Faust - Czas i miejsce akcji

„Faust” to jeden z najważniejszych utworów w dziejach literatury światowej. Autor pracował nad nim przez niemal sześćdziesiąt lat. Utwór niemieckiego pisarza wywarł wpływ na rozwój dramaturgii w całej Europie. Dzieło posiada wymiar filozoficzny i uniwersalny, stanowi źródło inspiracji dla wielu artystów z późniejszych epok. „Faust” jest tragedią o cechach preromantycznych. Łamie zasadę jedności czasu, miejsca i akcji oraz decorum. Dzieje utworu rozgrywają się w rozmaitych miejscach. Fabuła „Fausta” jest wielowątkowa, a przedstawione wydarzenia nie tworzą ścisłego ciągu przyczynowo-skutkowego. Tragedia nawiązuje do opowieści ludowych i niemieckich baśni oraz legendy o średniowiecznym alchemiku – doktorze Fauście. Fabuła utworu jest luźna i fragmentaryczna. Łączy w sobie zarówno wątki realistyczne, jak i fantastyczne. Bohaterem „Fausta” jest tytułowy uczony, czyli rozdarty wewnętrznie i głęboko nieszczęśliwy mędrzec, który pragnie doznać szczęścia. Faust jest bohaterem poszukującym, który chce poznań odpowiedzi na pytania, w których nie pomaga wiedza książkowa. Innymi postaciami występującymi w dziele są: Mefistofeles (diabeł) oraz Małgorzata (młoda, czternastoletnia dziewczyna, uwiedziona przez odmłodzonego, głównego bohatera).
Akcja lektury pt. „Faust” autorstwa Johanna Wolfganga von Goethego rozgrywa się w Niemczech. Dokładnego czasu akcji nie jesteśmy w stanie określić, choć można przypuszczać, że wydarzenia dzieją się w późnym średniowieczu. Na podstawie opisywanych wydarzeń można wysnuć wniosek, że dzieje w dziele Goethego rozgrywają się przez około rok. Wskazuje na to chociażby ciąża Małgorzaty – ukochanej tytułowego bohatera. „Część I. Scena w pracowni” obejmuje kilka godzin nocnych i jej akcja toczy się w gotyckiej izbie uczonego.
W utworze występują zarówno miejsca fantastyczne (np. kuchnia czarownicy) jak i te realistyczne, choć fikcyjne. Znaczna część zdarzeń rozgrywa się w pracownicy Fausta oraz w jego mieście. Oprócz tego pojawiają się miejsca takie jak: dom Małgorzaty, więzienie, góry Harc i Piwnica Auerbacha w Lipsku.

Cała szkoła w Twojej kieszeni

Sprawdź pozostałe wypracowania:

Język polski:

Geografia: