Present perfect kiedy używamy

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Present perfect kiedy używamy, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Present Perfect kiedy używamyPresent Prefect jest używany:1. Aby wyrazić czynność lub stan, które zostały już zakończone w momencie, gdy je wypowiadamy, a mamy jego wynik (lub brak wyniku) w teraźniejszości: – She has cooked dinner. We can sit by the table. (Ugotowała obiad. Możemy usiąść do stołu.)
– She’s broken her leg. (Złamała nogę, więc nie może chodzić)- He has written about a hundred novels. (Napisał około stu powieści, ale żyje i może napisać więcej). 2. Z określeniami czasu, mówiącymi kiedy jakieś czynności się wydarzyły:- today,- this day,- this year, – this week.Przykład:
He has been to the cinema twice this week.
(Był w kinie dwa razy w tym tygodniu.)I have visited France this year. (W tym roku odwiedziłem Francję)3. Z określeniami czasu, gdy nie wiemy dokładnie, kiedy coś się zdarzyło lub gdy pytamy, czy w ogóle się zdarzyło:- already.- ever (najczęściej w pytaniach )- never- yet (w zdaniach przeczących)- just- oftenPrzykład: I have already done it. (Już to zrobiłem.)Have you ever se

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto AdBlocka

Wykryto oprogramowanie od blokowania reklam. Aby korzystać z serwisu, prosimy o wyłączenie go.