Baner-og-lny-306x810-1-min

Foka po angielsku

Foka to w języku angielskim „seal”.Przykładowe zastosowania tego słowa w zdaniach:- Widziałeś kiedyś fokę w jeziorze? To raczej niemożliwe! – Have you ever seen a seal in a lake? It is rather impossible!- Od zawsze chciałem mieć w domu fokę, ale mama mówiła, że to zdecydowanie niemożliwe! – I’ve always wanted a seal at home, but my mother said it was definitely impossible!- Foka, którą widziałem w zoo była piękna. – The seal I saw at the zoo was beautiful.- Jutro jedziemy do zoo zobaczyć fokę Michalinę, która przybyła do naszego kraju z Oceanu Spokojnego. – Tomorrow we are going to the zoo to see the seal Michalina, which came to our country from the Pacific Ocean.- Gdzie mogę zobaczyć fokę? – Where can I see a seal?- Opisz wygląd foki widocznej na rysunku. – Describe the appearance of the seal shown in the picture.- Bardzo proszę, abyś w swoim wypracowaniu opisał fokę, którą zobaczyłeś w ogrodzie zoologicznym. – Please describe in your essay the seal that you saw in the zoo.- Jak wygląda foka? – What does a seal look like?- Moja mama opowiedziała mi bajkę o foce. – My

Baner-og-lny-306x810-1-min

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!