Causative have

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Causative have, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

W tym tekście zajmiemy się pokrótce opisaniem, czym jest tak zwana konstrukcja „causative have” i jak się jej używa. W języku polskim określa się ją „formą kauzatywną”. Konstrukcję tę stosuje się w języku angielskim najczęściej, aby określić, że jakaś czynność została (lub zostanie) wykonana dla nas, na nasze zlecenie. To forma, która pozwala na podkreślenie, że pewien podmiot wykonuje dla nas pewną usługę.Dlatego najważniejsze, by w zdaniu używającym tzw. „causative have” zawrzeć następujące elementy: podmiot, have/had/having (forma adekwatna do używanego czasu), rzeczownik oraz formę Past Participle, który inaczej można potocznie określić jako „trzecia forma czasownika”.np. She had her hair dyed (yesterday). I have my hair cut (every month).Jak należałoby poprawnie napisać kilka przykładowych zdań z użyciem takiej formy?1. Have you had your TV repaired yet? – Czy twój telewizor został już naprawiony?
2. Mommy, Monica has had hear cut, she looks awesome! – Mamo, Monika miała obcinane włosy, wygląda niesamowicie!
3. I’m furious because I had my favourite ball sto

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto AdBlocka

Wykryto oprogramowanie od blokowania reklam. Aby korzystać z serwisu, prosimy o wyłączenie go.