Nie-Boska komedia - Nie-Boska komedia – Zygmunt Krasiński – Najważniejsze informacje

Wyjaśnienie tytułu
– nie – boska = zwrócenie uwagi na ludzki czynnik dziejów. Odwołanie dzięki temu do prowidencjalizmu, czyli idei historiozoficznej, której istotą było przeświadczenie, że Bóg, co prawda pozostawił człowiekowi pewną swobodę działania, ale także wyznaczył jej granice.
– Utwór jest swoistą analizą zakresu swobody działań ludzkich w dziejach, badaniem konsekwencji przekroczenia boskich zakazów i ograniczeń.
– Wydarzenia toczą się przeciwko Bogu i wbrew Jego woli. Rewolucjoniści niszczą ołtarze, burzą świątynie, odprawiają czarne msze. To wszystko jest sprzeczne z Bożą koncepcją zbawienia ludzkości, świadczy o kryzysie wiary w Boga wśród ludzi.
– Stanowi nawiązanie do tytułu słynnego utworu Dantego Alighieri „Boska komedia”. Aluzję można rozumieć jako świadome odniesienie do uniwersalnych treści włoskiego dzieła. Komedia – utwór o pomyślnym zakończeniu (w obu dziełach dotyczy metafizycznego planu rzeczywistości). W znaczeniu metaforycznym oznacza przeciwieństwo treści i wymowy „Boskiej komedii”. Dramat ma być komedią ludzką, która przedstawia dzieje świata materialnego, w odróżnieniu od prezentacji zaświatów w średniowiecznym poemacie.
Geneza
Utwór powstał w 1833 roku. Dzieło Krasińskiego stanowi ocenę powstania listopadowego, w którym Zygmunt nie mógł wziąć udziału przez swojego ojca, który mu zabronił, gdyż sam potępiał je. Utworem tym Krasiński chciał usprawiedliwić swoje postępowanie, jak i ojca.
Poezja według Krasińskiego
Według autora poezja jest potężnym narzędziem, które może służyć do oddziaływania na ludzi wpływać na bieg historii, ale także przekleństwem i piętnem, które niszczy życie ludzkie. Poeta fałszywy, którym był Henryk i jego sposób tworzenia przyczyniły się do zniszczenia własnego szczęścia i życia innych. W przypadku Marii i Orcia poezja jest siłą, która staje się nawet całym światem dla człowieka, tak jak dla chłopca niewidomego była wewnętrznym światem. Dlatego też ich poezja jest prawdziwa, szczera i błogosławiona. W przypadku hrabiego Henryka, który zgrzeszył pychą i egoizmem, nie może być poetą prawdziwym, ponieważ dar tworzenia to dar Boga i nie należy go marnować, ale za to trzeba żyć w zgodzie z ideami moralności.
Rewolucja według Krasińskiego
Według mnie Krasiński odnosi się do niej krytycznie. Jest to według niego działalność, w której zło walczy ze złem i zwycięża zło. Przedstawiona rewolucja nie przyczyni się do żadnej pozytywnej zmiany, ale przyniesie tylko niepotrzebny rozlew krwi. Utwór pokazuje więc jak nowe pokolenie zaprzepaszcza dotychczasowy dorobek ludzkości, w tym starych pokoleń. Do rewolucjonistów należą chłopi, rzemieślnicy, robotnicy fabryczni, lokaje. Rewolucja przedstawiona w utworze jest powszechnym starciem przeciwko wyższym klasom, którym niższa warstwa społeczna musiała służyć przez wiele lat oraz przeciwko wszystkim dotychczasowym wartościom: religii, filozofii, sztuce.
Prowidencjalizm
Przekonanie, według którego Bóg dał ludziom wolność postępowania, jednak z zachowaniem granic.

Cała szkoła w Twojej kieszeni

Sprawdź pozostałe wypracowania:

Język polski:

Geografia:

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto AdBlocka

Wykryto oprogramowanie od blokowania reklam. Aby korzystać z serwisu, prosimy o wyłączenie go.