Die

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Die, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Czasownik „die” w języku angielskim oznacza „umierać”. Używamy go, gdy chcemy powiedzieć na przykład, że ktoś umiera, umarł (zależnie od jego odmiany).Odmiana czasownika „die”:Infinitive – „to die”Simple past – „died”Participle past – „died”Gerund – „dying”Przykładowe zastosowanie czasownika „die” w zdaniach:- Ona zaczyna powoli umierać. – She begins to die slowly.- Moja ciocia zaczęła umierać na naszych oczach. – My aunt began to die before our eyes.- Jakim okropnym uczuciem musi być umierać na oczach własnych dzieci. – What a terrible feeling it must be to die in front of your own children.- Nie chciałbym umierać patrząc na swoich bliskich. – I would not like to die looking at my loved ones.- Kiedy człowiek zaczyna umierać, podobno przychodzą po niego aniołowie. – When a person begins to die, they say angels come for him.- Polacy byli gotowi umierać za swoją ojczyznę. – Poles were ready to die for their homeland.- Powstaniec powiedział Niemcom, że jeżeli trzeba, jest gotów umierać w męczarniach za swoją ukochaną ojczyznę. – The insurgent told the Germans that if he had to, he was ready to die in torment for his beloved homeland.- On nie chciał umierać tak młodo i walczył o swoje życie, do ostatniego tchnienia mając nadzieję, że wszystko będzie dobrze. – He did not want to die so young and fought for his life until his last breath, hoping that everything would be all right.- A kiedy przyjdzie czas umierać, zostawimy swoich bliskich na tym świecie i odejdziemy do nieba. – And when the time comes to die, we will leave our loved ones in this world and go to heaven.- Chciałbym umierać ze świadomością, że moi bliscy są szczęśliwi. – I would like to die knowing that my loved ones are happy.- Gdy umierał, wiedział, że jego dzieci są w śmiertelnym niebezpieczeństwie. – As he was dying, he knew his children were in grave danger.- Umierając, zostawił swoje dzieci z podłą i okrutną matką. -Having died, he left his children with a mean and cruel mother.- Ona była świadoma tego, że umiera. – She was aware that she was dying.- Jego ojciec zmarł na rękach ukochanej matki, która do ostatniej chwili miała nadzieję na cud i czuwała przy jego łóżku. – His father died in t

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto AdBlocka

Wykryto oprogramowanie od blokowania reklam. Aby korzystać z serwisu, prosimy o wyłączenie go.