Lista lektur szkolnych 2023/2024 - Szkoła średnia - Klasa 1

W trakcie poszukiwań listy lektur dla 1 klasy liceum można przekonać się, że istnieją dwie listy, osobno dla uczniów realizujących program nauczania języka polskiego na poziomie podstawowym i osobno na rozszerzonym. Dodatkowo każda z tych list podzielona jest na część obowiązkową i uzupełniającą. Lektury klasa 1 liceum obowiązkowe czyta bez wyjątku, natomiast z listy uzupełniającej nauczyciel wybiera niektóre tytuły. Książki, które składa się na lektury klasa 1 liceum, obejmują naturalnie poważniejsze tematy niż było to w przypadku lektur w szkole podstawowej. Zostały tak dobrane, aby ich treść była adekwatna do wieku uczniów. Czytanie lektur pomaga w lepszym zrozumieniu kontekstu historyczno-społecznego wielu wydarzeń historycznych, mniej lub bardziej odległych. Warto też pamiętać, że wszystkie lektury klasa 1 liceum obowiązkowe stanowią potencjalnie tytuły, z którymi uczniowie mogą spotkać się podczas matury z języka polskiego. Wiedza wyniesiona z lekcji może zatem zaważyć na wyniku egzaminu dojrzałości. Znajomość treści szkolnych lektur pomaga także w lepszym zrozumieniu wielu współczesnych dzieł popkultury. Nawiązania do kanonu światowej literatury pojawiają się w serialach, filmach, w tekstach piosenek i oczywiście w książkach. Jakie lektury klasa 1 liceum ma do przeczytania? Zazwyczaj nauczyciel, sięgając po pozycje z listy przygotowanej przez Ministerstwo na cały okres nauki w szkole średniej, kieruje się chronologią następujących po sobie epok literackich. A zatem w klasie pierwszej z dużym prawdopodobieństwem będą to utwory starożytne. Patrząc pod tym kątem na lektury klasa 1 liceum lista zawiera np. Biblię albo dzieła Horacego czy Sofoklesa. Oczywiście od uczniów nie wymaga się przeczytania całej Biblii. Nie są też zobowiązani do poznania całego Starego lub Nowego Testamentu. Lektury klasa 1 liceum obowiązkowe obejmują jedynie wybrane fragmenty Biblii, między innymi fragmenty Księgi Hioba, Księgi Rodzaju, Księgi Koheleta, Księgi Psalmów, Pieśni nad Pieśniami czy Apokalipsy wg św. Jana. Podobnie jest w przypadku dzieł Homera. W ramach lektury klasa 1 liceum nowa podstawa programowa zachowała fragmenty jego “Iliady” i “Odysei” wśród tytułów obowiązkowych na poziomie podstawowym. Treść “Iliady” dotyczy dotyczy wojny Greków z Trojanami, a dokładniej jej kluczowego etapu, zakończonego zdobyciem Troi. Występują w niej doskonale rozpoznawalne w naszej kulturze postaci: Achilles, Agamemnon, Hektor, Odyseusz, Parys, Helena i Bryzejda. Drugi z eposów, którego fragmenty ma do przeczytania w ramach lektury klasa 1 liceum, czyli “Odyseja” opowiada z kolei o dziesięcioletniej tułaczce Odysa usiłującego wrócić do domu po wojnie trojańskiej. Po drodze do Itaki stawia czoła różnorakim przeciwnościom. Homer opisuje jego przygody z wróżką Kirke, brawurową ucieczkę z pieczary cyklopa czy też trwającą siedem lat niewolę u zakochanej w Odysie bogini Kalipso. Wszystkie książki, które obejmuje jako lektury klasa 1 liceum lista podstawowa i rozszerzona, zostały starannie omówione przez nauczycieli w formie nagrań wideo dostępnych w aplikacji ZDAY. Znajdują się tam również opracowania tekstowe dla osób, które wolą taką formę przyswajania wiedzy.

Zobacz też inne przedmioty

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto AdBlocka

Wykryto oprogramowanie od blokowania reklam. Aby korzystać z serwisu, prosimy o wyłączenie go.