Żywot człowieka poczciwego

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Żywot człowieka poczciwego, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!
Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Plan wydarzeń, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Plan wydarzeń

I Księgi pierwsze

1. Ukazanie praw i nakazów Bożych.

2. Obowiązki rodziców wobec swoich dzieci.

3. Nauka a omijanie pewnych rzeczy przez młodych ludzi.

4. Sposób zachowania się młodych ludzi za granicą.

5. Kierunek postępowania nowego pokolenia.

6. Co powinni przywieść ze sobą młodzi ludzie z obcych krajów.

7. Zajęcia warte wyboru i te unikane.

II Księgi wtóre

1. Odpowiednia żona dla poczciwego człowieka.

2. Powinności człowieka poczciwego względem ojczyzny.

3. Spo

W tej chwili widzisz 50% opracowania
Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Geneza utworu i gatunek, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Geneza utworu i gatunek

„Żywot człowieka poczciwego” Mikołaja Reja to dzieło, które powstało w renesansie. Była to epoka, która czerpała ze wzorców starożytnych, z kultury greckiej i rzymskiej. Ideał średniowiecznego rycerza tracił na znaczeniu, a w zamian pojawił się wzór ziemianina, który odpowiadał obowiązującym zadaniom szlachty. Albowiem w XVI wieku w Europie Zachodniej znacznie wzrósł popyt na zboże, którego dostarczała polska szlachta, dzięki dostępowi do Morza Bałtyckiego i rozwojowi rolnictwa. Zatem doszło do przekształcenia rycerza w gospodarnego szlachcica. Warto zwrócić uwagę, że literatura miała uczyć, bawić, być pomocną dla ówczesnych ludzi, ponieważ podejmowała tematy bliskie codziennego życia. Autor napisał utwór w języku polskim, stosując język potoczny, zrozumiały

W tej chwili widzisz 50% opracowania
Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Opracowanie, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Opracowanie

„Żywot człowiek poczciwego” to utwór Reja, w którym autor wskazuje, w jaki sposób należy żyć, co może zapewnić prawdziwe szczęście. Zdaniem, autora jest to spokojne życie na wsi. Utwór składa się z trzech ksiąg, które są podzielone na rozdziały. W pierwszej księdze został opisany kres życia od momentu narodzin do wieku średniego. W drugiej księdze autor skupia się na kwestiach związanych z wiekiem średnim. Ostatnia część został poświęcona ostatniemu okresowi ludzkiego życia. W najwcześniejszym okresie ważna jest przede wszystkim edukacja. Młody człowiek musi zdobyć podstawy teoretyczne do tego, by w dorosłym życiu mógł jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki. Ważnym etapem edukacji jest możliwość podróżowania. Podczas podróży jednostka zdobywa wiedzę o świece. Po powrocie do gospodarstwa szlachcić powinien znaleźć sobie zonę. jest to ważne, ponieważ z będzie się ona zajmowała domem, będzie dbała o czystość, opiekowała się dziećmi wychowywała je. Gospodarna kobieta dba o to, aby dom był przytulny i zasobny. W dojrzałym wieku człowiek powinien dbać o gospodarstwo, uprawiać ziemię, powiększać swoje zasoby. Duże znaczenie ma także służba dla kraju. Rej zwraca uwagę na to, w jaki sposób należy wypełniać swoje obowiązku posła lub senatora. Służba dla kraju jest według Reja ogromnie ważne. Ostatni etap to wiek dojrzały, kiedy należy przygotować się do śmierci. Jest to łatwe pod warunkiem, że dobrze wykonywało się swoje doczesne obowiązki.
Duże znaczenie Rej przywiązuje do pracy. Podkreśla, że tylko człowiek pracowity, może być szczęśliwy. Szlachcic ma dużo obowiązków związanych z gospodarowaniem i trudno mu znaleźć wolny czas. Kiedy jednak już je wypełni może cieszyć się spotkaniami z przyjaciółmi, polowaniami i innymi rozrywkami.

