Bursztyny

Bursztyny – Zofia Kossak-Szczucka – Streszczenie

„Bursztyny” zostały napisane przez Zofię Kossak-Szczucką. Autorka zamieściła w książce 32 opowiadania, które przedstawiają rozmaite wydarzenia z historii Rzeczypospolitej. Zdarzenia te są ukazane w porządku chronologicznym. Autorka posłużyła się językiem, który był używany w czasach, w których rozgrywa się akcja opowiadań.Opowieść o bursztynieW tym opowiadaniu zostały odzwierciedlone realia jednej ze starosłowiańskich wiosek, która była położona nad morzem. Głównym zajęciem mieszkańców osady było poszukiwanie bursztynów. Jak głosi legenda,, w wiosce miał pojawić się rzymski arystokrata. Mężczyzna miał podarować mieszkańcom wioski drogi minerał, a w zamian za podarunek miał zabrać córkę jednego z osadników. Arystokrata odsprzedał jednak dziewczynę mężczyźnie o imieniu Ino za niespotykanie duży kawałek bursztynu.U świtu dziejówTo opowiadanie mówi o chrystianizacji Słowian za rządów Mieszka I. Na początku lud nie rozumiał wiary. Kiedy jednak obywatele poznawali boskie miłosierdzie, ich wiara w Boga coraz bardziej się pogłębiała.PrzysięgaKiedy Mieszko I już wiedział, iż wkrótce umrze, postanowił zapoznać syna z historią słowiańskich ziem oraz plemion, które przez wiele lat nimi władały. Władca zmusił syna, aby obiecał mu, że w przyszłości zjednoczy wszystkie plemiona i stworzy z nich jedno potężne państwo. Syn Mieszka I miał przysiąc także, że będzie sprawował władzę nad utworzonym przez siebie państwem. Kiedy chłopak stał się królem Bolesławem Chrobrym, spełnił przysięgę złożoną w przeszłości ojcu.Purpurowy szlakBolesław Chrobry rozkazał poddanym utkać purpurowy chodnik, który miał zostać położony na przybycie Cesarza Ottona III. Cesarz miał przyjechać na zjazd gnieźnieński. Purpurowy chodnik stał się symbolem drogi Słowian – potrafili oni przeistoczyć się w silny naród, pomimo że byli wcześniej rozproszonym ludem.Ojcowie cystersi w MogileW tym opowiadaniu zostały opisane nowości w dziedzinie rolnictwa, gospodarowania, a także budownictwa. Dotarły one do Polski dzięki cystersom (zakonnikom z zakonu założonego przez św. Roberta z Molesme), którzy zaznajamiali później z nimi mieszkańców.Idą…Zobrazowane zostały tutaj krwawe zmagania z Tatarami w XIII wieku. Kinga, która była wówczas wdową po Bolesławie Wstydliwym oraz przełożoną sądeckiego konwentu klarysek, dodawała odwagi do bronienia się przez najeźdźcami. Po śmierci królowej, w uznaniu jej zasług, postanowiono obwołać ją świętą.Uczta WierzynkaW tym opowiadaniu została przedstawiona słynna uczta królewska u Mikołaja Wierzynka. Mężczyzna był zarządcą dworu królewskiego. Przyjęcie odbyło się w 1364 roku. Podczas trwania uczty król Kazimierz Wielki przypomniał uczestniczącym w niej władcom, od czego zależy potęga państwa. Król mówił, że siła państwa w dużym stopniu jest zależna od wykazywania zainteresowania losem nie tylko bogatej części społeczeństwa, lecz także ludności ubogiej. Jego zdaniem powinno się także dbać o los najbiedniejszych obywateli państwa i podejmować działania, które poprawią warunki ich życia.Hołd pruskiKonflikt z zakonem krzyżackim, który trwał blisko 150 lat, skończył się kapitulacją zakonu. Przegrani musieli uznać władzę polskiego króla. W czasie hołdu pruskiego, który odbył się 10 kwietnia 1525 roku, zostały określone nowe relacje z zakonem. Wielki Mistrz Zakonu – Albrecht Hohenzollern – przekazał Zygmuntowi Staremu Księstwo Prus.Strażnicy morzaW tym opowiadaniu jest opisany rozwój bałtyckiej floty obronnej w XVI wieku.Sąsiedzki darTo opowiadanie ukazuje nam rozmowę Mikołaja Reja z sąsiadem. Rej uzasadniał sąsiadowi, dlaczego konieczne jest używanie przez niego w swoich dziełach ojczystego języka zamiast łaciny. Jednym z argumentów, którego użył poeta, były korzyści, jakie przyniesie następnym pokoleniom takie podejście do języka ojczystego. Rej zwrócił także uwagę na to, iż jego dzieła przyczynią się również do zwiększenia samoświadomości narodu.Pod lipąZobrazowane zostało tutaj spokojne życie Jana Kochanowskiego, który wraz z Urszulą (swoją córką) odpoczywał w cieniu lip.Prawo książęceKiedy księżna Katarzyna Sydonia poznała losy pewnego wieśniaka, rozkazała znieść obowiązujące prawo. Edykt dotyczył tego, że większą ochroną były objęte królewskie dziki niż ludzie, mimo iż wieśniacy narażali swe zdrowie, a czasami nawet życie, by bronić pól uprawnych przed dzikimi zwierzę

W tej chwili widzisz 50% opracowania

Bursztyny – Zofia Kossak-Szczucka – Plan wydarzeń

„Bursztyny” – plan wydarzeń1. Życie dawnych Słowian na Pomorzu.
2. Wyruszenie na wybrzeże w poszukiwaniu jantarów.
3. Bursztyn – skarb Słowian.
4. Przyjazd gości z dalekiego kraju – Rzymu.
5. Odkupienie przez mężczyznę imieniem Ino Bożany, córki Golęchy.
6. Polska za panowania Mieszka I.
7. Szerzenie chrześcijaństwa.
8. Śmierć Mieszka i przekazanie władzy Bolesławowi.
9. Zjazd gnieźnieński.
10. Wielkie zdumienie obcokrajowców zasobnością kraju Bolesława.
11. Sprowadzenie cystersów do Polski przez Iwona Odrowąża.
12. Praca zakonników na terenach Polski – cystersi.
13. Najazd Tatarów.
14. Ucieczka kobiet, dzieci i klarysek do zamku w Pieninach.
15. Modlitwa o zwycięstwo.
16. Odparcie ataku Tatarów.
17. Wznoszenie dziękczynnych modłów do Boga.
18. Polska za panowania ostatniego króla z dynastii Piastów – Kazimierza Wielkiego.
19. Uczta w zamku i goszczenie cesarza Karola IV, królów Cypru, Danii i Węgier oraz kilku książąt.
20. Hołd złożony Zygmuntowi Staremu przez Albrechta Hohenzollerna.
21. Wiek XVI –

W tej chwili widzisz 50% opracowania
Cała szkoła w Twojej kieszeni

Sprawdź pozostałe wypracowania:

Język polski:

Geografia:

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto AdBlocka

Wykryto oprogramowanie od blokowania reklam. Aby korzystać z serwisu, prosimy o wyłączenie go.