Keep

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Keep, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Keep /kiːp/ znane jest nam, Polakom głównie z napisami na kubkach ‘keep up with the tea’ albo na koszulkach. I w tym kontekście to czasownik. ‘Keep’ może być jednak również rzeczownikiem, o bardzo podobnym znaczeniu co czasownik. Powtórzmy dzisiaj wiedzę o słówku ‘keep’.Keep jako czasownik ‘to keep’‘To keep’ w definicji języka angielskiego na poziomie A2 oznacza ‘mieć w swoim posiadaniu’. Nie ma nic prostszego. A przykładem zdania jest:- I want to keep this photograph, I have so many emotions related to it. (Chcę zatrzymać to zdjęcie, mam z nim związanych tyle emocji.). 
– W innym znaczeniu ‘to keep’ to ‘być właścicielem/cielką małego sklepu’;
– My aunt keeps a small newsstand. (Moja ciocia prowadzi mały kiosk ruchu.). 
– W innym przypadku ‘jeśli trzymasz zwierzęta, jesteś ich właścicielem i opiekujesz się nimi’ używasz ‘to keep’, ale nie odnosi się to do zwierząt domowych. Czyli używany w tym znaczeniu ‘to keep’ ze zwierzętami wiejskimi: to keep pigs (trzymać świnie) / to keep goats (hodować kozy) / to keep chickens (mieć kurczaki). 
– Niekiedy ‘to keep’ odnosi się do do pilnowania i opieki nad czyimiś dziećmi podczas nieobecności rodziców, jak w przypadku: I will keep the children while they go to the cinema. (Ja będę opiekować się dziećmi, podczas gdy oni pójdą do kina.). 
– Wracając do napisów z kubków i koszulek ‘to keep’ to właśnie ‘pozostawać w określonym miejscu lub stanie’, jak na przykład: Keep up being busy. (Nie przestawaj być zajęty.).
– Podobne znaczenie ma ‘to keep’ w przypadku ‘kontynuacji wykonywania danej czynności bez ustanku’ lub ‘wielokrotnego wykonywania danej czynności’. To na przykład: I keep on loving you since the they I have met you. (Kocham Cię od chwili, gdy Cię poznałam.). 
– W odniesieniu do nie robienia danej czynności ‘to keep’ również się dobrze odnajduje, ponieważ oznacza ono ‘opóźniać wykonywanie czynności’ (często niecelowo) jak w przypadku: I am sorry for keeping you waiting. (Przepraszam, że musieliście czekać.) -> coś ‘mi’ wypadło, nie stało się to celowo, lecz opóźniło wykonanie danej czynności. 
– Osoby, którym udało się kiedyś zachować pamiętnik lub dziennik, mogą używać słowa ‘to keep’ w kontekście ‘prowadzenia’ go, lecz może się to też odnosić do jakiegoś rejestru: I kept a diary during my teens. (Gdy byłam nastolatką prowadziłam pamiętnik.). 
– ‘To keep’ ma też związek z jedzeniem, ponieważ w jego przypadku oznacza ‘zachować świeżość’, jak w przypadku: Milk keeps much longer in a fridge than without it. (W lodówce mleko zachowuje świeżość znacznie dłużej niż bez niej.). 
– ‘To keep’ również odnosi się do obietnic, ich zachowania, lecz również do zobowiązań i danego słowa: I will keep my word. (Dotrzymam słowa.) -> co ma swój synonim w ‘I will not tell anyone about it.’.
Prawa powinny być przestrzegane a ‘to keep’ również pomagają to wyrazić:
– Tom never keeps to the rules! (Tomek nigdy nie przestrzega zasad!) -> co można wyrazić jako ‘Tomek never sticks to the rules!’.
–  Jako ‘przestrzegać’ w tłumaczeniu do czasownika ‘to keep’ nie można odnosić się tylko do kontekstu prawa, bo to również oznacza ‘obchodzić tradycje religijne’ jak: We keep Christmas in my family. (W mojej rodzinie obchodzimy Boże Narodzenie.).
–  ‘To keep’ to również ‘fizyczne zajęcie miejsca dla kogoś’ na przykład w ławce czy podczas meczu: I kept a seat for my grandpa here. (Trzymałem tu miejsce dla mojego dziadka.). 
– To również ‘pilnować, strzec, ochraniać’: Data is kept protected around the clock with our new algorithm. (Dane są chronione przez całą dobę, dzięki naszemu nowemu algorytmowi.). 
– Ostatnim znaczeniem ‘to keep’ jest ‘za

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!