Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!
Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Streszczenie szczegółowe, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Streszczenie szczegółowe

Historyja o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim – streszczenie szczegółowe

Jak podaje Wikipedia jest to wielkanocne misterium napisane w XVI wieku przez Mikołaja z Wilkowiecka. Pełny tytuł tego utworu to: ,,Historyja o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim ze czterech świętych ewanjelistów zebrana, a wirszykami spisana przez księdza Mikołaja z Wilkowiecka zakonnika częstochowskiego.

Postacie przedstawione w utworze:

EWANJELISTA, ANNASZ KAIFASZ, PIŁAT, PILAKS, TEORON,PROKLUS,FILEMON, MARYJA, MARYJA MAGDALENA, MARYJA JAKOBI, MARYJA SALOME, MARYJA CHUZOWSKA, RUBEN, JEZUS, LUCYPER, CERBERUS, JADAM, OZEASZ, DAWID, ABRAM, ABEL, NOE, JAN BAPTYSTA, ŁOTR, MICHAŁ ARCHANJOŁ, ANJOŁOWIE, PIOTR, TOMASZ, FILIP, ANDRZEJ, KLEOFAS, ŁUKASZ.

PROLOG

Ten fragment dzieła rozpoczyna się od opisania radosnej atmosfery panującej po Zmartwychwstaniu. Zarówno Aniołowie strzegący grobu Chrystusa jak i kobiety, które go nawiedziły przepełnieni byli szczęściem. Wesołość ta udziela się również duszom powracającym z piekła, umarłym którzy wstają z grobów oraz ludziom żyjącym. Nastrój ten związany z pokonaniem śmierci przez Jezusa wpływa też na świat przyrody. Natura cieszy się z Zmartwychwstania razem z człowiekiem, co przejawia się w rozkwicie zieleni. Dlatego też, główną myślą tego utworu, o czym informuje nas osoba mówiąca, jest opisanie tego cudu przy pomocy wierszowanej formy, dla ludzkiego pocieszenia. Kolejna część prologu skupia się głównie na streszczeniu poszczególnych części, na które będzie składało się dzieło Wilkowiecka.

Są to:

– część pierwsza – prośba duchowieństwa skierowana do Piłata, by grób Jezusa był chroniony przez żołnierzy.
– część druga – kupno przez kobiety olei i ziół do namaszczenia ciała zmarłego Mesjasza
– część trzecia – przedstawienie pilnowania miejsca pochówku Chrystusa przez najemników
– część czwarta – Jezus Chrystus zstępuje do piekieł
-część piąta i szósta – nawiedzenie grobu przez niewiasty oraz ukazanie się Jezusa po zmartwychwstaniu.

Wyrazem pokory autora jest prośba do czytających, by nie negowali fragmentów, które nie są zawarte w Ewangelii. Oznajmia również, że zostaną przytoczone niektóre części z Pisma Świętego, które stanowiły oparcie dla powstałego utworu. Na koniec zachęca do uważnego słuchania dzieła, co ułatwić mają wplecione do tekstu kwestie śpiewane.

CZĘŚĆ PIERWSZA

Postacie: Annasz, Kaifasz, Faryzeusz, Piłat, Pilaks, Teoron, Proklus, Filemon

Przytoczony zostaje fragment z Ewangelii św. Mateusza mówiący o pomyśle duchowieństwa na zabezpieczenia grobu Ukrzyżowanego ze względu na obawę przed rabunkiem ciała przez Jego zwolenników. Biskupi ci, obawiali się rozniesienia wieści wśród ludzi, że rzeczywiście dokonało się zmartwychwstanie.

