Baner-og-lny-306x810-1-min

Present simple

Present Simple jest jednym z najczęściej stosowanych czasów w języku angielskim. Czas ten jest czasem teraźniejszym prostym, a jego budowa w porównaniu z innymi czasami w tym języku jest dosyć prosta i mało skomplikowana.Tego czasu używamy:- mówiąc o czynnościach powtarzających się, wykonywanych zwyczajowo, co jakiś czas, np. Uczęszczam zawsze do szkoły tą samą drogą. Co roku przed świętami Bożego Narodzenia ubieramy wspólnie z rodziną choinkę. Od zawsze nie lubię słuchać homilii naszego księdza.
– mówiąc o czynności, która ma miejsce cały czas, stale, nie zmienia się, np. Ona mieszka w Londynie. Babcia Wojtka mieszka przy ulicy Józefa Piłsudskiego w Łodzi.
– opisując ludzkie cechy i zachowania, np. Karol ma piękne czarne włosy. Nasza ciocia jest osobą niekulturalną, wulgarną i bezczelną. Mój wujek ma skośne zielone oczy, długi czerwony nos i odstające uszy.
– opisując cechy przedmiotów, np. Mikrofalówka sprzedawana w tym sklepie jest koloru białego i ma wysoką klasę energetyczną. W pokoju stoi czarny stary telewizor.
– gdy mówimy o znanych i niepodważalnych faktach, np. W Układzie Słonecznym znajduje się osiem planet. Jedną z planet karłowatych Układu Słonecznego jest Pluton.
– gdy opowiadamy o czynnościach, która mają miejsce przez dłuższy czas, np. Kamila już jakiś czas pracuje w sklepie spożywczym.
– opisując np. streszczenie książki, filmu, powieści.
– w różnego rodzaju wypowiedzeniach, przysłowiach, metaforach
– mówiąc o zatwierdzonym np. przez władze pewnym, oficjalnym terminie, godzinie jakiegoś wydarzenia, jakiejś uroczystości, np. Uroczystość pasowania na ucznia klasy pierwszej w naszej szkole rozpoczyna się w piątek 5 września o godzinie 12.00. Mecz koszykówki rozpoczyna się na stadionie miejskim w piątek po godzinie 11.00.
– w wyrażaniu niezmiennych odczuć, uczuć do kogoś, np. Nienawidzę mojej babci Urszuli za jej apodyktyczne zachowanie. Moja ciocia kocha swojego wujka ponad życie.
– w relacjonowaniu wydarzeń sportowych, np. Smith podaje piłkę do Johnsona. Johnson biegnie w kierunku bramki.„Present Simple” nie używamy z kolei mówiąc o czynnościach, które mają miejsce teraz, obecnie, w chwili obecnej.OKREŚLENIE CZĘSTOTLIWOŚCI JAKICHŚ ZDARZEŃW czasie teraźniejszym prostym, czyli „Present Simple” często używa się tak zwanych słówek określających częstotliwość występowania jakiegoś zdarzenia, np.- seldom – rzadko
– always – zawsze
– usually – zazwyczaj, zwykle
– every day – każdego dnia
– every week – każdego tygodnia
– every month – każdego miesiąca
– eight times a year – osiem razy w roku
– eight times a month – osiem razy w miesiącu
– four times a year – cztery razy w roku
– four times a month – cztery razy w miesiącu
– sometimes – czasami
– on Mondays – w poniedziałki
– on Fridays – w piątki
– on Sundays – w niedzieleZDANIA TWIERDZĄCEW zdaniu oznajmującym, czyli twierdzącym, zawsze do czasownika, który mamy w 3 osobie liczby pojedynczej – czyli „he”, „she” „it”, dodajemy końcówkę „s” bądź w niektórych przypadkach „es”. Zdarzają się także sytuacje kiedy kasujemy literkę „y”, a dodajemy „ies” – study – studies.Przykładowe tworzenie wyrazów z „s”, „es” na końcu czasownika:
gra – plays, czyta – reads, pisze – writes, chodzi – goesW języku angielskim w czasie „Present Simple” głównym czasownikiem często jest także popularny czasownik „to be”. Jego forma w czasie teraźniejszym prostym wygląda jednak inaczej dla prawie każdej osoby:LICZBA POJEDYNCZAI am / I’m – (ja jestem), You are / You’re – (ty jesteś), He is / He’s – (on jest), She is / She’s – (ona jest), It is / It’s – (ono jest)LICZBA MNOGAWe are / We’re – (my jesteśmy), You are / You’re – (wy jesteście), They are / They’re – (oni są)Przykładowe zdania twierdzące w czasie „Present Simple”:Jestem szczęśliwym człowiekiem, odkąd zdałem studia i dostałem wymarzoną pracę w firmie przeładunkowej. – I am a happy man since I graduated and got my dream job in a transshipment company.Jestem wysokim, szczupłym i przystojnym mężczyzną. – I am a tall, slim and good-looking man.Jesteśmy grupą młodych aktywistów, walczących o prawa młodzieży w Polsce. – We are a group of young activists fighting for the rights of young people in Poland.Jesteście najgorszymi przyjaciółmi, jakich można było sobie wyobrazić. – You are the worst friends imaginable.Oni są najbardziej podłą organizacją publiczną jaką znam. – They are the most despicable public organization I know.Ty jesteś bardzo nieszczęśliwym człowiekiem. – You are a very unhappy man.Ona jest kochającą żoną i dobrą matką. – She is a loving wife and a good mother.On jest osobą otyłą, choruje na cukrzycę, dnę moczanową i ma problemy z sercem. – He is obese, he has diabetes, gout and heart problems.To dziecko jest niewychowane. – This child is ill-mannered.Ten pies jest bardzo niegrzecznym zwierzęciem. – This dog is a very naughty animal.On śpi najczęściej po 8 godzin na dobę. – He usually sleeps 8 hours a day.Ona codziennie chodzi do sklepu tą samą drogą. – She goes to the store the same way every day.On czyta książki regularnie. – He reads books regularly.Ona odwiedza bibliotekę w każdą sobotę. – She visits the library every Saturday.To dziecko chodzi na mszę świętą codziennie. – This child goes to Holy Mass every day.Senator jeździ najnowszym samochodem. – The Senator drives the newest car.Ta kobieta śpiewa zawsze tą samą piosenkę. Ale z niej wokalistka! – This woman always sings the same song. She is such a singer!On chodzi zawsze tylko swoimi drogami. – He only walks in his own ways.Ona zawsze tańczy przed publiką. – She always dances in front of the audience.Ona zawsze je tylko produkty wysokiej jakości. – She always eats only high-quality products.On codziennie wspomina swojego zmarłego ojca, mimo iż jego babcia nie jest zadowolona z tego faktu. – He remembers his deceased father every day, although his grandmother is not satisfied with this fact.Babcia zawsze narzeka na swój ciężki los. – Grandma always complains about her plight.Babcia tylko zawsze przeklina i wyzywa innych, a później winę zwala na innych członków rodziny. – Grandma always only swears at and insults others, and then blames the other family members.Zawsze to ja padam ofiarą bezpodstawnych oskarżeń ze strony mojej bliskich. – I am always the victim of unfounded accusations from my relatives.Ty zawsze namawiasz mojego brata do niecnych czynów. – You always persuade my brother to do evil things.Mój brat namawia moją mamę by kupiła mu nową grę komputerową. – My brother persuades my mother to buy him a new computer game.Ona namawia swoje wnuczęta, by zrobiły coś okropnego! – She urges her grandchildren to do something terrible!Ona zawsze pisze wszystkie dyktanda bezbłędnie. – She always writes all dictations without any mistakes.On zawsze dostaje ze sprawdzianów z historii same piątki. – He always gets a five in history tests.Ona bierze udział w konkursach na portalach internetowych co miesiąc. – She participates in contests on online portals every month.Ona codziennie pije mleko. – She drinks milk every day.Ona chodzi zawsze do tego samego sklepu. – She always goes to the same store.Ksiądz spowiada w każdy wtorek przed mszą świętą. – The priest confesses people every Tuesday before the Holy Mass.Babcia ogląda telewizję codziennie. – Grandma watches TV every day.Dziadek kupuje kwiaty codziennie. – Grandpa buys flowers every day.Wujek pamięta o zmarłej cioci. – The uncle remembers about the deceased aunt.Lucyna bierze udział w każdym konkursie recytatorskim w naszym powiecie. – Lucyna takes part in every recitation competition in our poviatOna chodzi do sklepu ścieżką przez las. – She goes to the store on the path through the forest.Kasia co roku jesienią zbiera grzyby. – Kasia collects mushrooms every autumn.Nauczycielka robi kartkówki z matematyki w każdy wtorek. – The teacher makes math quizzes every Tuesday.Nasz ksiądz dla zdrowia codziennie jeździ na rowerze . – Our priest rides a bicycle every day for his health.Mama słucha muzyki jazzowej w każdy piątek popołudniu. – Mum listens to jazz music every Friday afternoon.Nienawidzę mojej babci, gdyż jest ona człowiekiem nieuprzejmym, apodyktycznym i mającycm wielkie mniemanie o sobie. – I hate my grandmother because she is rude, overbearing and with a great opinion of herself.Kocham mojego starszego braciszka Kamila, który jutro świętuje swoje dwudzieste urodziny. – I love my older brother Kamil, who is celebrating his twentieth birthday tomorrow.Cieszę się z twojego nieszczęścia i niestety nie potrafię tego ukrywać. – I am pleased with your misfortune and unfortunately I cannot hide it.Mój wujek pracuje jako