Wizja lokalna

Opracowanie

AUTOR:
Stanisław Lem (1921-2006) – polski pisarz, najbardziej znany z fantastyki naukowej. Tworzył również utwory filozoficzne, felietony, opowiadania; był krytykiem literackim. Lem jest najczęściej tłumaczonym i niezwykle cenionym pisarzem, zarówno w naszym kraju, jak i na całym świecie. Otrzymał nominację do literackiej Nagrody Nobla. W swych utworach poruszał tematykę (między innymi) futurologii, eksploracji Kosmosu i wizji społeczeństwa przyszłości. Niektóre z jego prognoz okazały się wyjątkowo trafne.

TYTUŁ:
„Wizja lokalna”

RODZAJ I GATUNEK LITERACKI:
Epika → powieść
science fiction

DATA PUBLIKACJI:
Powieść została opublikowana w roku 1982, przez Wydawnictwo Literackie.

CZAS I MIEJSCE AKCJI:
Akcja powieści dzieje się w odległej przyszłości. Ludzie opanowali loty międzyplanetarne i kolonizacje odległych zakątków Wszechświata. Główny bohater podróżuje na planetę o nazwie Encja (jest to nazwa łacińska). Eksplorując glob, ląduje w Kurdlandii i Luzanii.

PROBLEMATYKA:
„Wizja lokalna” to jedna z najdziwniejszych i najoryginalniejszych książek Stanisława Lema. Autor snuje wizje na temat przyszłej cywilizacji, zastanawiając się nad bezpieczeństwem i równowagą jednostki społecznej. Powieść porusza problem zetknięcia się człowieka z technologią i związanymi z tymi zagrożeniami. Pierwsza część przybiera charakter satyry, następnie pojawiają się wątki przygodowe oraz liczne aluzje polityczne. Kurdlandia to kraj prymitywny i zacofany technologicznie, zarządzany przez reżim. Poddani są kontrolowani i wymaga się od nich posłuszeństwa. Obywatele żyją w nędzy. Zupełnie przeciwnie życie wygląda w Luzanii. Kraina jest niezwykle rozwinięte technologicznie, stawia naukę i rozwój na pierwszym miejscu. Mieszkańcy nie znają pojęcia ubóstwa, kataklizmów naturalnych, ani strachu – chroni ich tak zwana „ekosfera”. Tak naprawdę obydwa te ludy są zniewolone, jednak przez inne idee. Można doszukać się aluzji do rządów totalitaryzmu (Kurdlandia) i demokracji (Luzania). Na podstawie tych dwóch skrajnie różnych i przeciwstawnych modeli społeczeństw, autor ukazuje dwie możliwe drogie ewolucji.

BOHATEROWIE:
▪ Ijon Tichy – główny bohater powieści, który wielokrotnie pojawiał się w innych utworach Stanisława Lema. Mężczyzna relacjonuje w formie dziennika swą podróż na plan

W tej chwili widzisz 50% opracowania

Streszczenie krótkie

„Wizja lokalna” to powieść S. Lema z gatunku science – fiction, która została wydana w 1982 roku. Jest to utwór, w którym autor zastanawia się nad przyszłością, nad rozwojem cywilizacji i nad możliwością istnienia cywilizacji obcych.
Tematem utworu jest podróż Ijona Tichego na planetę Encję. Celem wyprawy jest zbadanie cywilizacji, która żyje na tamtej planecie. Utwór składa się z czterech części. Pierwsza zatytułowana „W Szwajcarii” została poświęcona pobytowi w tym państwie głównego bohatera. Otrzymał on stary zamek, w którym mógł prowadzić spokojny żywot. Okazało się jednak, że przekazanie darowizny nie było bezinteresowne. Właściciel zamku chciał po prostu w ten sposób uniknąć jego konfiskaty. Bohater poznaje także profesora Rogera Gnussa, który jest szefem Instytutu Maszyn Dziejowych, i który zaprasza Tichego do siedzimy formy. Tam ma okazję poznać sposoby badania obcych planet, gatunków.
Druga część nosi tytuł „Instytut Maszyn dziejowych”. Opisuje ona wydziały instytutu, na które składają się między innymi wydział Fizyki, Kosmologii, Nieziemskich Teologii. We wszystkich wydziałach działają maszyny, które tworzą ciąg zaziemskich historii, w które zostają skierowane. Jednakże maszyny te nie odnoszą zbyt wielu sukcesów. Nie potrafią dokładnie opisywać pozaziemskich cywilizacji. Do jednego ze wsadów zostaje wsadzona relacja podróżnika z pobytu na Enteropii. Po tym wydarzeniu bohater otrzymuje listy, z których Trebic wynika, że planeta, którą miał okazję zwiedzać była nieprawdziwa. Jednocześnie bohate

W tej chwili widzisz 50% opracowania
Cała szkoła w Twojej kieszeni

Sprawdź pozostałe wypracowania:

Język polski:

Geografia: