Petty

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Petty, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

‘Petty’ /ˈpet.i/ to ‘nieistotne i niewarte uwagi’, czyli jest to przymiotnik i stosuje się go przed rzeczownikiem. Jest to słowo nacechowane pejoratywnie, którego znaczenia uczą się użytkownicy języka angielskiego na poziomie C2. Synonimicznymi wyrażeniami są: ‘to be in/under somebody’s shadow’ (jest to idiom oznaczający: żyć w cieniu kogoś innego); ‘to be no big deal’ (to kolejny idiom oznaczający, że coś nie jest ważną sprawą); ‘derisory’, ‘lowly’, ‘meaningless’, ‘meaninglessness’, ‘peripheral’, ‘poxy’, ‘secondarily’, ‘subordinate’, ‘biggie’.‘Petty officer’ to ‘mat’ (w marynarce wojennej) a ‘petty theft’ to ‘drobna kradzież’ tak samo jak ‘petty crime’ czyli ‘drobne przestępstwo’. ‘Fleet chief petty officer’ to natomiast staromodne określenie na ‘chorążego’, podobnie jak ‘petty bourgeois’ to ‘drobnomieszczanin’ (przedstawiciel niżs

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!