grabarz na cmentarzu. – My uncle works as a gravedigger in the cemetery.Moja ciocia prowadzi zakład zajmujący się kremacją zwłok. – My aunt runs a cremation facility.Moja ukochana mama Joasia mieszka w Warszawie przy ulicy Józefa Bema. – My beloved mother, Joasia, lives in Warsaw at Józefa Bema Street.Ksiądz co roku kupuje nową figurę do szopki bożonarodzeniowej. – The priest buys a new figure for the nativity scene every year.On chodzi co tydzień do koleżanki. – He goes to see a friend every week.Ona bawi się na placu zabaw każdego dnia. – She plays on the playground every day.Mama codziennie gotuje obiad. – Mom cooks dinner every day.Sprzedawczyni przeprowadza inwentaryzację w sklepie co roku. – The saleswoman carries out an inventory in the store every year.We wszystkich pozostałych osobach czasownik występuje w formie podstawowej.Ja jem pomarańcze każdego wtorku.- I eat oranges every Tuesday.Ja chodzę do szkoły zawsze tą samą drogą. – I always go to school the same way.My w każdą niedzielę czytamy Biblię po obiedzie. – We read the Bible every Sunday after lunch.Ty zawsze oglądasz ten sam program w telewizji. – You always watch the same program on TV.My chodzimy do kina regularnie raz w miesiącu – We go to the cinema regularly once a month.My uczęszczamy na zajęcia tańca w każdy wtorek. – We attend dance classes every Tuesday.Oni jedzą posiłki zawsze o tej samej porze. – They always eat their meals at the same time.Ja chodzę do teatru codziennie. – I go to the theater every day.Oni produkują codziennie kilka tysięcy samochodów. – They produce several thousand cars every day.Mój pies budzi się zawsze o godzinie 4 nad ranem. – My dog always wakes up at 4 in the morning.Nasz ksiądz odwiedza regularnie naszą schorowaną parafiankę w jej domu. – Our priest regularly visits our ailing parishioner in her home.Moja mama zazwyczaj chodzi do fryzjera w soboty popołudniu. – My mom usually goes to the hairdresser on Saturday afternoons.Obostrzenia związane z pandemią koronawirusa są zawsze przestrzegane w naszej szkole. – The restrictions related to the coronavirus pandemic are always respected in our school.Babcia śpi regularnie około ósmiu godzin na dobę. – Grandma sleeps regularly about eight hours a night.Mój brat uczęszcza zawsze do szkoły tą samą drogą. – My brother always goes to school the same way.PYTANIA
W pytaniu używamy dosyć popularnego operatora „do” lub „does”. Ta druga forma funkcjonuje w trzeciej osobie liczby pojedynczej i powstała poprzez dodanie „es” do formy podstawowej, używanej w pozostałych osobach. Zatem: w trzeciej osobie liczy pojedynczej będziemy używać „does”, a w pozostałych osobach „do”.W pytaniach stosować możemy też odmieniony czasownik „to be”:LICZBA POJEDYNCZAAm I…? – (Czy ja jestem…?), Are you…? – (Czy ty jesteś…?), Is he…? – (Czy on jest…?), Is she…? – (Czy ona jest…?), Is it…? – (Czy ono jest…?)LICZBA MNOGAAre we…? – (Czy my jesteśmy…?), Are you…? – (Czy wy jesteście…?), Are they…? – (Czy oni są…?)Przykłady zdań pytających w czasie teraźniejszym prostym „Present Simple”:Czy jesteś zwolennikiem obecnej władzy? – Are you a supporter of the current government?
Czy ty jesteś śpiewakiem operowym? – Are you an opera singer?
Czy ona jest niesympatyczną młodą kobietą? – Is she an unpleasant young woman?
Czy on jest aktorem w tym popularnym serialu komediowym? – Is he an actor in this popular comedy series?
Czy my jesteśmy dobrze postrzegani przez środowisko naukowe? – Are we perceived well by the scientific community?
Czy wy jesteście grupą młodych ludzi walczącą o prawa zwierząt? – Are you a group of young people fighting for animal rights?
Czy jesteś zwolennikiem zdrowego odżywiania? – Are you an advocate of healthy eating?
Czy jestem kochającym mężem i ojcem? – Am I a loving husband and father?
Czy one są dobrymi uczennicami? – Are they good students?
Czy oni są chrześcijanami? – Are they Christians?
Czy ja jem pomarańcze każdego wtorku? – Do I eat oranges every Tuesday?
Czy ja chodzę do szkoły zawsze tą samą drogą? – Do I always go to school the same way?
Czy my w każdą niedzielę czytamy Biblię po obiedzie? – Do we read the Bible after lunch every Sunday?
Czy ty zawsze oglądasz ten sam program w telewizji? – Do you always watch the s

Baner-og-lny-306x810-1-min

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!