Baner-og-lny-306x810-1-min

Come odmiana

Odmiana czasownika 'come’: Come – ́ ́, ́, ̨ ́. Czasownik 'come’ odmienia się przez osoby i czasy.I forma, bezokolicznik (infinitive)- come (np. I often come here with my friends.)
II forma (past tense)- came (np. My dad came ten minutes later.)
III forma (past participle)- come (np. I’ve come to pick up my mail.)
Odmiana słowa 'come’ (Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous, Past Continuous, Future Continuous, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect): ℙ
I, you, we, you, they – come; He, she, it – comes.ᴘʀᴢʏᴋᴌᴀᴅʏ:
I always come on time. – Zawsze przychodzę na czas.
Every Sunday she comes to my house.- Każdej niedzieli ona przychodzi do mnie do domu.
They often come late. – Oni często przychodzą spóźnieni.

I, you, he, she, it, we, you, they – cameᴘʀᴢʏᴋᴌᴀᴅʏ:
We came to school too early yesterday. – Wczoraj przyszliśmy do szkoły za wcześnie.
Last week he came here with his friend. – W zeszłym tygodniu on przyszedł tu ze swoim kolegą.

I, you, he, she, it, we, you, they – will come ᴘʀᴢʏᴋᴌᴀᴅʏ:
I will come to the party. – Przyjdę na imprezę.
Will you come to the doctor? – Pójdziesz do lekarza?
ℙ ℂ
I – am coming; You, we, you, they – are coming; He, she, it – is comingᴘʀᴢʏᴋᴌᴀᴅʏ:

Baner-og-lny-306x810-1-min

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!