Future continuous i future perfect

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Future continuous i future perfect, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Czas Future Continuous jest czasem przyszłym ciągłym, czyli mówi o tym, że coś w przyszłości będzie się ciągnąć, będzie trwało. Na polski tłumaczymy ten czas jako przyszły niedokonany.
Spójrzmy na budowę tego czasu:
Zdania twierdzące:
osoba + will be + czasownik z końcówką -ing
– I will be dancing on your wedding. – Będę tańczyć na twoim weselu.
– She will be sitting next to him. – Ona będzie siedzieć obok niego.
– They will be singing. – Oni będą śpiewać.
Zdania przeczące:
W przeczeniu do „will” dodaje się not i można to skrócić do „won’t”
– You won’t be having a lot of fun. – Nie będziesz się dobrze bawić.
– She won’t be working as a firefighter. – Ona nie będzie pracować jako strażak.
– They won’t be laughing – Oni nie będą się śmiać.
Pytania:
W pytaniach zamieniamy miejscami podmiot zdania i will:
Will be + osoba + czasownik z końcówką -ing
– Will you be missing me? – Czy będziesz za mną tęsknić?
– Will she be taking care of my dog? – Czy ona będzie się opiekować moim psem?
– Will they be listening to me? – Czy oni będą mnie słuchać?
Na pytania zaczynające się od „will” odpowiadamy krótko używając „will” bądź „won’t”:
– Will you be waiting for me? – Czy będziesz na mnie czekać?
Yes, I will

No, I won’t

– Will it be snowing all day? – Czy przez cały dzień będzie padać śnieg?
Yes, it will

No, it won’t

Charakterystycznym określeniem występującym w czasie Future Continuous jest „this time”, czyli” o tej porze…” np.:
– This time next week I will be sunbathing at the beach. – Za tydzień o tej porze będę się opalać na plaży.
Future Perfect
Czas ten łączy przyszłość z przeszłością; mówi o czymś, co jeszcze w chwili mówienia należy do przyszłości, lecz w podanym momencie w przyszłości, będzie już przeszłością. Czas ten podkreśla to, że do podanej chwili coś już na pewno będzie zakończone.
– I will have written t

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!