Past perfect kiedy używamy

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Past perfect kiedy używamy, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Past Perfect to jeden z wielu czasów, których używamy w języku angielskim. Jest on czasem nazywany czasem zaprzeszłym, a także przeszłym dokonanym.Składa się on z czasownika posiłkowego 'had’ i tzw. „trzeciej formy czasownika (past participle)”, czyli na przykład: 'had gone’, 'had left’, 'had been’. Przeczenia tworzymy poprzez wyrażenie 'had not’, w skrócie 'hadn’t’.Przykładowe zdania: She had lived in London for ten years before she moved to Los Angeles.I hadn’t met my future husband up until I went to college. – Nie poznałam mojego przyszłego męża, dopóki nie poszłam na studia.Pytania tworzymy poprzez inwersję czasownika 'had’ z podmiotem zdania, np.:He had been to Poland twice before he moved there. – Had he ever been to Poland before he moved there?ZastosowaniePast Perfect używamy, kiedy:1. Opisujemy sytuację, która poprzedzała inną sytuację z przeszłości, np: .- 'On the way to my friend’s house, I remembered that I had left my umbrella at home, so I came back for it.’ – „W drodze do domu mojego kolegi, przypomniało mi się, że zostawiłam w domu parasolkę, więc po nią wróciłam.”
– 'I had managed to clean my room before my mom came back.’ – „Zdołałam posprzątać mój pokój zanim wróciła moja mama.”2. Chcemy opisać sytuacje, które trwały przez jakiś czas w przeszłości i zakończyły się przed określonym momentem, także w przeszłości, np.: – 'They had had that washing machine for 8 years before it suddenly broke down.’ – „Oni mieli tą pralkę przez 8 lat zanim niespodziewanie się zepsuła.” <- zwróć uwagę, że "had" występuje w zdaniu dwukrotnie. Jest to całkowicie poprawne, ponieważ pierwsze "had" jest czasownikiem pomocniczym, sygnalizującym czas Past Perfe

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!