Be going to

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Be going to, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

1. Kiedy stosujemy formę „to be going to”?Konstrukcja „to be going to” służy do wyrażenia naszych planów, a tłumaczymy ją jako „zamierzać”. Innym jej zastosowaniem jest wyrażenie spostrzeżeń, które nie są oparte na naszych przekonaniach (chodzi na przykład o spostrzeżenia dotyczące tego, co się zaraz wydarzy:Jabłko spadnie z drzewa. – An apple is going to fall from the tree.2. Jak budujemy tę konstrukcję?Aby ułożyć zdanie z konstrukcję „to be going to” potrzebna nam będzie znajomość odmiany czasownika „be” czyli „być” przez osoby:I am
You are
He, she, it is
We are
You are
They areOto przykłady zdań dla poszczególnych osób:I am going to stay at home tomorrow because I am sick. – Zamierzam zostać jutro w domu, ponieważ jestem chora.
Are you going to go to the cinema next Saturday? – Zamierzasz iść do kina w następną sobotę?
He is going to be a doctor. – On zamierza zostać lekarzem.
She is going to buy a new dress. – Ona zamierza kupić nową sukienkę.
It is going to be very good day. – Zapowiada się bardzo dobry dzień.
We are going to go shopping next week. – Zamierzamy iść na zakupy w następnym tygodniu.
They are going to go to the swimming pool after work. – Oni zamierzają iść na basen po pracy.Widzimy zatem, że konstruując zdania z użyciem „to be going to” najpierw piszemy podmiot czyli osobę, która zamierza coś zrobić, potem czasownik „be” czyli „być” odmieniony odpowiednio dla danej osoby, następnie „going to” i czasownik główny.Analogicznie, jeśli chcemy powiedzieć, że ktoś zamierzał coś zrobić w przeszłości, zastosujemy czasownik „być” w formie przeszłej:I was
You were
He, she, it was
We were
You were
They wereAby utworzyć zdanie przeczące, po słowie „być” dodajemy „not”, czyliI am not/ I was not
You are not/ You were not
He, she, it is not/ He, she, it was not
We are not/ We were not
You are not/ You were not
They are not/ They were notKiedy chcemy o coś zapytać, układamy zdanie według wzoru: najpierw odmieniony odpowiednio dla danej osoby czasownik „be”, później osoba, a na końcu „going to” i czasownik.Am I going to…
Are you going to…
Is he, is she, is it going to…
Are we going to…
Are you going to…
Are they going to…3. A może jednak Future Simple lub Present Continuous?Wiemy już, że do wyrażania czegoś, co będzie miało miejsce w przyszłości, czyli naszych planów i intencji używamy konstrukcji „to be going to”, jednak do wyrażania przyszłości służą również inne czasy. Zobaczmy czym się różnią:Future Simple używamy, gdy mówimy, że chcemy coś zrobić i kiedy jest to spontaniczna decyzja lub jeszcze niepewna.
Present Continuous służy do wyrażania teraźniejszości, ale także do przyszłości, kiedy wiemy, że coś na pewno się wydarzy, kiedy coś jest już ustalone, umówione itd.
Konstrukcja to be going to służy natomiast do wyrażenia planów, które zamierzamy zrealizować jednak nie jesteśmy stuprocentowo pewni.4. Poniżej znajdują się przykładowe zdania z poprawnym użyciem konstrukcji „to be going to” w języku angielskim wraz z tłumaczeniem:Eric worked first as a factory worker, then as a soldier, and then decided to become a nurse. After being admitted to college, he was going to study diligently so that in the future he could help the sick people who came to the hospital every day with various problems. – Eric pracował najpierw jako robotnik w fabryce, później jako żołnierz, a następnie postanowił zostać pielęgniarzem. Po przyjęciu na studia zamierzał uczyć się pilnie, aby w przyszłości móc pomagać chorym ludziom, którzy każdego dnia zgłaszali się do szpitala z różnymi problemami.Klaus has returned to New Orleans, his hometown that he founded, after many years of absence, but what he didn’t know is that the city is now ruled by Marcellus, who isn’t going to giving up power to him so easily. – Klaus powrócił do Nowego Orleanu, swojego rodzinnego miasta, które założył, po wielu latach nieobecności, nie wiedział jednak, że teraz miastem rządzi Marcellus, który nie zamierza tak łatwo oddać mu władzy.Lucifer wasn’t going to spend his whole life managing hell, so he decided to take some time off. He settled in the United States, where he began his fruitful work as a detective in the local police and solved many criminal mysteries. – Lucyfer nie zamierzał całe życie zarządzać piekłem, dlatego postanowił zrobić sobie wolne. Zamieszkał w Stanach Zjednoczonych, gdzie rozpoczął owocną pracę detektywa w tamtejszej policji i rozwiązał wiele kryminalnych zagadek.Zosia was going to steal her friend’s ruler, thinking that the latter would not notice the small loss, but the scam did not work out and the ruler, after a long argument, was finally returned to its rightful owner, who never lost hope that she would regain her property. – Zosia zamierzała ukraść linijkę swojej koleżanki, myśląc, że ta nie zauważy tej niewielkiej straty, jednak przekręt się nie udał i linijka, po długiej kłótni, trafiła wreszcie do swojej prawowitej właścicielki, która nigdy nie straciła nadziei, że odzyska swoją własność.Peter’s friend was going to study English Philology after graduating from high school, but due to her stupidity, she didn’t realize that the college requirements were too high and unrealistic for her to achieve, so she now has to look for another major that will be suitable for her. – Koleżanka Piotra zamierzała po ukończeniu liceum iść na filologię angielską, jednak przez swoją głupotę, nie zorientowała się, że wymagania na studia są dla niej zbyt wysokie i nierealne do osiągnięcia, przez co musi teraz poszukać innego kierunku, który będzie dla niej odpowiedni.I was going to live with my parents my whole life and work for them, until I accidentally overheard my parents talking quietly about how they wanted me to finally move out and start my own life instead of bothering them. – Całe życie zamierzałam mieszkać u moich rodziców i dla nich pracować, dopóki nie usłyszałam przypadkiem, jak moi rodzice rozmawiają po cichu o tym, że chcieliby żebym w końcu się wyprowadziła i rozpoczęła własne życie, zamiast im przeszkadzać.The actor, Joseph Morgan, was considered the perfect candidate for the role of a handsome vampire who unscrupulously uses mere mortals for his schemes and ends up falling in love with a beautiful fair-haired girl, but when it came out that Joseph was going to bite a fellow actor on the set, he was dropped. – Aktor Joseph Morgan, uważany był za kandydata idealnego do roli przystojnego wampira, który bez skrupułów wykorzystuje zwykłych śmiertelników do swoich planów, a na końcu zakochuje się w pięknej jasnowłosej dziewczynie, jednak kiedy wyszło na jaw, że Joseph zamierzał ugryźć kolegę z planu, zrezygnowano ze współpracy z nim.Today after coming from school I was going to take History notes, eat a warm dinner, clean my room, do my math assignments and write an English paper, but when I got home I decided to lie on my bed for a while and woke up a few hours later. – Dzisiaj po przyjściu ze szkoły zamierzałam zrobić notatki na historię, zjeść ciepły obiad, posprzątać pokój, zrobić zadania z matematyki i napisać wypracowanie na język angielski, jednak kiedy weszłam do domu, postanowiłam na chwilę położyć się na moim łóżku i obudziłam się kilka godzin później.Invincibles United, one of the most vicious teams in the Super League, was going to trick their opponents into depriving them of their best player, but they didn’t succeed, because thanks to a private investigator, the whole thing came to light and the Invincibles were disqualified. – Niepokonani United, jedna z najbardziej podstępnych drużyn w Super Lidze, zamierzała podstępem pozbawić przeciwnikó

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto AdBlocka

Wykryto oprogramowanie od blokowania reklam. Aby korzystać z serwisu, prosimy o wyłączenie go.