Znaczenie powiedzenia Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Znaczenie powiedzenia Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Kazimierz Wielki urodził się 30 kwietnia 1310 roku. Był najmłodszym synem i spadkobiercą Władysława Łokietka. Został królem Polski w 1333 roku. Jest ostatnim przedstawicielem dynastii Piastów. Wychowywał się na Wawelu. Ożenił się z Aldoną (Anną), która była córką księcia litewskiego. Był czterokrotnie żonaty, lecz nie pozostawił po sobie potomka, który mógłby być jego zastępcą. Podczas swojego panowania dokonał wiele niesamowitych osiągnięć. Po zyskaniu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej wykupił zrzeczenie się pretensji do korony polskiej przez króla czeskiego Jana Luksemburskiego. Później zawarł pokój w Kaliszu. Układ podpisany z Zakonem Krzyżackim zobowiązywał Kazimierza do oddania Pomorza i ziemi chełmińskiej w zamian za Kujawy z ziemią dobrzyńską. Król przyłączył do swojego państwa większą część Rusi Halicko-Włodzimierskiej. Chciał swój kraj scentralizować i rozwinąć gospodarczo. Rozpoczął kształtowanie administracji centralnej. Ujednolicił prawo i zreformował system monetarny. Zakładał również wiele nowych miast. W 1364 roku powołał Akademię Krakowską, która była pierwszym uniwersytetem na ziemiach polskich. Zmarł 5 listopada 1370 roku przez komplikacje po wypadku na polowaniu w okolicach Przedbórza. Został pochowany w nawie katedry na Wawelu. Nie pozostawił po sobie następcy tronu. Po jego śmierci władze przejął jego siostrzeniec- Ludwik Węgierski. Kazimierz zakończył trwającą ponad czterysta lat dynastię Piastów. Od 1370 roku władzę w Polsce przejęła nowa dynastia.

Piszący sto lat później Jan Długosz w swoim dziele pod tytułem ,,Roczniki” charakteryzując króla napisał, że dokładał on wszelkich starań ,,by Polskę, którą zastał glinianą, drewnianą i brudną, zostawić murowaną”. Powiedzenie odnosi się do tego, jak dzięki rozwojowi gospodarczemu kraju Kazimierz finansował nowe budowle, zamki i mury obronne. Król założył ponad 1000 nowych wsi i 100 miast, co przyczyniło się do ożywienia gospodarki pieniężnej i wzmożenia działalności rzemieślniczej i handlowej. Dzięki temu zyskał pieniądze na budowę wież, zamków, ufortyfikowanych miast i głębokich fos. W 1335 roku założył on miasto Kazimierz koło Krakowa, które było nazwane jego imieniem i zapowiadało dalszą politykę króla. Przed panowaniem Kazimierza większość budownictwa w Polsce była drewniana, przez co niezbyt trwała i bardzo podatna na pożary. Miasta były ubogie i mało rozwinięte. Dzięki niemu zmieniło się to, gdyż budowa z mocniejszych materiałów zapewniła bezpieczeństwo i bardziej zmodernizowany wygląd miast. Drewniane grody przebudowa

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!