Gustaw Morcinek

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Gustaw Morcinek, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Gustaw Morcinek, choć tak naprawdę Augustyn Morcinek, syn ubogiego wozaka Józefa Morcinka, urodził się dwudziestego piątego sierpnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego pierwszego roku (25 sierpnia 1891 r.) w Karwinie, czyli mieście, które za jego czasów znajdowało się na Śląsku Cieszyńskim, czyli w historycznej krainie obejmującej południowo-wschodnią część dzisiejszego Śląska, skupionego wokół miasta Cieszyn i rzeki Olzy. Wtedy było to miasto polskie, a teraz przypada na tereny należące do państwa czeskiego.
Chłopiec był najmłodszym z czwórki rodzeństwa. Jego chrzciny odbyły się w kościele parafialnym w rodzinnym mieście, czyli w Karwinie, a były udzielane przez księdza wikarego Józefa Körnera. Rok po urodzinach syna, w 1892, ginie ojciec Gustawa, a cały ciężar utrzymywania spada na jego matkę.
Gustaw Morcinek był pisarzem, działaczem publicystycznym, nauczycielem, a nawet posłem na sejm PRL I kadencji (czyli w latach 1952-1956). W 1958 roku był także członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, czyli instytucji społeczno-politycznej podporządkowanej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) i realizującej jej cele polityczne.
Młody jeszcze Gustaw-Augustyn, po ukończeniu szkoły ludowej w swoim rodzinnym mieście Karwinie, zaczął pracować w kopalni. Po trzech latach pracy, jego koledzy, inni górnicy, zebrali pieniądze, aby Morcinek mógł dalej się kształcić. Dzięki temu młody jeszcze chłopak uczęszczał do Polskiego Seminarium Nauczycielskiego w Białej i ukończył je w wieku 23 lat, czyli w 1914 roku. Kiedy nastała I Wojna Światowa został powołany do wojska i należał do austriacko-węgierskiego garnizonu stacjonującego w Cieszynie.
Po wojnie, w 1919 roku został zatrudniony jako nauczyciel w szkole w Skoczkowie.
Jego pierwszą publikacją literacką był artykuł „Wspomnienia z przewrotu w listopadzie 1918 r.” zamieszczony w 1920 w „Dzienniku Cieszyńskim”. Publikował tam różne artykuły, a także angażował się w redakcji „Zarania Śląskiego”. Lecz jego większe dzieła dopiero nadchodziły. W latach 20. i 30. pisząc swoje utwory został jednym ze znaczących śląskich i polskojęzycznych prozaików. W jego twórczości mamy między innymi takie tytuły jak: zbiór noweli „Serce za mną”, powieść „Łysek z pokładu Idy”, „Narodziny serca” czy „Wyrąbany chodnik”. Wiele z jego dzieł było poświęcone tematyce górniczej i śląskiej. Za sprawą swojej twórczości zyskał uznanie oraz opiekę literacką Zofii Kossak, którą nazwał swoją „literacką matką chrzestną” i był

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!