekawa, będziemy mieli możliwość przeniesienia się do konfliktów izraelsko- arabskich, przeżyć wojnę w Wietnamie, poznać amerykańskie ruchy pacyfistyczne, wziąć udział w wojnie w Wietnamie, doznać kryzysu kubańskiego, wyścigu kosmicznego oraz zbrojeniowego. Gra ukazała się nakładem wydawnictwa Rebel. Młodzież dzięki tej grze w znaczący sposób poszerzy swoją wiedzę o Układzie Warszawskim oraz o całym konflikcie.
Trzecim tytułem, który warto polecić jest ‘Zimna Wojna: CIA vs KGB’. Jest to gra karciana.
Czym był Ruch Państw Niezaangażowanych? Państwa Niezrzeszone w trakcie Zimnej Wojny szukały drogi pośredniej pomiędzy ZSRR i USA. Z inicjatywą tego ruchu wyszedł premier Indii, Jawaharlal Nehru, który następnie porozumiał się z przywódcami Egiptu, Indonezji, Ghany oraz Jugosławii. Ojcem ideowym organizacji był Mahatma Gandhi, który głosił pacyfizm oraz opór wobec przemocy. Przywódcy państw spotykali się na konferencjach, w Bandungu gdzie sporządzili deklarację, następnie zaś w Belgradzie, następne były spotkania w Kairze, Hawanie, Santiago, New Delhi i Harare. W momencie upadku dwubiegunowego modelu świata, RPN stracił sens swego istnienia. W 1992 r., na konferencji cypryjskiej podjęto dyskusję nad zmodernizowaniem organizacji.
Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pomimo zaistnienia Zimnej Wojny, przywódcy najważniejszych państw świata musieli współdziałać w ramach ONZ. Organizacja składa się z 5 stałych członków, w okresie powojennym były to: ZSRR, Francja, USA, Wlk. Brytania i Tajwan. W późniejszym czasie Tajwańczycy musieli ustąpić miejsca komunistycznym Chinom. W skład RB ONZ wchodziły ponadto członkowie niestali, wybierani na okres dwóch lat. Polska była kilkukrotnie wybierana na członka niestałego.
Hasło Marks- Marcuse- Mao. Hasło nierozerwalnie łączy się z powstaniem tzw. ‘Nowej Lewicy’. Podczas Rewolucji Seksualnej 1968 r., wielu młodych ludzi na ulicach Europy Zachodniej wychodziło pod tym hasłem na ulice miast.
Rok Afryki. Do 1960 r. na kontynencie afrykańskim było niewiele niepodległych państw. W 1960 r. wyzwoliło się 17 kolejnych. Po kolei proklamowały swą niezależność od Wlk. Brytanii, Francji, Belgii i Włoch. Państwami tymi były: Kamerun, Senegal, Togo, Madagaskar, Demokratyczna Republika Kongo, Somalia, Dahomej, czyli dzisiejszy Benin, Niger, Górna Wolta, czyli Burkina Faso, Wybrzeże Kości Słoniowej, Czad, Republika Środkowoafrykańska, Kongo oraz Gabon. Sowieci propagandowo opowiadali się za wyzwoleniem Afryki, mieli w tym swój polityczny cel jakim było osłabienie Zachodu. Politycy którzy walczyli o niepodległość Afryki byli często ciekawymi ludźmi m.in. Julius Nyerere. Tanzańczyk stworzył własny model socjalizmu, doceniony został przez Kościół Katolicki, który ogłosił go Sługą Bożym. Ciekawa jest jego koncepcja ujamaa, czyli odejście od kapitalizmu na rzecz socjalizmu, jednakże z pominięciem walki klas i determinizmu politycznego. Nyerere miał wizję pracy ponad podziałami, w wielu punktach zgadzał się z Nelsonem Mandelą. Polityk nie dbał o swój dobrobyt, marzył o społeczeństwie egalitarnym. Polityk zdawał sobie sprawę, jak ciężko Afrykanie walczyli o niepodległość, nie chciał, by walka była przekreślona przez osobiste ambicje poszczególnych działaczy.

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!