Głoski – podział na głoski

Głoski – podział na głoski
Głoski są najmniejszymi dźwiękowymi realizacjami jakie może wykonać człowiek. Głosek nie możemy w żaden sposób podzielić. Ich źródłem jest powietrze, które przepływając przez nasze narządy mowy, wprawia je w drgania. Inaczej mówiąc, głoski to pojedyncze elementy dźwiękowe, których nie można w żaden sposób podzielić na mniejsze cząstki. Badaniem głosek i ich opisem zajmują się naukowcy z językoznawstwa, a dokładniej z fonetyki. Dla przykładu, głoską mogą być literki: m, o, a, l, dz, w, g, y, e, u.
Głoski możemy podzielić na kilka grup, ale podstawowym podziałem jest podział głosek na samogłoski i spółgłoski. Inny kategorie dzielą głoski na bezdźwięczne i dźwięczne, twarde i miękkie, nosowe i ustne. Wszystkie te podziały omówimy sobie w prosty sposób, opierając się na licznych przykładach.

Podstawowym podziałem głosek jest wyszczególnienie samogłosek i spółgłosek. Podział ten dotyczy stopnia zbliżenia narządów mowy.
• Samogłoski – są to głoski otwarte, które powstają w wyniku wprawienia wiązadeł głosowych w drgania, dzięki swobodnemu przepływowi powietrza przez kanał głosowy. Do samogłosek zaliczamy: a, ą, e, ę, i, o, u, y.
• Spółgłoski – są to głoski, powstające, w wyniku napotykania przez powietrze przeszkody w postaci zapory bądź zbliżenia się narządów mowy w kanale głosowym. Do spółgłosek zaliczamy: b, c, ć, d, f, g, h, j, k, l, ł, m, n, ń, p, r, s, ś, t, w, z, ź, ż, sz, cz, ch, dz, dż, dź, rz.
Spółgłoski możemy podzielić również ze względu na sposób i miejsce artykulacji oraz układ wiązadeł głosowych.

Podział na głoski dźwięczne i bezdźwięczne
Podziału tego dokonujemy ze względu na układ wiązadeł głosowych. Wyróżniamy głoski dźwięczne i bezdźwięczne.
• Głoski dźwięczne – głoski te powstają, kiedy wiązadła głosowe są do siebie zbliżone, a powietrze, które przez nie przechodzi wprawia je w drgania. Do głosek dźwięcznych zaliczamy wszystkie samogłoski oraz spółgłoski, takie jak: b, d, g, w, z, ź, ż, r, l, ł, m, n, ń, j, dz, dź, dż.
• Głoski bezdźwięczne – powstają kiedy wiązadła nie są do siebie tak zbliżone

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!