Cesarz - Geneza utworu i gatunek

Twórczość Ryszarda Kapuścińskiego polecę każdemu, kto upodobał sobie reportaż, z naciskiem na opisy dot. państw afrykańskich.
Pisarz dokumentował upadek cesarstwa w Etiopii oraz w Iranie.
Dla nas, szczególnie ważny jest wątek etiopski, gdyż właśnie 'Cesarz’ jest opowieścią o ostatnich latach rządów Hejle Selasje.
Krytycy literatury są zdania, że pisarz ten tak naprawdę opisał sytuację w Polsce, za rządów I Sekretarza PZPR, Edwarda Gierka.
Oczywiście jako historyk, jak najbardziej mogę się zgodzić z takim przedstawieniem sprawy, w Polsce wiele się bowiem mówiło o tzw. 'czerwonym’ dworze Edwarda Gierka.
Ryszard Kapuściński w 'Cesarzu’ porusza kompleks niższości Hejle Selasje, również Edward Gierek miał taki kompleks, jednakże w jego przypadku bardziej chodziło o to, że czuł się gorszy, przede wszystkim od Francuzów, niż o ułomność fizyczną.
Możemy dostrzec również swego rodzaju łagodność w zachowaniu cesarza i powiązać to z Edwardem Gierkiem. Bardziej chodzi tutaj o swego rodzaju dualizm, z jednej strony łagodność, natomiast z drugiej tendencję do rządzenia krajem twardą ręką vide Radom’76.
'Cesarz’ jest reportażem oraz w pewien sposób stanowi też biografię.
Warto jednak odnotować, że Etiopczycy, którzy czytali tę książkę, zwykle nie odnajdują analogii do swojego przywódcy, dlatego też również i ja skłaniam się do stwierdzenia, że jest to książka o polskim przywódcy, Edwardzie Gierku oraz o jego dworze, wraz z takimi postaciami jak 'krwawy Maciek’, czyli Maciej Szczepański.
Pisarz odwoływał się od takiego postawienia sprawy, jednak chociażby Mikołaj Grabowski, w sposób jasny i jednoznaczny stwierdza, że w 1978 r., książka kojarzyła się obywatelom Polski Ludowej z upadającym sekretarzem PZPR.
'Cesarz’ doczekał się wielokrotnych wystawień, m.in. na deskach warszawskiego Teatru Ateneum.

Cała szkoła w Twojej kieszeni

Sprawdź pozostałe wypracowania:

Język polski:

Geografia: