Future simple budowa

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Future simple budowa, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Future SimpleCzas Future Simple jest czasem prostym, wykorzystywanym w języku angielskim do opisywania czynności które mają zdarzyć się w przyszłości. Nakierować nas na to może słowo „future”, co oznacza „przyszły” i „simple”, co oznacza „prosty”.
Czas ten jest dość łatwy zarówno w użyciu jak i tworzeniu. Spójrz na przykład:”Aunt Charlotte will be ninety on Thursday.” co tłumaczy się jako
„W czwartek ciocia Charlotte będzie obchodzić dziewięćdziesiąte urodziny”.Czy z tym zdaniu jest coś wyróżniającego się? Tak, jest to czasownik modalny „will”, który zaznacza fakt, że dana czynność będzie dziać się w przyszłości. Z czasownikiem modalnym łączy się czasownik w nieodmienionej formie. W tym zdaniu jest to czasownik 'to be’.
Pamiętaj, że czasownik modalny „will” nie odmienia się w stosunku do osoby. Ten schemat to wyjaśni:
I WILL
You WILL
He WILL
She WILL
It WILL
We WILL
You WILL
They WILLKolejny przykład: „He’ll be in prison for a long time” co tłumaczymy
„On będzie długo siedział w więzieniu”. To zdanie również zawiera czasownik modalny „will”, ale jest on przedstawiony w formie skróconej. Forma skrócona wygląda tak samo dla wszystkich osób: I’ll; you’ll; he’ll; she’ll; it’ll; we’ll; they’ll.
Pamiętaj, że w oficjalnych formach wypowiedzi (formalnych listach, dokumentach) nie używa się formy skróconej. W takich przypadkach stosuje się czasownik modalny „will” w formie podstawowej.Gdybyśmy chcieli utworzyć zaprzeczenie zdania w powyższym przykładzie, powiedzielibyśmy: „He won’t be in prison for a long time” co tłumaczy się jako „On nie będzie długo siedział w więzieniu”. Przeczeniem czasownika „will” jest „won’t” (skrócona forma od „will not”). Wskazuje ono, że dana czynność nie wydarzy się w przyszłości. Czasownik „won’t” również nie ulega odmianie w stosunku do osoby”: I WON’T
You WON’T
He WON’T
She WON’T
It WON’T
We WON’T
You WON’T
They WON’T
Pamiętaj, że „won’t”, podobnie jak „’ll” stosuje się raczej w nieformalnych wypowiedziach.Jak już można zauważyć, konstrukcja zdania w czasie Future Simple jest następująca:
podmiot + czasownik modalny: will/won’t + czasownik w podstawowej formie + reszta zdaniaA co z pytaniami w czasie Future Simple?
Pytania w Future Simple tworzy się równie łatwo, jak zdania twierdzące i przeczące. Spójrz:
„Will you marry me?” co oznacza
„Czy wyjdziesz za mnie?”
posiada czasownik modalny „will” na początku zdania. Oznacza to, że zdania pytające w tym czasie przyszłym rozpoczynają się właśnie od „will”. Na drugiej pozycji mamy osobę, na trzeciej jest czasownik w formie podstawowej i reszta zdania. Schemat wygląda nastepująco:
czasownik modalny: will/won’t + osoba + czasownik w formie podstawowej ( lub inaczej czasownik w formie bezokolicznika) + reszta zdania
Pamiętaj, że na p

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto AdBlocka

Wykryto oprogramowanie od blokowania reklam. Aby korzystać z serwisu, prosimy o wyłączenie go.