Annasz, arcykapłan żydowski chwali imię Piłata. Kaifasz przedstawia rzymskiemu prefektowi obawy duchowieństwa o mającym nastąpić zmartwychwstaniu Jezusa z Nazaretu. Przedmówca prosi, by miejsce spoczynku Ukrzyżowanego było dobrze strzeżone, aż do trzeciego dnia. Do rozmowy przyłącza się Faryzeusz przedstawiając negatywne dla duchowieństwa konsekwencje, które mogą wyniknąć z braku odpowiedniej ochrony grobu.
Piłat zgadza się na przytoczone propozycje, przydzielając żołnierzy: Pilaksa, Teorona, Proklusa i Filemona.
Annasz z Kaifaszem radzą stróżom, by poszli z nimi zapieczętować grób. Pilaks zapewnia o dobrym wykonywaniu obowiązków przez pilnujących pod warunkiem godziwej zapłaty. Annasz potwierdza zapłatę najemnikom za wykonaną pracę. Następnie Kaifasz podkreśla solidne zapieczętowanie grobu Jezusa. Pierwszy z arcykapłanów poucza zebranych by strzegli się osób chcących wykraść ciało Zmarłego. Faryzeusz przestrzega ich również przed kobietami, które mogą się pojawić przy grobie. Strażnicy pozostawieni na warcie nie obawiają się nikogo. Przestrzegają tych którzy chcieliby wtargnąć na ten teren.

CZĘŚĆ DRUGA

Postacie: Maryja Magdalena, Maryja Jacobi, Maryja Salowe, Joanna Chuzowska, Ruben aptekarz

Ewangelia wg św. Marka – Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome zakupiły odpowiednie wonności, by namaścić ciało Jezusa.

Maria Magdalena namawia zebrane kobiety, by nie skąpić pieniędzy na kupno wonnych ziół i olei do namaszczenia ciała. Maryja Jacobi zgadza się z tym, podkreślając ważność opieki nad Zmarłym, wszak to one były z Jezusem słuchając Jego nauk oraz usługując Mu. Maryja Salome również potwierdza swoją gotowość do działania. Do rozmowy przyłącza się Joanna przystając na wszystkie, podjęte przez resztę kobiet, czynności. Każda z niewiast po kolei wyciąga pieniądze, które opłacą potrzebne wydatki. Po uzbieraniu odpowiedniej kwoty ruszają do apteki.

Spotkają tam aptekarza Rubena, którego proszą o zestaw ziół pachnących i olejków wonnych do przyrządzenia odpowiednich maści. Sprzedawca śpieszy, by wykonać zamówienie. Okazuje się, że i on był uczniem Jezusa. Po udanych zakupach wychodzą, zaopatrzone w potrzebne składniki.

CZĘŚĆ TRZECIA

Postacie: Pilaks, Teoron, Filemon, Proklus, Annasz, Kaifasz

Przytoczony fragment Ewangelii wg św. Mateusza opisuje wydarzenie odsunięcia kamienia z grobu Pańskiego przez anioła. Będący tam żołnierze zlękli się, nie mogąc się ruszyć.

Widząc Aniołów otwierających grób Chrystusa, Pilaks zwraca się do reszty stróżujących, by przyjrzeli się temu zjawisku. Jego samego ogarnia trwoga na widok zachodzących zdarzeń. Teoron dostrzegając cud pada na ziemię, a za nim reszta. Wszyscy poddają się atmosferze grozy. Jako jedyny gardę odzyskuje Pilaks nawołując swoich kompanów do powstania z kolan. Proklus zagląda do grobu, lecz ku jemu zdumieniu, nie znajduje w nim ciała Zmarłego. Filemon czyni to samo widząc tylko pozostawione szaty Jezusa. Pilak zastanawia się jak zrelacjonują ludziom niezwykłe wydarzenia, które miały miejsce. Teoron proponuje powiadomić duchownych o całej sytuacji.

Przytoczony zostaje fragment Ewangelii o relacji stróżów zdanej biskupom.

Spotykają się z arcykapłanami, by oznajmić im o zaistniałym incydencie. Niestety Annasz i Kaifasz nie traktują poważnie usłyszanych słów. Rozkazują zaprzestania tych żartów. Żołnierze tłumaczą, że jest to najszczersza prawda.

Fragment Ewangelii św. Mateusza o przekupieniu stróżów przez duchownych, by rozpowiadali o rabunku ciała Jezusa.

Arcykapłani naradzają się wspólnie. Następnie Kaifasz zwraca się do stróży i wyjawia im postanowiony plan działania. Mają rozgłosić plotkę, że to zwolennicy Chrystusa wykradli ciało, gdy oni spali. By słuchający się zgodzili dodatkowo przekupują ich pieniędzmi. Filemon występuję przeciwko biskupom stając po stronie prawdy. Pilaks informuje ich o staroście, który może jego i resztę stróżujących ukarać za szerzenie kłamstwa. Jednakowoż Kaifasz zapewnia o przekupieniu również samego urzędnika dając żołnierzom gwarancje bezpieczeństwa. Jako ostatni wypowiada się Prokulus, który w imieniu całej grupy obiecuje służyć duchownym, rozsiewając wśród społeczeństwa fałszywą pogłoskę. Tę część kończy pieśń opisująca zaistniałe wydarzenia.

