Deny

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Deny, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

DenyWyraz deny oznacza zaprzeczać, odmawiać, przeczyć, negować, zapierać się, wypierać się, zaoponować.Synonimy słowa deny: ban, refuse, reject, oppose, revoke, turn down, rebuff, negate, withhold.Antonimy słowa deny: accept, agree, allow, ratify, assist, support.W czasach Continuous do czasownika deny dodajemy końcówkę -ing zatem powstaje nam wtedy forma denying.W czasach prostych takich jak Present Simple i Future Simple używamy podstawowej formy, czyli deny z wyjątkiem trzeciej osoby liczby pojedynczej w czasie Present Simple, ponieważ wtedy używamy słowa denies.W czasach Past Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect z czasownika musimy końcówkę -y, a zamiast niej dodać końcówkę – ied. Powstaje nam wtedy forma denied.Przykładowe zdania z użyciem słowa deny z tłumaczeniem na język polski:- Dominika denied when I asked if she was going to the party tomorrow because she doesn’t like parties very much because she doesn’t like loud music and crowded places and instead prefers to spend time at home reading a book or playing with her siblings. – Dominika zaprzeczyła, kiedy zapytałem się czy wybiera się na jutrzejszą imprezę, ponieważ bardzo nie lubi imprez, gdyż nie lubi głośnej muzyki i zatłoczonych miejsc, a zamiast tego woli spędzić czas w domu czytając książkę bądź bawiąc się z rodzeństwem.- I couldn’t deny that I wasn’t at school yesterday because my parents found out from my teacher that my friends and I had gone truant. – Nie mogłam zaprzeczyć, że nie było mnie wczoraj w szkole, ponieważ moi rodzice dowiedzieli się od mojej nauczycielki, że razem z koleżankami poszłam na wagary.- Karol asked me if I wanted to go to the concert with him tomorrow, but unfortunately I had to deny it because I already have plans for tomorrow because me, my husband and the kids are going to our friends’ house for dinner and they would be very disappointed if I told them at the last minute that we weren’t coming to them. – Karol zapytał się mnie czy chcę pójść z nim jutro na koncert, ale niestety musiałam zaprzeczyć, ponieważ mam już plany na jutrzejs

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto AdBlocka

Wykryto oprogramowanie od blokowania reklam. Aby korzystać z serwisu, prosimy o wyłączenie go.