Look down co to znaczy

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Look down co to znaczy, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

„To look down – patrzeć z góry, to znaczy patrzeć w dół, patrzeć z pogardą”. „Look down” to nic innego jak „phrasal verb” czyli „czasownik frazowy”.
Czym są czasowniki frazowe? To takie czasowniki, które łączą się z partykułą, czyli takim krótkim słówkiem gramatycznym. Z reguły partykuła to przysłówek lub przyimek. Razem tworzą one czasowniki, o których tu mówimy. Na przykład: czasownik 'look’ połączony z przysłówkiem 'down’ tworzy czasownik frazowy 'look down’.
Odmiana „look down” przez osoby:
*I look down
*you look down
*he/she/it looks down
*we look down
*you look down
*they look down
Przykładowe zdania:
– Look down on somebody. – Patrzeć z pogardą na kogoś.
– You are so short that I look down on you. – Jesteś tak niska, że patrzę na Ciebie z góry.
– I wonder what it’s like to be a bird and look down on people. – Ciekawe ja

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!