CZĘŚĆ CZWARTA

Postacie: Jezus, Lucyper, Cerberus, Jadam, Ozeasz, Dawid, Abram, Abel, Noe, Baptysta, Łotr, Michał, Maryja – matka Jezusa.

Zamiast wprowadzenia w postaci fragmentu Ewangelii, przytoczony zostaje Psalm 23 traktujący o zstąpieniu Chrystusa w czeluści piekielne.

Jezus pod bramą królestwa szatana oznajmia tam przebywającym o swoim przyjściu. Lucyfer z Cerberusem drwią z Niego, szydząc z możliwości wyłamania wrót piekła przez Mesjasza. Lucyfer namawia drugiego diabła, by zobaczył co rzeczywiście dzieje się przed bramą do królestwa. Ten powiadamia go o prawdziwej obecności Jezusa z Nazaretu. Obawiają się, że to On odbierze im duchowieństwo: kapłanów, proroków, patriarchów, kr

W tej chwili widzisz 50% opracowania
Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Streszczenie, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Streszczenie

Historyja o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim – streszczenie

Jest to dzieło napisane przez Mikołaja z Wilkowiecka pochodzące z XVI wieku. Jako misterium traktuje o wydarzeniach związanych ze Zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Tytuł utworu w całości brzmi: Pełny tytuł tego utworu to: ,,Historyja o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim ze czterech świętych ewanjelistów zebrana, a wirszykami spisana przez księdza Mikołaja z Wilkowiecka zakonnika częstochowskiego.

Wszystkie postacie przedstawione w utworze:

EWANJELISTA, ANNASZ KAIFASZ, PIŁAT, PILAKS, TEORON,PROKLUS,FILEMON, MARYJA, MARYJA MAGDALENA, MARYJA JAKOBI, MARYJA SALOME, MARYJA CHUZOWSKA, RUBEN, JEZUS, LUCYPER, CERBERUS, JADAM, OZEASZ, DAWID, ABRAM, ABEL, NOE, JAN BAPTYSTA, ŁOTR, MICHAŁ ARCHANJOŁ, ANJOŁOWIE, PIOTR, TOMASZ, FILIP, ANDRZEJ, KLEOFAS, ŁUKASZ.

Warto podkreślić, że na budowę dzieła składa się prolog oraz sześć części opisujących wydarzenia Wielkiejnocy.

PROLOG

Czytelnikom jawi się obraz radości sfery sacrum, profanum oraz świata natury na wieść o Zmartwychwstaniu Zbawiciela. Zawarta jest w nim również na wyjaśnieniu powstania oraz charakterystyki publikacji. Po tym następuje krótkie streszczenie poszczególnych fragmentów następnych części misterium.

Część pierwsza – duchowieństwo prosi Piłata o wyznaczenie żołnierzy do ochrony grobu Jezusa.

Część druga – niewiasty zaopatrują się w niezbędne wonności potrzebne do namaszczenia ciała
zmarłego Mesjasza.

Część trzecia – opłaceni stróżujący pilnują grób Pański.

Część czwarta –Zbawiciel zstępuje do otchłani piekła.

Część piąta i szósta – kobiety nawiedzają miejsce pochówku Ukrzyżowanego. Przedstawione zostaje tym fragmencie również ukazanie się Pana po cudzie Zmartwychwstania.

Prolog kończy się prośbą do odbiorców, by nie oceniać zbyt surowo powstałego dzieła. Wspomniane zostaje zawarcie w tekście części Ewangelii, na której kanwie stworzono misterium Wilkowiecka. Zachęca do wsłuchania się w opisywane wydarzenia, które okraszono również fragmentami partii śpiewanych.

CZĘŚĆ PIERWSZA

Postacie: Annasz, Kaifasz, Faryzeusz, Piłat, Pilaks, Teoron, Proklus, Filemon.

Po przytoczonym urywku z Ewangelii, jesteśmy świadkami rozmowy Piłata z arcykapłanami. Są to persony, które wręcz błagają go o obstawienie grobu Jezusa z Nazaretu przez stróżujących. Ten ostatecznie przystaje na propozycje przydzielając do tego zadania Pilaksa, Teorona, Proklusa oraz Filemona. Wszelki obawy najemników związane z powierzonym zadaniem zostają rozwiane przez magię pieniędzy. Ukontentowani żołnierze ruszają na miejsce im wyznaczone gdzie przestrzegają tych, którzy chcą zbliżyć się do ich rewiru warty.

CZĘŚĆ DRUGA

Postacie: Maryja Magdalena, Maryja Jacobi, Maryja Salowe, Joanna Chuzowska, Ruben aptekarz

Ten fragment utworu również rozpoczyna Ewangelia, która w późniejszych wierszach zostaje rozwinięta.

Wydarzenia we właściwej części tekstu, opisują zakup wonności przez niewiasty. Każda z obecnych tam Maryj przeznacza swoją część majątku na ten wydatek. Po uzbieraniu odpowiedniej kwoty udają się po składniki do sporządzenia maść. W tym celu odwiedzają one aptekę Rubena, który okazuje się być również jednym ze zwolenników nauki Mesjasza. Tak zaopatrzone w odpowiednie oleje i zioła zmierzają w kierunku grobu Pańskiego.

CZĘŚĆ TRZECIA

Postacie: Pilaks, Teoron, Filemon, Proklus, Annasz, Kaifasz

Ewangelia wg św. Mateusza traktuje o odsunięciu kamienia z grobu Jezusa przez anioła. Przebywający tam żołnierze przestraszyli się wielce, tracąc możliwość jakiekolwiek ruchu pod wpływem trwogi.

<
W tej chwili widzisz 50% opracowania
Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Streszczenie krótkie, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Streszczenie krótkie

Historyja o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim – streszczenie krótkie

Dzieło autorstwa Mikołaja z Wilkowiecka powstałe w XVI wieku. Opisuje wydarzenia z czasu Wielkanocy. Jego pełny tytuł brzmi: ,,Historyja o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim ze czterech świętych ewanjelistów zebrana, a wirszykami spisana przez księdza Mikołaja z Wilkowiecka zakonnika częstochowskiego.

Bohaterowie przedstawieni w utworze:

EWANJELISTA, ANNASZ KAIFASZ, PIŁAT, PILAKS, TEORON,PROKLUS,FILEMON, MARYJA, MARYJA MAGDALENA, MARYJA JAKOBI, MARYJA SALOME, MARYJA CHUZOWSKA, RUBEN, JEZUS, LUCYPER, CERBERUS, JADAM, OZEASZ, DAWID, ABRAM, ABEL, NOE, JAN BAPTYSTA, ŁOTR, MICHAŁ ARCHANJOŁ, ANJOŁOWIE, PIOTR, TOMASZ, FILIP, ANDRZEJ, KLEOFAS, ŁUKASZ.

Tekst składa się z prologu oraz kolejnych sześciu części.

PROLOG

Opis atmosfery po Zmartwychwstaniu panującej we wszystkich sferach od świata natury po sacrum. Ujęte zostaje krótkie streszczenie części składających się na dzieło, które kończy się prośbą wystosowaną w stronę odbiorców o przyjazne przyjęcie sytuacji zwartych w misterium. Jako dowód przytaczanych wydarzeń autor podaje Ewangelię oraz pieśni umilające przekaz utworu.

CZĘŚĆ PIERWSZA

Postacie: Annasz, Kaifasz, Faryzeusz, Piłat, Pilaks, Teoron, Proklus, Filemon.

Rozmowa arcykapłanów z Piłatem o przydzielenie stróżów do grobu Jezusa z Nazaretu. Do tego zadania zostają wyznaczeni: Pilaks, Teoron, Proklus oraz Filemon. Ruszają oni na miejsce wykonania swojej misji.

CZĘŚĆ DRUGA

Postacie: Maryja Magdalena, Maryja Jacobi, Maryja Salowe, Joanna Chuzowska, Ruben aptekarz
Zebranie kwoty przez trzy Maryje na zakup wonności do namaszczenia ciała Zmarłego. Dlatego odwiedzają one aptekę Rubena, który okazuje się być wyznawcą nauki Jezusa.

CZĘŚĆ TRZECIA

Postacie: Pilaks, Teoron, Filemon, Proklus, Annasz, Kaifasz

Najemnicy są świadkami odsunięcia głazu z grobu Pańskiego przez anioły. Ogarnia ich strach

W tej chwili widzisz 50% opracowania
Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Plan wydarzeń, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Plan wydarzeń

Historyja o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim – plan wydarzeń

Dzieło składa się z prologu i sześciu części.

PROLOG

1. Opis cudu Zmartwychwstania.
2. Krótka wiadomość od autora do odbiorców.

CZĘŚĆ PIERWSZA

3. Rozmowa arcykapłanów: Annasza i Kajfasza z Piłatem.
4. Przydzielenie żołnierzy do warty przy grobie Pańskim.
5. Znalezienie się najemników na miejscu warty.

CZĘŚĆ DRUGA

6. Zebranie kwoty przez kobiety na zakup wonności do namaszczenia ciała Zmarłego.
7. Wizyta w aptece i spotkanie z Rubenem.

CZĘŚĆ TRZECIA

8. Obecność stróżów podczas wejścia do otwarcia grobu przez aniołów.
9. Zdanie relacji duchownym o cudownym wydarzeniu.
10. Przekupienie wartowników by szerzyć plotkę o rabunku ciała przez uczniów Jezusa z Nazaretu.

CZĘŚĆ CZWARTA

11. Zejście Zbawiciela w otchłań piekła.
12. Strącenie Lucyfera w głębię ciemności.
13. Wyprowadzenie dobrych dusz proroków, królów, patriarchów przez Chrystusa z piekła.
14. Poselstwo anioła do Matki Bożej z wieścią o Zmartwychwstaniu.
15. Odprowadzenie trzody Chrystusowej do Nieba przez

W tej chwili widzisz 50% opracowania
Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Bohaterowie, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Bohaterowie

Historyja o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim – bohaterowie.

W utworze Mikołaja z Wilkowiecka postacie te zostają określone mianem person rozmawiających. Zostały one spisane we wstępie do dzieła. Każda z nich odgrywa określoną rolę w misterium o Zmartwychwstaniu. Trzeba przyznać, że lista jest naprawdę dość długa co dodatkowo wzbogaca wartość tekstu. Większa ilość postaci oznaczała poszerzenie osób biorących udział w przedstawieniu. Twórca zadbał, by każda stanowiła ważny element dzieła, jednak uważam, że główną rolę odgrywają głównie Zmartwychwstały Jezus oraz niewiasty.
Lecz warto również przyjrzeć się bliżej wszystkim bohaterom biorącym udział w misterium, by lepiej poznać jego znaczącą wartość.

Postacie wymienione w utworze Mikołaja z Wilkowiecka:

1. Ewanjelista – wypowiadający się we wstępie do dzieła, prologu.
2. Annasz – jeden z arcykapłanów, który przekupił strażników, by rozpowiadali plotkę o rabunku ciała Jezusa z Nazaretu.
3. Kaifasz – również arcykapłan, pomaga Annaszowi w osiągnięciu celu.
4. Piłat – rzymski, prefekt Judei.
5. Pilaks – strażnik czuwający przy grobie Pańskim.
6. Teoron – strażnik czuwający przy grobie Pańskim.
7. Proklus – strażnik czuwający przy grobie Pańskim
8. Filemon – strażnik czuwający przy grobie Pańskim.
9. Maryja – Matka Boża.
10. Maryja Magdalena – niewiasta podążająca do grobu, by namaścić ciało Zbawiciela.
11. Maryja Jakobi – niewiasta podążająca do grobu, by namaścić ciało Zbawiciela.
12. Maryja Salome – niewiasta podążająca do grobu, by namaścić ciało Zb

W tej chwili widzisz 50% opracowania
Cała szkoła w Twojej kieszeni

Sprawdź pozostałe wypracowania:

Język polski:

Geografia:

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto AdBlocka

Wykryto oprogramowanie od blokowania reklam. Aby korzystać z serwisu, prosimy o wyłączenie go.