Careful

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Careful, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Słowo “careful” tłumacząc na język polski oznacza: ostrożny, staranny, uważny, dokładny, troskliwy, dbały, pieszczotliwy.Synonimy słowa careful: accurate, choosy, wary, sober, attentive, precise, discreet, mindful, rigorous.Antonimy słowa careful: careless, false, idiotic, indiscreet, loose, uncareful.Przykłady zdań z tłumaczeniem na język polski:- I tried to be very careful when I had to carry the plates into the kitchen, but unfortunately I tripped and all the plates flew to the ground and broke into many pieces. – Starałem się być bardzo ostrożny, kiedy musiałem przenieść talerze do kuchni, ale niestety potknąłem się i wszystkie talerze poleciały na ziemię i się rozbiły na wiele części.- Dominika was not careful so she accidentally spilled hot tea on her brother and now he has big burns on his hands. – Dominika nie była ostrożna, dlatego przypadkowo wylała gorącą herbatę na swojego brata, przez co ma teraz duże poparzenia na rękach.- Marcel was not careful in the playground, so he ran all over the playground and bumped into a little girl who was playing in the sand. – Marcel nie był ostrożny na placu zabaw, dlatego biegał po całym placu zabaw i wpadł na małą dziewczynkę, która bawiła się w piasku.- I really dislike it when drivers are not careful on the road and talk on the phone while driving a car, because it often ends in a car accident. – Bardzo nie lubię, kiedy kierowcy nie są ostrożni na drodze i rozmawiają przez telefon podczas jazdy autem, ponieważ często kończy się to wypadkiem samochodowym.- Yesterday a girl dressed all in black was crossing the lanes and was hit b

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!