Inny świat - Inny świat – Gustaw Herling-Grudziński – Charakterystyka bohaterów

a) Gustaw Herling-Grudziński – pisarz, który sam znalazł się w łagrze. Jest narratorem, ale wychodzi też poza swoją rolę i jest zdolny do zadawania istotnych pytań i stawiania ważnych tez.b) Społeczność łagru – pełni funkcję bohatera zbiorowego. W łagrze osadzeni są więźniowie z różnych warstw społecznych (bezprizorni, urkowie, bytownicy, inteligencja rewolucyjna, iteerowcy, stachanowcy, słabosiłcy, aktirowka), więźniowie polityczni oraz więźniowie odmiennych narodowości. Znajdziemy tutaj Niemców (którzy być może byli zwolennikami Ernsta Thalmanna, zaś po jego aresztowaniu przedostali się do „ojczyzny proletariatu”, zostali uznani za „wrogi element” i osadzeni w łagrze), Rosjan, a także Polaków, Bałtów, Finów, Ukraińców oraz mieszkańców środkowej Azji, nazywanych „nacmanami”.
c) Gorcew – pisarz nie określił dokładnie, kim był. Możemy się domyślać, iż był znaczącym funkcjonariuszem NKWD. ZSRR było takim krajem, gdzie jednego dnia miało się władzę decydowania o cudzym życiu, zaś drugiego zostawało się ofiarą krwawej zemsty – tak było z Gorcewem. Osadzony w Jercewie i rozpoznany przez jednego z osadzonych, zostaje ofiarą, nad którą pastwią się współosadzeni, którym zależy na tym, by jak najwięcej wycierpiał, zanim umrze.
d) Michaił Aleksiejewicz Kostylew – początkowo na wolności był wiernym stalinistą. W Jercewie znalazł się, gdyż pochłonęła go „zachodnia literatura”, której w ZSRR czytywać nie było wolno. W Jercewie przechodzi bunt – na znak sprzeciwu oblewa ciało wrzątkiem. Umiera w wyniku poparzeń;
e) Michaił Stiepanowicz – rosyjski aktor, który wyrok przyjął z zadziwiającym wręcz spokojem.
f) Borys Lazarowicz – był profesorem literatury francuskiej. Został skazany wraz z małżonką, Olgą. Ich wina polegała na prowadzeniu salonu literackiego w Moskwie.
g) Natalia Lwowna – zatrudniona w biurze rachmistrzów obozowych. Czytywała „Zapiski z martwego domu” pióra Fiodora Dostojewskiego.h) Machapetian – donosiciel. Jemu właśnie pisarz „zawdzięczał” późniejsze wydostanie się z obozu. Grudzińskiemu wydawało się bowiem, że wyjdzie wcześniej na mocy układu Sikorski-Majski, jednakże Machapetian mu to uniemożliwił.
i) Sadowski – zdeklarowany komunista, niezachwiany w swojej wierze w Stalina.
j) Tania – śpiewaczka opery moskiewskiej. Została skierowana do katorżniczej pracy w lesie przy wyrębie tajgi. Była przyjaciółką Grudzińskiego.
k) Kowal – pełnił funkcję przywódcy grupy ośmiu „urków”. To człowiek wykolejony moralnie, który zatracił swe człowieczeństwo i wyzbył się resztek ludzkich emocji. Narrator określa Go jako „ospowatego bandytę ukraińskiego”. Tym, co dyskredytuje go w oczach czytelnika, jest fakt, iż zgodził się na dokonanie gwałtu na zakochanej w nim dziewczynie.l) Pułkownik Paweł Iwanowicz – przed pobytem w łagrze pracował w wywiadzie na granicy polsko-radzieckiej.
ł) Dimka – współwięzień Gustawa, jest szczerze zaprzyjaźniony z pisarzem. Uważny czytelnik dostrzeże jego obecność w całej książce, natomiast bliżej poznajemy jego historię w opowiadaniu pt. „Trupiarnia”. Mężczyzna jest inwalidą, gdyż nie ma nóg. Na początku jest dyżurnym w baraku, następnie przebywa w „Trupiarni”, gdzie dokonuje swego żywota. Dzięki niemu pisarz unika pracy przy wyrębie drzewa, nie wchodzi w skład brygady leśnej. Dimka za młodu był popem w Wierchojańsku, w stanie duchownym zastaje go rewolucja październikowa. Z czasem przestaje być popem. W 1936 roku zostaje ukarany za to, iż przed laty był osobą duchowną, w chwili, gdy o mało zapomniał o tym fakcie. Dimka definitywnie traci wiarę. Twierdzi, iż w momencie, kiedy był zmuszony odrąbać sobie nogę, pozostał wierny sobie. Doznał nieszczęść i trudności, ale zachował swą ludzką godność.
m) „Zabójca Stalina” – osadzony za strzelanie do obrazu, na którym widniał wizerunek Stalina. Na jego przykładzie możemy dostrzec, do jakich monstrualnych, wręcz paranoicznych absurdów dochodziło w związku z tzw. kultem jednostki, który Chruszczow potępił podczas XX Zjazdu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego w 1956 roku. Postać „zabójcy Stalina” pokazuje zjawisko donosu. Mężczyzna założył się ze znajomym o to iż trafi w oko „słońca narodów” (tak określano Stalina. Zakład wygrał, lecz w wyniku donosu do NKWD znalazł się w Jercewie. „Zabójca Stalina” popada w łagrze w stan psychozy, zaczyna uważać, iż rzeczywiście dopuścił się mordu na gruzińskim przywódcy ZSRR.n) Rusto Karinen – jest to fiński robotnik, który nielegalnie przeniósł się do ZSRR. Zatrudnia się w zakładach hutniczych. W momencie mordu na Siergieju Kirowie (de facto reżyserem tego zabójstwa był „góral z Kremla” towarzysz Stalin, by mieć podkładkę pod rozpętanie „wielkiego terroru”), „winowajcą” okazuje się właśnie Karinen. Zarzuca mu się, że instrukcje, jak zamordować Kirowa, otrzymał z Helsinek. Proces zostaje sfingowany, zresztą jak wiele innych w tamtym okresie, zaś sam Karinen otrzymuje 10 lat pozbawienia wolności. Karę odsiaduje m.in. w Jercewie. Karinen podejmuje się próby ucieczki z obozu, jednak nie kończy się ona powodzeniem. Fin popada w coraz to większy obłęd, w końcu dostaje się w ręce funkcjonariuszy NKWD. Zostaje w bestialski sposób zbity i z powrotem delegowany do obozu. Odtąd będzie twierdził, iż ucieczka z obozu jest niemożliwa.

Cała szkoła w Twojej kieszeni

Sprawdź pozostałe wypracowania:

Język polski:

Geografia:

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto AdBlocka

Wykryto oprogramowanie od blokowania reklam. Aby korzystać z serwisu, prosimy o wyłączenie go.