Kandyd - Czas i miejsce akcji

Opowieść o Kandydzie rozgrywa się w następujących miejscach:
zamem barona de Thunder-ten-tronckha w Westfalii, w tym zamku mieszka również żona barona i jego córka Kunegunda, nauczyciel Kandyda Pangloss, pokojówka Pakita i sam Kandyd (prawdopodobnie syn siostry barona z nieprawego łoza). Kandyd zauroczony Kunegundą pobiera nauki u Panglossa, który naucza go, że żyją w najlepszym ze światów, w którym wszystko jest najlepsze.

przyzamkowy lasek – w którym Pangloss daje lekcje fizyki eksperymentalnej pokojówce Pakicie, Kunegunda zachęcona widokiem okazywania sobie uczuć przez parę, upuszcza na następny dzień chusteczkę obok Kandyda prowokując go do pocałunku. Kandyd całuje Kunegundę, za co zostaje wypędzony przez barona z zamku. Błąka się po okolicy, napotkani mężczyźni rekrutują go do armii pruskiej. Próbuje uciec, jednak zostaje złapany i wychłostany za karę. O mało co nie zostaje rozstrzelany, ale w ostatniej chwili ratuje go król Bułgarów. Z pola bitwy udaje się Kandydowi uciec do Holandii.

Holandia – wkrótce Kandyd spotyka swojego mistrza Panglossa, który jest teraz chorym na syfilis żebrakiem. Mówi Kandydowi, że Kunegunda wraz z rodziną została zabita przez żołnierzy bułgarskich podczas najazdu na zamek.

Lizbona – Jakub udaje się na wycieczkę zabierając ze sobą Kandyda i Panglossa. Dopada ich burza na morzu, która niszczy ich statek. Jakub tonie, Kandyd i Pangloss ratują się, na belce dopływając do brzegów Portugalii. Ledwie docierają do Lizbony, miasto zostaje zniszczone przez trzęsienie ziemi, następnie atakuje je fala tsunami i wybuchają pożary. Ginie 30 tysięcy mieszkańców.

lepianka staruszki – staruszka zabiera Kandyda do swojej lepianki i opiekuje się nim. Wieczorem bierze go do innego domu, gdzie Kandyd spotyka Kunegundę, która wcale nie zginęła w Westfalii.

Kadyks w Hiszpanii – po tym jak Kandyd zabija dwóch adoratorów starających się o względy Kunegundy, tam ucieka z nią i staruszką.

