Past simple kiedy używamy

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Past simple kiedy używamy, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Kiedy używamy czasu Past Simple?
Past Simple jest to czas przeszły prosty, który określa czynności dokonane. Określa je zazwyczaj z podaniem, kiedy dane sytuacje miały miejsce.
Czasowniki używane w czasie Past Simple muszą być odmienione w formie przeszłej (past tense – potocznie jest to tak zwana „druga forma czasownika”). Formy przeszłe tworzy się na różne sposoby, w zależności od tego, czy czasownik jest regularny, czy nieregularny.- Czasowniki regularne to np. like, fly, treat, bake, cook, call. Ich formy przeszłe tworzymy poprzez dodanie do nich końcówki „-ed”. A zatem: like – liked, fly – flied, bake – baked, cook – cooked, call – called.
– Czasowniki nieregularne to np. come, go, sing, break. Ich formy są tworzone na różne sposoby, np. do – did, come – came, go – went, sing – sang, break – broke, buy – bought, dlatego najlepiej jest się ich nauczyć na pamięć. Typowa struktura zdania oznajmującego w Past Simple to:Podmiot + druga forma czasownika + dopełnienie + określnik czasuNp.: She bought this book last week.
Charakterystycznymi wyrażeniami dla tego czasu są zwroty określające, kiedy wydarzyła się jakaś sytuacja. Na przykład: yesterday – wczoraj, then – wtedy, last night – zeszłej nocy, last week – w tamtym tygodniu, last month – w zeszłym miesiącu, last year – w poprzednim roku, czy też in 2020 – w roku 2020 (może być to też jakikolwiek inny rok).
Czas ten może także wyrażać nasze stare n

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto AdBlocka

Wykryto oprogramowanie od blokowania reklam. Aby korzystać z serwisu, prosimy o wyłączenie go.