Autor przedstawia życie człowiek poczciwego, czyli takiego, który dobrze wypełnia swoje obowiązki wobec kraju i najbliższych. „Żywot człowieka poczciwego” stanowi dowód zainteresowania człowiekiem i ludzkimi sprawami. rej jest przekonany, że człowiek znajduje się w

W tej chwili widzisz 50% opracowania
Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Problematyka, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Problematyka

„Żywot człowieka poczciwego” Mikołaja Reja to prawdopodobnie jedno z ciekawszych dzieł w epoce renesansu. Utwór powstał w 1568 roku jako fragment większej całości. Utwór jest częścią „Zwierciadła” – zbioru różnorodnych tekstów adresowanych do szlachty. W założeniu autora miało być rodzajem encyklopedii.
„Zwierciadło” to gatunek literatury parenetycznej (nieposiadającej negatywnych cech), szczególnie popularny w XVI w. Mieścił utwory przedstawiające wzory postępowania godne naśladowania. Oczywiście były one dostosowane do poszczególnych grup społecznych czy sprawowanych funkcji.
Dzieło składa się z trzech ksiąg:
pierwsza dotyczy spraw wychowawczych,

druga wieku dojrzałego – obowiązków szlachcica, rozrywek i zabaw w poszczególnych porach roku,

trzecia omawia starość i towarzyszącą jej wizję pożegnania się ze światem.

Mikołaj Rej w swoim utworze przedstawia wzorzec szlachcica – ziemianina. Jest to dobry gospodarz, osoba kierująca się uczciwością i zasadami. Podporządkowuje swoje życie prawom natury. Szlachcic – ziemianin jest panem rodziny. Jego najważniejsze cechy to sprawiedliwość, odpowiedzialność, honor oraz pracowitość. Musi zdobyć wykształcenie i dopilnować, aby jego dzieci podążyły tą samą drogą. Jego głównym obowiązkiem jest zarządzanie własnym gospodarstwem oraz należycie wypełniać obowiązki obywatelskie (np. udział w życiu publicznym). Jest oszczędny, ale nie skąpy. Żyje skromnie i nie zazdrości innym.
Pisarz w utworze „Żywot człowieka poczciwego” często wykorzystuje li

W tej chwili widzisz 50% opracowania
Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Najważniejsze informacje, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Najważniejsze informacje

Tytuł: „Żywot człowieka poczciwego”Autor: Mikołaj RejCo warto wiedzieć? O jakich wartościach mowa jest w utworze?- pareneza – pouczenie; zbiór zasad, jakimi powinien kierować się gospodarz i mąż;
– pochwała życia rodzinnego i wiejskiego;
– przedstawiane zasady oparte są na radości wynikającej z wykonywania codziennych obowiązków;
– cnota – nadrzędna wartość w życiu człowieka;
– wszelkie wykonywane czynności powinny być zgodne z wytycznymi zawartymi w Biblii;
– dzięki pomocy Boga człowiek nie ulega pokusom;
– moralizatorski charakter utworu;
– przykłady zachowania zawarte w tekście mają poparcie w Biblii i historii;
– bezimienny bohater – może utożsamiać się z nim każdy chcący żyć poczciwie człowiek;
– adresatem są wszyscy ci, którzy szukają sensu w życiu;
– istotny jest szacunek do wolności i niezależności;
– życie poczciwe powiązane jest z zachowaniem umiaru w każdym jego aspekcie;
– ważną rolę pełnią także umiejętności towarzyskie – pomagają w nawiązywaniu znajomości;
– autor zachęca do poświęcania czasu na nau

W tej chwili widzisz 50% opracowania
Cała szkoła w Twojej kieszeni

Sprawdź pozostałe wypracowania:

Język polski:

Geografia:

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto AdBlocka

Wykryto oprogramowanie od blokowania reklam. Aby korzystać z serwisu, prosimy o wyłączenie go.