Object pronouns

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Object pronouns, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Zaimki pozwalają nam zastąpić rzeczowniki, co umożliwia unikanie powtórek tych samych wyrazów. Zaimki w języku angielsku to pronouns.
Możemy podzielić je na kilka grup:- osobowe (w formie podmiotu),- osobowe (w formie dopełnienia), dzierżawcze, zwrotne. wzajemne. nieokreślone. wskazujące
W tej pracy zajmę się przybliżeniem zaimków osobowych w formie dopełnienia czyli object pronouns.
W większości zdań oprócz podmiotu, czyli osoby, która wykonuje czynność, o której mowa w danej wypowiedzi, występują zaimki lub rzeczowniki, które spełniają funkcję dopełnienia. Dopełnienia te uzupełniają czasownik.
Zaimki w formie dopełnienia są następujące:1.W liczbie pojedynczej:- me (mnie, mi , mną)
– you (ciebie, tobą)
– him (jego, go, jemu, niego, nim)
– her (jej, ją, niej)
– it (je, jego, go, jemu)2. W liczbie mnogiej:- us (nam, nas, nami)
– you (was, wami, wam)
– them (ich, im, nimi, nich) Spójrzmy teraz na przykłady użycia zaimków w formie dopełnienia w zdaniach. Did you see her? (Czy ją widziałeś?) I do not remember him. (Nie pamiętam

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto AdBlocka

Wykryto oprogramowanie od blokowania reklam. Aby korzystać z serwisu, prosimy o wyłączenie go.