Czasy przeszłe angielski

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Czasy przeszłe angielski, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

W języku polskim i języku angielskim występują trzy czasy. Są to: czas przeszły, czas teraźniejszy oraz czas przyszły. W języku angielskim dodatkowo dzielimy te czasy na proste i złożone. Ucząc się języka angielskiego na początku poznajemy czasy teraźniejszy i przeszły. Na koniec poznajemy czas przyszły. Jest tak prawdopodobnie dlatego, że czas teraźniejszy ma w sobie podstawy dla wszystkich czasów. Podstawą dla czasów są końcówki do czasowników (końcówki to np. ’-ed’, ’-s’ i ’-ing’) oraz czasownik „to be” w odpowiedniej formie. Po poznaniu tych czasów przechodzimy do czasów przeszłych. Czasy przeszłe są trochę trudniejsze do zapamiętania, ze względu na to, że poznaliśmy już czasy teraźniejsze a przez to wszystko nam się zaczyna mylić, mieszać. Później poznajemy czasy Present Perfect i Present Perfect Continuous, które są czasami łączącymi w sobie czas przeszły z czasem teraźniejszym (po prostu mówią o czynnościach, które się kiedyś zaczęły, ale trwają do teraz lub wpływają na obecną sytuację). W końcu wszystkie czasy są pomieszane i uczymy się ich na zmianę, a przynajmniej tak jest w szkołach. Nie przedłużając, zapraszam do zapoznania się z poniższym omówieniem czasów przeszłych w języku angielskim.Warto wspomnieć, że w języku angielskim słowo 'past’ znaczy „przeszłość”, „przeszły”, dlatego nazwy wszystkich czasów przeszłych w języku angielskim zaczynają się od „Past”. „Simple” oznacza „prosty”, więc Past Simple jest to czas przeszły prosty. 'Continuous’ to znaczy ciągły, dlatego Past Continuous to czas przeszły ciągły. Ostatnim słowem, które znajdziemy w nazwach czasów jest słowo 'perfect’, które oznacza „dokonany”. Wynika z tego, że czas Past Perfect jest czasem przeszłym dokonanym, a Past Perfect Continuous to czas przeszły ciągły dokonany. Czasy poniżej omówione są w punktach, w kolejności takiej jak powyżej.- Czas Past Simple – czas przeszły prosty.Czasu Past Simple używamy, kiedy mówimy o:- wydarzeniach i czynnościach, które już się zakończyły kiedyś w przeszłości,
na przykład: I read this book yesterday. – Czytałem/Czytałam wczoraj tę książkę.;- (naszych) dawnych przyzwyczajeniach, na przykład: My dad and mum read me bedtime stories. – Mój tata i mama czytali mi historyjki na dobranoc;- wydarzeniach historycznych, na przykład: Edward VI became King of England when he was nine years old. – Edward VI został królem Anglii, kiedy miał dziewięć lat.Budowa zdań w czasie Past Simple:- zdania twierdząceOsoba + czasownik w drugiej formie + reszta zdania.
Na przykład: I went to school yesterday. – Poszedłem/Poszłam do szkoły wczoraj.- zdania przecząceOsoba + did not (w skrócie didn’t) + czasownik w bezokoliczniku + reszta zdania.
Na przykład: You didn’t go to school yesterday. – Nie poszedłeś/Nie poszłaś do szkoły wczoraj.- pytaniaDid + osoba + czasownik w bezokoliczniku + reszta zdania + ?
Na przykład: Did we go to school yesterday? – Czy poszedłeś/poszłaś do szkoły wczoraj?Czasownik 'to be’:- zdania twierdząceI/He/She/It + was + reszta zdania. Na przykład: She was at school yesterday. – Ona była wczoraj w szkole.
You/We/They + were + reszta zdania. Na przykład: They were at school yesterday. – Oni byli wczoraj w szkole.- zdania przecząceI/He/She/It + was not (w skrócie wasn’t) + reszta zdania. Na przykład: She wasn’t at school yesterday. – Ona nie była wczoraj w szkole.
You/We/They + were not (w skrócie weren’t) + reszta zdania. Na przykład: They weren’t at school yesterday. – Oni nie byli wczoraj w szkole.- zdania pytająceWas + I/he/she/it + reszta zdania + ? Na przykład: Was she at school yesterday + ? – Czy ona była wczoraj w szkole?
Were + you/we/they + reszta zdania? – Na przykład: Were they at school yesterday? – Czy oni byli wczoraj w szkole?Tworzenie drugiej formy czasownika:- w czasownikach regularnych dodajemy końcówkę ’-ed’ w odpowiedni sposób:Zasada ogólna: '+ed’, na przykład: fix – fixed;
czasowniki zakończone na -e: + -d, na przykład promise – promised;
czasowniki zakończone na -y: po spółgłosce y = ied, na przykład: try – tried;
czasowniki zakończone na spółgłoskę po pojedynczej samogłosce, podwajamy spółgłoskę + -ed, na przykład: travel ̵

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto AdBlocka

Wykryto oprogramowanie od blokowania reklam. Aby korzystać z serwisu, prosimy o wyłączenie go.