Trans-Atlantyk - Czas i miejsce akcji

„Trans- Atlantyk” Witolda Gombrowicza rozgrywa się na przełomie sierpnia i września 1939 r. W momencie, kiedy ludzie ginęli w wojnie światowej, pisarz pisał o rzeczach odległych od polskiej rzeczywistości. Akcja rozgrywa się w stolicy Argentyny, w Buenos Aires. Całość akcji rozgrywa się w stolicy Argentyny m.in. w Poselstwie Polskim, siedzibie spółki barona, domu Gonzala oraz w piwnicy, która stanowiła miejsce spotkań Klubu Kawalerów Ostrogi. Bohater, który przybył się do stolicy Argentyny, wiedząc, iż wybuchła wojna światowa postanawia zostać w Ameryce Południowej i tutaj układać sobie życie. Sam Witold Gombrowicz miał kategorię niepełnosprawności „D”, uważał, że na nic się przyda, jeśli chciałby walczyć za kraj, za Polskę.
Autor sięga po tematy, które z perspektywy Polski wydają się abstrakcyjne vide homoseksualizm. Akcja zaczyna się 21 VIII 1939 r., kiedy Gombrowicz przedostaje się do Buenos Aires. Czas jest autentyczny, do Ameryki Południowej docierają informacje z Polski, która po zawarciu paktu Ribbentrop- Mołotow, przyjaźni sowiecko- niemieckiej znalazła się w pożodze wojny.
Czas ma należeć do akcji powieści, natomiast przestrzeń miała stanowić czynnik składowy fabuły, w ten sposób ujął to chorwacki literaturoznawca Zdravko Malić, wykładowca literatury pol. na uniwersytecie w Zagrzebiu; redaktor nacz. pisma „Književna smotra”.
Pisarzowi chodziło o to ażeby ująć utwór w dwojaki sposób, mianowicie miała być rzeczywistość historyczna, a także przedstawienie, zdanie relacji w sposób dokumentalny.
Autor pisze o Polakach, którzy znaleźli się na emigracji w stolicy Argentyny, polonia jest skłócona, znajduje się w atmosferze wzajemnych utarczek między sobą. Tekst ukazał się w Paryżu, w 1953 r. Dzieło było krytykowane przez opinię polonii zagranicznej. Pisarz kreśli obraz emigracji w sposób prześmiewczy. Po napisaniu książki, ataki które były kierowane pod adresem pisarza, dotyczyły przede wszystkim rzekomego braku patriotyzmu. Bohater stworzony przez Gombrowicza, patriota, staje się niewolnikiem swoich ideałów.

Cała szkoła w Twojej kieszeni

Sprawdź pozostałe wypracowania:

Język polski:

Geografia: