Opinion essay

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Opinion essay, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

’Opionion essay’ to forma rozprawki, w której główną rolę odgrywa opinia osoby piszącej.Jak każdy esej, powinien on mieć odpowiednią konstrukcję, zawierającą trzy części: – wstęp (introduction),- rozwinięcie (body paragraphs)- zakończenie (conclusion). We wstępie powinno zawrzeć się 'opening remarks’ czyli kluczowe słowa charakterystyczne dla wstępu, których celem jest wprowadzenie do tematu rozprawki. Należy także umieścić tezę rozprawki, czyli 'thesis statement’, która występuje na ogół w ostatnim zdaniu akapitu.
W rozwinięciu ważne jest, by uzasadniając swoją tezę, podać co najmniej dwa (a najlepiej trzy lub więcej) oddzielne argumenty (first, second and third point), które są poparte szczegółami, przykładami lub faktami. Każdy z nich powinien znajdować się w osobnym akapicie.W zakończeniu ważne jest, żeby podsumować to, co było zawarte we wstępie (można odwołać się do naszej tezy) i rozwinięciu oraz zawrzeć rozstrzygnięcie, czyli na przykład, czy ostatecznie jesteśmy za, czy przeciw jakiemuś pomysłowi (closing remarks).Warto pamiętać o tym, że rozprawka przedstawiająca zdanie osoby piszącej na dany temat (opinion essay) obok rozprawki „za i przeciw” (for and against essay) i rozprawki „wskazującej rozwiązanie problemu” (essay suggesting solution to problems) to RODZAJ rozprawki, w której przedstawia się różne aspekty jakiegoś problemu (discursive essay).Przydatne zwroty (linking phrases) określające opinię:- I firmly believe… -> Mocno wierzę, że…
– To my mind… – Moim zdaniem…
– In my opinion… -> W mojej opinii…
– Personally,… -> Osobiście…
– I think/I believe (that)… -> Uważam/Wierzę, że…
– I strongly believe that…. -> Jestem przekonana/przekonany, że…
– It is clear (to me) that -> To dla mnie jasne, że…
– I (completely) agree/disagree with… -> Kompletnie zgadzam się/nie zgadzam się z tym, że…
– It seems to me that… -> Wydaje mi się, że…
– As I see it, … -> Ja to widzę tak, że…
– In my view,… -> W mojej opinii…
– From my point of view,… -> Z mojego punktu widzenia…
– As far as I am concerned,… -> Jeśli chodzi o mnie,…
– I am sure/I am convinced that … -> Jestem pewien/pewna, że…
– I (dis)agree with the statement, because … -> (Nie) zgadzam się z t�

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto AdBlocka

Wykryto oprogramowanie od blokowania reklam. Aby korzystać z serwisu, prosimy o wyłączenie go.