Maroko – tam mieszkała staruszka, jak była młoda (jest córką papieża Urbana X), dorastała w pałacu, zaręczyła się z księciem Massa-Carrara, jej narzeczony został otruty, a ją podczas podróży morskiej porwali korsarze i sprzedali jako niewolnicę do Maroka. Później tułała się jako niewolnica po różnych krajach – Rosji, Niemczech, Holandii.
Buenos Aires – staruszka, Kandyd i Kunegunda udają się do miejscowego gubernatora don Fernanda d’Ibaara y Figueora y Maskarenes y Lampurdos y Suza, który zakochuje się w Kunegundzie i prosi ją o rękę. Staruszka namawia dziewczynę, aby przyjęła zaręczyny. Kandyd ucieka do Paragwaju, zostawiając staruszkę i Kunegundę w Buenos Aires.
Paragwaj – państwo jezuitów, do którego przybywa Kandyd i Kakambo. Kandyd rozmawia z komendantem, który okazuje się bratem Kunegundy. Podczas napadu Bułgarów na zamek w Westfalii został ciężko ranny, wstąpił do zakonu jezuitów. Teraz został kapłanem i pułkownikiem w państwie jezuitów, przygotowuje się, aby odeprzeć wojska hiszpańskie. Gdy Kandyd zwierza mu się, że chce poślubić jego siostrę, ten wpada w gniew i uderza go płazem szabli, na to Kandyd zadaje mu cios swoją szpadą. Myśli, że go zabił, kradnie jego szaty i ucieka z Kakambo.
Kandyd i Kakambo zostają schwytani przez plemię Uszaków, biorą Kandyda za jezuitę i chcą go ugotować i zjeść. Uszacy gdy dowiadują się, że Kandyd zabił oficera-jezuitę, puszczają go wolno.
Kajenna – Gujana Francuska – Kakambo i Kandyd chcą tam dotrzeć gdy zostają uwolnieni przez Uszaków. Okazuje się, że trafiają do mitycznego Eldorado, gdzie ulice są wybrukowane drogocennymi kamieniami, mieszkańcy mieszkają we wspaniałych domach, wszyscy wielbią Boga, nie ma tam duchowieństwo. Kandyd i Kakambo dostają się na dwór królewski, gdzie okazuje się, że władca krainy Eldorado jest dobry, mądry i dba o swoich poddanych.
Surinam – kolonia holenderska, gdzie Kandyd i Kakambo zatrzymują się, aby pomóc niewolnikowi (bez prawej ręki i lewej nogi). Kakambo rusza do Buenos Aires, aby odzyskać Kunegundę, a Kandyd zamierza dopłynąć do Wenecji i tam na nich poczekać. Właściciel statku oszukuje Kandyda, gdy kończy załadunek baranów nie czeka na Kandyda i odpływa bez niego.
Kandyd odpływa w kierunku Bordeaux na francuskim statku. Towarzyszy mu Marcin, którego wybrał w plebiscycie na towarzysza podróży. Widzą jak tonie statek, którym podróżowałby Kandyd, gdyby go nie oszukał właściciel owego statku.
Bordeaux, Paryż – Kandyd dopływa do Bordeaux, ale od razu udaje się do Paryża, obraca się tam w wykwintnym towarzystwie, spędza czas na grze w karty, chodzi do teatru. Nie daje się uwieść margrabinie de Parolignac, gdyż cały czas tęskni za Kunegundą. Po intrydze, gdzie margrabina chciała go wmanewrować, aby trafił do więzienia, wykupuje się i opuszcza Francję.
Normandia – policjant odwozi Kandyda do Normandii skąd odpływa z Marcinem do Anglii. Tuż przed przybyciem do portu w Portsmouth Kandyd i Marcin są świadkami egzekucji admirała Johna Bynga w 1757 roku.
Wenecja – Kandyd i Marcin nie spotykają Kakambo, który miał przywieźć Kunegundę, na placu św. Marka dochodzi do spotkania z Pakitą, pokojówką z Westfalii. Pakita teraz jest prostytutką.
Palać prokuranta (senatora) – Kandyd widzi, że senator otacza się pięknymi obrazami, kobietami, książkami i muzyką. Imponuje mu to. Podczas wieczerzy Kandyd spotyka Kakambo, który informuje go, że Kunegunda jest w Konstantynopolu.
Turcja – Kakambo informuje Kandyda, że Kunegunda jest teraz niewolnicą księcia Rakoczego, byłego władcy Siedmiogrodu. Kandyd wykupuje Kakambę, wsiada na szalupę, aby uratować Kunegundę. W szalupie spotyka Panglossa i brata Kunegundy, którzy są galernikami. Kandyd wykupuje ich z niewoli.
Dom księcia Siedmiogrodu nad brzegiem Propontydy – spotykają Kunegundę i staruszkę. Zarówno Kandyd i brat Kunegundy są przerażeni jak bardzo brzydła ukochana. Kandyd wykupuje obie kobiety. Kandyd już nie ma ochoty żenić się z Kunegundą. Jednak robi to.
Zakupione gospodarstwo – życie bohaterów nie jest szczęśliwe, z powodu Żydów traci większość majątku. Kunegunda staje się coraz brzydsza i marudna, staruszka zniedołężniała, wszyscy skarżą się na swój los. W końcu postanawiają rozwijać swoje talenty i zmienić swoje życie na lepsze. Gospodarstwo zaczyna przynosić dochody. Kunegunda i Pakita zostają dobrymi gospodyniami.

Cała szkoła w Twojej kieszeni

Sprawdź pozostałe wypracowania:

Język polski:

Geografia: