Inherit

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Inherit, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

‘Inherit’ /ɪnˈher.ɪt/ to czasownik, czyli powinno się go zawsze zapisywać z ‘to’ jak ‘to inherit’. Słowo to pochodzi z 1300 roku (około) i oznaczało pierwotnie ‘uczynić (kogoś) spadkobiercą’ (znaczenie obecnie przestarzałe), pochodzi od starofrancuskiego ‘enheriter’ oznaczające ‘uczynić spadkobiercą, nadać prawo dziedziczenia, mianować spadkobiercą’, od późnołacińskiego ‘inhereditare’ oznaczającego ‘mianować spadkobiercą’. Sens ‘otrzymać spadek, uzyskać przez dziedziczenie jako przedstawiciel poprzedniego posiadacza’ odnotowano od połowy XIV w.; w średniowiecznej łacinie ‘inhereditare’ miało również znaczenie ‘oddać w posiadanie’. Pierwotne znaczenie tego słowa jest zachowane w ‘wydziedziczeniu’. Można uznać, że antonimem do słowa ‘inherit’ jest czasownik ‘to disinherit’ znaczący ‘wydziedziczyć’ lub czasownik ‘disinheritance’ czyli ‘wydziedziczenie’.Znaczenie czasownika ‘to inherit’‘To inherit’ ma trzy podstawowe znaczenia i są to:1. ‘Otrzymać od kogoś pieniądze, dom, itp. po jego śmierci’, czyli ‘odziedziczyć’;
2. ‘Urodzić się z takimi samymi cechami fizycznymi lub psychicznymi jak jedno z twoich rodziców lub dziadków’;
3. ‘zacząć ponosić odpowiedzialność za problem lub sytuację, która wcześniej istniała lub należała do innej osoby’.Przykładem użycia ‘to inherit’ w zdaniu to:- He inherited the house from his grandmother and now rents it to the Bielecki family. (On odziedziczył dom w spadku po swojej babci i teraz wynajmuje go rodzinie Bieleckich.);
– He has inherited beauty from his mother in his genes, but unfortunately character from his father. (On w genach odziedziczył urodę po swojej matce, lecz niestety charakter po ojcu.);
– Now he is the one who has to struggle to repay the loan, having inherited it from his father. (Teraz to on musi się borykać ze spłatą kredytu, odziedziczył to po ojcu.).Koniugacja czasownika ‘to inherit’Podstawową formą czasownika ‘to inherit’ jest ‘to inherit’. Czasownik ten jest czasownikiem mocnym, czyli w przypadku odmiany względem czasu przeszłego posiada własne, nieregularne formy odmiany. Najlepiej zobrazować odmianę czasownika na podstawie osoby i czasu:1. Odmiana ‘to inherit’ względem czasu teraźniejszego prostego Present Simple- I inherit
– You inherit
– He / She / It inherits
– We inherit
– You inherit
– They inheritNa załączonych przykładach widać, że w tym przypadku jedynym odchyleniem od normy jest trzecia osoba liczby pojedynczej do czasownika ‘to inherit’, ponieważ zamiast w bezokoliczniku należy do czasownika dodać końcówkę ‘-s’.2. Odmiana ‘to inherit’ względem czasu teraźniejszego ciągłego Present Continuous:- I am inheriting
– You are inheriting
– He / She / It is inheriting
– We are inheriting
– You are inheriting
– They are inheritingJak widać w tym czasie odmienia się względem czasu czasownik posiłkowy ‘to be’, natomiast ‘to inherit’ występuje w swojej ‘ciągłej’ formie ‘inheriting’, które zostało utworzone przez dodanie do rdzenia ‘to inherit’ końcówki ‘-ing’. Czasownik z końcówką ‘-ing’ jest określany mianem ‘gerund’, czyli ‘imiesłowu czasownika’, który bez dodania przed nim czasownika posiłkowego ‘to be’ i ‘to have’ pełni funkcję rzeczownika.3. Odmiana ‘to inherit’ względem czasu przeszłego prostego Past Simple- I inherited
– You inherited
– He / She / It inherited
– We inherited
– You inherited
– They inherited‘To inherit’ jest takie samo dla każdej osoby, niezależnie na liczbę i jest on czasownikiem regularnym, dlatego odmienia si

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto AdBlocka

Wykryto oprogramowanie od blokowania reklam. Aby korzystać z serwisu, prosimy o wyłączenie go.