Strona czynna i bierna przykłady

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Strona czynna i bierna przykłady, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Strona czynna i bierna czasownika
Strony czynnej używamy, kiedy ważny jest dla nas wykonawca czynności, to on pełni funkcję podmiotu, np. Henryk Sienkiewicz wrote „Potop”. (Henryk Sienkiewicz napisał „Potop”.)
Strony biernej (Passive Voice) używamy, kiedy skupiamy się na czynności, nowym podmiotem staje się dopełnienie zdania wyjściowego, np. „Potop was written by Henryk Sienkiewicz. („Potop” został napisany przez Henryka Sienkiewicza.)
Jak tworzymy stronę bierną w języku angielskim?1. Claire makes costumes and props. (Claire produkuje kostiumy i rekwizyty.) – strona czynna;
Costumes and props are made by Claire. (Kostiumy i rekwizyty są produkowane przez Claire.) – strona bierna;
2. He is repairing my car now. (On teraz naprawia mój samochód.) – strona czynna;
My car is being repaired now. (Mój samochód jest teraz naprawiany.) – strona bierna;
3. The “Louis” company popularised this tradition. (Firma „Louis” rozpowszechniła tą tradycję.) – strona czynna;
This tradition was popularise

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!