Rozmowy z katem - Czas i miejsce akcji

„Rozmowy z katem” pióra Kazimierza Moczarskiego ma miejsce w okresie tuż po II Wojnie Światowej. Kazimierz Moczarski, bohater polskiego podziemia niepodległościowego spotyka się w więzieniu na warszawskim Mokotowie, w więzieniu przy ul. Rakowieckiej, spotyka zbrodniarzy reżimu narodowosocjalistycznego. Moczarski podczas wojny był w strukturach Armii Krajowej, po wojnie w jednej celi znalazł się z Jurgenem Stroppem, a więc Gruppenfuhrerem SS. Niemiec był odpowiedzialny m.in. za likwidację warszawskiego getta, co miało miejsce 16 V 1943 r., kiedy to wysadzono synagogę przy Tłomackiem. W okresie od 2 III do 11 XI 1949 r., Stropp przebywał w jednej celi z Kazimierzem Moczarskim. Bezpośrednio akcja ma miejsce w więzieniu mokotowskim, natomiast pośrednio w wielu miejscach vide księstwo Lippe, na którego obszarze urodził się Stropp, wędrujemy we wszystkie te miejsca, które wspomina Stropp, a więc do Francji, Galicji, Grecji, Ukrainy, na Węgry oraz do Jugosławii. Ważnym miejscem jest Warszawa, tutaj osadzeni są Stropp oraz Moczarski, również tutaj Niemiec zlikwidował getto warszawskie, co poskutkowało tym, że zniknęła Warszawa żydowska, która de facto nigdy później już się nie odrodziła. Pamiętajmy że warszawska Dzielnica Południowa, a więc obszar Muranowa był światową stolicą jidysz, oraz drugim po Nowym Jorku skupiskiem ludności Żydowskiej na obszarze całego globu. Stropp zwierza się przed Moczarskim ze swojego życia, jest to poniekąd Jego ustny testament, gdzie rozlicza się ze swojego życia. Stropp pomimo iż III Rzesza poległa, jest przekonany, że sprawa której służył była słuszna, jest wierny swoim poglądom. Jurgen Stropp opisuje miejsca, w których przebywał niezwykle dogłębnie, snuje opowieść nie tylko o miastach, wsi niemieckiej, górach, co więcej możemy poczuć jakbyśmy byli w tamtych miejscach, choć nie musimy się zgadzać to kreśli nam On nastroje rodzin niemieckich. Kazimierz Moczarski spędził ze Stroppem 255 dni w jednej celi, szedł za Nim, był przy Nim, często występował przeciwko Niemu. Jurgen Stropp dokonał żywota w więzieniu mokotowskim 6 III 1952 r. o godz. 19:00. 

Cała szkoła w Twojej kieszeni

Sprawdź pozostałe wypracowania:

Język polski:

Geografia: