Baner-og-lny-306x810-1-min

Quo vadis

Baner-og-lny-306x810-1-min

Henryk Sienkiewicz – o autorze

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Henryk Sienkiewicz – o autorze, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz urodził się 5 maja 1846 roku w Woli Okrzejskiej (na Podlasiu). Posługiwał się pseudonimami takimi jak ,,Juliusz Polkowski’’, ,,Musagetes’’, ,,Litwos’’ oraz ,,K. Dobrzyński’’. Był on powieściopisarzem, publicystą jak i nowelistą. Otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury w 1905 za ogólną twórczość. W przemówieniu, które wygłaszał w związku z otrzymaniem tego wyróżnienia, mówił jak zaszczytne to jest dla syna Polski. Jest uważany za jednego z najpopularniejszych polskich pisarzy żyjących na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Pochodził z ubogiej rodziny szlacheckiej. Charakteryzowała się ona herbem Oszyk. Jego matka pisała wiersze. Dwa z nich opublikowała w ,,Tygodnik ilustrowanym’’. Twórca miał pięcioro rodzeństwa. Starszy od niego brat o imieniu Kazimierz brał udział w powstaniu styczniowym. Zginął podczas wojny prusko – francuskiej. Ciekawostką jest, iż miejscowość, w której Sienkiewicz przyszedł na świat, należała do jego babci. Rodzina wiele razy zmieniała miejsce zamieszkania, aż w 1861 roku osiedliła się na dłużej w Warszawie.
W 1858 roku zaczął uczęszczać do gimnazjum w Warszawie. Tam zdobył już swoją pierwszą nagrodę za wypracowanie pod tytułem ,,Mowa Żółkiewskiego do wojska pod Cecorą’’. Nie był zbyt pilnym uczniem – nie przykładał się. Świadczyły o tym jego niezbyt wysokie oceny. Najlepsze stopnie otrzymywał (jak się nietrudno domyślić) z przedmiotów humanistycznych. Ze względy na nieciekawą sytuację materialną jego rodziców, młody (wtedy dziewiętnastoletni) Henryk Sienkiewicz przyjął posadę guwernera (nauczyciela domowego, który uczył i wychowywał młodsze dzieci, głównie w wieku przedszkolnym). Wolą jego rodziców było zdanie na wydział lekarski, co zresztą uczynił (dostał się do Szkoły Głównej Warszawskiej. Nie został tam jednak długo i podjął studia prawnicze. Tu też mu nie odpowiadało i definitywnie przeniósł się na wydział filologiczno – historyczny. Podejrzewa się, że już wtedy powstała jego pierwsza powieść zatytułowana ,,Ofiara’’ (nie była ona opublikowana). W tym okresie pisał również utwór (,,Na marne’’), który doczekał się publikacji. W 1869 roku zadebiutował jako dziennikarz, gdyż magazyn ,,Przegląd tygodniowy’’ wydał jego recenzję dotyczącą sztuki teatralnej. ,,Tygodnik Ilustrowany’’ natomiast zamieścił jego rozprawkę opisującą Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. Henryk Sienkiewicz często posługiwał się pseudonimem ,,Litwos’’, kiedy pisał. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się listy pisane przez pisarza podczas pobytu w Ameryce, gdyż takie wycieczki były niezwykle rzadkie w ówczesnych czasach. Zamieszczane one były w Gazecie Polskiej. W

Zobacz więcej o autorze

Pozytywizm – o epoce

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Pozytywizm – o epoce, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Henryk Sienkiewicz – o autorze

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Henryk Sienkiewicz – o autorze, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!
Zobacz więcej o autorze

Geneza i kontekst historyczny

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Geneza i kontekst historyczny, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Genezą utworu „Qvo vadis” Henryka Sienkiewicza było jego zamiłowanie do starożytnej historii, łaciny, ale także kapliczka z napisem ,,Qvo vadis, Domine?”, którą autor zobaczył podczas wędrówki po Rzymie. W tamtym momencie Sienkiewicz postanowił napisać utwór, nawiązujący do wydarzeń historycznych ze starożytnego Rzymu, w którym zawrze napis z kaplicy.
„Quo vadis” to powieść epicka. O tym, że jest to epika świadczy to, że znajdują się w nim liczne wydarzenia, np. igrzyska śmierci,

Wyjaśnienie tytułu

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Wyjaśnienie tytułu, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Czas i miejsce akcji

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Czas i miejsce akcji, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Czas i miejsce akcji „Quo vadis”:

W powieści Henryka Sienkiewicza pod tytułem „Quo Vadis”, teoretycznie czas akcji wydarzeń opisanych w książce nie został dokładnie podany. Wiemy tylko tyle, że to wszystko dzieje się w drugiej połowie pierwszego wieku naszej ery. Możemy to wywnioskować z faktu, że w tamtych latach właśnie, na stanowisku władcy, wtedy jeszcze pogańskiego Rzymu, zasiadał swego czasu bardzo potężny Neron. Neron zarządzał całym Rzymem od roku pięćdziesiątego czwartego do roku sześćdziesiątego ósmego, czyli przez czternaście lat.

Oprócz tych danych, jeszcze dokładniejsze ustalenie czasu wydarzeń z powieści „Quo Vadis” autorstwa Henryka Sienkiewicza jest możliwe, dzięki kilku zawartych w fabule książki wydarzeniach, tak jak na przykład:

1. Wojna w Armenii z Partami, z której powraca Winicjusz- sytuacja z sześćdziesiątego trzeciego roku.
2. Śmierć małej Augusty, córki Nerona- również sześćdziesiąty trzeci rok.
3. Pożar Rzymu- rok później, czyli rok sześćdziesiąty czwarty.

Bohaterowie

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Bohaterowie, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Bohaterowie książki Henryka Sienkiewicza pt. „Quo vadis”1) Postacie fikcyjne:a) Marek Winicjusz – główny bohater lektury. Był młody, przystojny i bogaty. Jego ojcem był konsul. Był mężczyzną niespokojnym i buntowniczym. Był żołnierzem rzymskim. Łatwo wybuchał gniewem i posiadał skłonności despotyczne. Nie znosił sprzeciwu. Gdy przyjeżdża do domu Aulusa Plaucjusza , poznaje tam Ligię, której uroda go zachwyca. Nie zważając na nic, porywa dziewczynę. Gdy jednak ta od niego ucieka, czuje on żądzę zemsty. Dopiero gdy zostaje pokonany w walce i musi przebywać wśród chrześcijan, Winicjusz zaczyna się zmieniać.b) Ligia Kallina – pochodziła z okrutnego kraju Ligów, była córką królewską. Jej przybrana matka, Pomponia Grecyna, wychowywała ją w wierze chrześcijańskiej. Ligia była piękną i inteligentną dziewczyną. Wybaczyła Winicjuszowi próby zniewolenia, ale nigdy o nich nie zapomniała. Ostatecznie cieszyła się szczęśliwym małżeństwem właśnie z nim.c) Ursus – na początku służył matce Ligii, a później jej samej. Był on potężnym Ligiem o wielkiej mocy – udało mu się np. powalić potężnego tura. W Ligii nadal widzi królewnę o barbarzyńskim imieniu Kallina. Razem z nią przyjął chrześcijaństwo. Ursus jest przy Ligii w każdej chwili, a ona sama darzy go zaufaniem.d) Chilon Chilonides – był Grekiem, został sprowadzony przez Winicjusza, by odnaleźć Ligię. Był sprytny i nie wahał się przed żadną podłością. Gdy Winicjusz źle się z nim obchodzi, jest gotów się na nim zemścić. Przed śmiercią został ochrzczony. Po torturach skonał na arenie szczęśliwy i spokojny.e) Glaukus – był lekarzem, miał greckie pochodzenie. Jako chrześcijanin wybaczył Chilonowi.f) Eunice – była niewolnicą Petroniusza, miała złote włosy. Była posłuszna, ale nie bała się sprzeciwić. Była zak

Streszczenie

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Streszczenie, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

[{„insert”:” Sienkiewicz był postacią ciekawą i wartą uwagi. Wiele w życiu osiągnął, a jego dzieła do dziś są jednymi z lepszych książek, po które chętnie sięgają i dorośli, i młodzież (nie tylko ze względu na obowiązek czytania lektur). n Książką, która jest jedną z najbardziej kojarzonych z H. Sienkiewiczem i jego twórczością jest zdecydowanie „Quo vadis”. Należy ona do epiki i jest powieścią historyczną, o czym świadczą chociażby: czasy przeszłe-dla autora-i postacie w nich żyjące; autor dokładnie opisuje każde miejsce, o którym mowa w tekście; tytuł utworu pochodzi od słów świętego Piotra: „Quo vadis, Domine?”, czyli w wolnym tłumaczeniu: „Dokąd idziesz, Panie?”. Pytanie padło do samego Pana Jezusa, kiedy ten stanął na drodze do ucieczki z Rzymu, której dokonać chciał Piotr. Wtem Chrystus mu odpowiedział: „Do Rzymu idę, by mnie ukrzyżowano raz wtóry”. Po wypowiedzianych słowach Pana, święty zawrócił i ostatecznie w Rzymie pozostał. Sienkiewicz zainspirowany wycieczką do Włoch (a dokładniej właśnie do Rzymu), postanowił napisać tę cudowną powieść. Inspiracją były dla niego: historia początków Kościoła, kaplica „Quo vadis”, Bazylika św. Piotra, prześladowania Polaków ze strony zaborców oraz wiele dzieł Tacyta.n Akcja większości utworu dzieje się w Starożytnym Rzymie (są także momenty w Ancjum) jeszcze za czasów panowania okrutnego władcy-Nerona. Gdy zaczynamy czytać pierwszy rozdział, znajdujemy się w roku 63. n.e., a koniec tejże powieści ma miejsce w roku 68. n.e., kiedy to zmarł Neron. W niektórych scenach możemy przeczytać na przykład o willi Petroniusza, czy Wielkim Cyrku.n Głównymi bohaterami są: Winicjusz, Petroniusz, Ligia-ukochana Marka Winicjusza, Nero, św Piotr i święty Paweł oraz Chilon Chilonides. Występuje też wielu bohaterów drugoplanowych, jak np.: Eunice, Ursus, Poppea, Kryspus, czy Tygellin. n Winicjusz to patrycjusz, jest on potomkiem znaczącego wiele rodu. Jest młody, przystojny i silny, czego dowiadujemy się w rozdziale pierwszym oraz rozdziale siódmym. Ma on gorący temperament, jest z charakteru dumny, egoistyczny, niecierpliwy, również niedojrzały i porywczy przed swoją wielką zmianą, jednak już po niej staje się dobry, pokorny i wyrozumiały, od początku był patriotą.n Ligia Kallina natomiast jest córką króla Ligów, władcy barbarzyńskiego plemienia. Ma delikatną i dziewczęcą urodę, o czym mówi nam rozdział drugi i siódmy. Dziewczyna jest odważna, bystra, skromna, oddana, wytrwała; można by stwierdzić, że jest wręcz szlachetna i „bez skazy”.n Głównym wątkiem w utworze jest miłość dwojga bohaterów-Ligii i Winicjusza. Młody żołnierz zauważył Ligię przypadkowo podczas pobytu u Plaucjuszów. Kallina z początku jest speszona nachalnym zachowaniem Marka, jednakże ten nie odpuszcza i postanawia zrobić dla niej wszystko, by go pokochała. Dziewczyna wyznawała nową i często krytykowaną w Starożytnym Rzymie religię-była chrześcijanką. Ze względu na swoją wiarę, odmówiła mężczyźnie zostania jego kochanką. Przestraszone dziewczę ucieka czym prędzej do chrześcijan, którzy ją ciepło przyjmują i ukrywają przed Winicjuszem. Ten jednak ją znajduje z pomocą Chilona-lekarza i wróżbity w podeszłym wieku. Próbują odbić Ligię siłą, jednak to im się nie udaje, a młody mężczyzna z

Plan wydarzeń

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Plan wydarzeń, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Plan wydarzeń „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza

1. Powrót Winicjusza do Rzymu.
2. Odwiedziny u Petroniusza.
3. Opowieści Winicjusza o poznanej w domu Aulusów Ligi.
4. Obietnica sprowadzenia Ligi do domu Winicjusza.
5. Wyprawa Petroniusza i Winicjusza na ulice Rzymu.
6. Odwiedziny w domu Aulusów.
7. Rozmowa Marka z Ligią.
8. Obmyślenie planu zdobycia Ligi.
9. Prośba o pomoc Cezara.
10. Wydanie rozkazu przez Narona o przyprowadzeniu dziewczyny.
11. Zaskoczenie Winicjusza wiadomością o porwaniu Ligi.
12. Złożona obietnica i poszukiwania dziewczyny.
13. Ofiarowanie Markowi niewolnicy.
14. Uratowanie Ligi przez Ursusa.
15.Ligia prosi Poppei o wstawiennictwo u Cezara.
16. Przyjście ludzi Winicjusza do zamku po Ligię.
17. Uprowadzenie Ligi przez Ursusa i chrześcijan.
18. Poszukiwania Ligi.
19. Choroba córki Cezara (Augusty)
20. Petroniusz ofiaruje swoją pomoc w poszukiwaniach Ligi.
21. Przyprowadzenie wróżbity Chilona do domu Petroniusza.
22. Wynajęcie Chilona w celu znalezienia dziewczyny.
23. Żałoba o śmierci Augusty.
24. Zdanie relacji z poszukiwań przez Chilona – znak ryby znakiem chrześcijan.
25. Pisanie listów przez Petroniusza do Marka.
26. Chilon powiadamia Marka o przybyciu do miasta Piotra (apostoła).
27. Przyjęcie pomocy do Krotona.
28. Wyruszeniem na spotkanie chrześcijan.
29. Słuchanie nauki Piotra Apostoła.
30. Dostrzeżenie w tłumie ludzi Ligi i Ursusa.
31. Zabicie Krotona wrzucenie jego ciała do rzeki przez Ursusa.
32. Sprowadzenie na prośbę Winicjusza Chilona do domu chrześcijan.
33. Rozpoznanie wróżbity przez Glaukusa.
34. Powolne wracanie do zdrowia Marka.
35. Zaprzyjaźnienie się Marka z Ursusem.
36. Żal Ursusa do Marka za zabicie dw

Problematyka

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Problematyka, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

W swojej książce „Quo Vadis” Henryk Sienkiewicz pokazał czytelnikom dwa światy. Skoro były dwa światy, były też różne kultury. Bohaterowie cenili inne wartości. Bohaterowie, czyli wyznawcy Jezusa Chrystusa, a także rzymscy poganie.
W świecie wyznawców Jezusa Chrystusa wszystko jest w jak najlepszym porządku, a najważniejsza jest tutaj miłość do Boga i bliźniego. Początkowo chrześcijanie działali tak, by nie zostać zauważonym, jednak nawzajem wiedzieli o swoim istnieniu.
U rzymskich pogan, możemy zauważyć ogromną moralną dowolność. W tym samym czasie, część ludzi osiąga wysokie stanowiska, a reszta kona w męczarniach. Ludzie z większą władzą nie interesują się życiem biedniejszych, a na przykład sam Neron nie zastanawia się przed swoją decyzją o podpaleniu Rzymu, nad tym, jaką krzywdę wyrządza swoim poddanym.
Rzymianie nie przepadali za chrześcijanami. Ludzie, którzy wyznawali taką religię, byli na bieżąco oskarżani o picie krwi czy na przykład jedzenie małych dzieci. Następnie obwiniono Chrześcijan o podpalenie Rzymu (a stał za tym oczywiście nie kto inny jak sam Neron). Jednak wyznawcy Jezusa Chrystusa nie przejmowali się tymi fałszywymi oskarżeniami, a sami w sobie byli kulturalni, grzeczni, a także spokojni. Cały czas pamiętali o Bogu i o tym, że mają się zachowywać tak, jak nakazuje im Pismo Święte i Dekalog. Za nic nie chcieli wywoływać kłótni czy też walk, więc wiedzieli, że nie mogą wchodzić w drogę poganom z Rzymu.
Bardzo podoba mi się postawa Chrześcijan w takiej sytuacji. Mimo tak złośliwego, strasznego i makabrycznego traktowania przez odmienną kulturę, nie zdradzili Jezusa ani Boga. Dzięki temu, że nie poddali się oni, przerośnięta potęga Nerona zost

Rodzaj i gatunek

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Rodzaj i gatunek, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Motywy

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Motywy, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!
Baner-og-lny-724x146-min

Sprawdź pozostałe wypracowania:

Język polski:

Geografia: