Wieża - Czas i miejsce akcji

Wieża” Gustawa Herlinga- Grudzińskiego osadzona jest w 1945 roku, zaś jej akcja rozgrywa się na obszarze północnych Włoch, obejmuje miasta takie jak Mediolan, Aosta oraz obszar Piemontu. Pisarz przedstawia Czytelnikowi dwa wątki, pierwszy tyczy się trędowatego z Aosty, który zamieszkiwał ten obszar w XVIII wieku, drugi wątek związany jest z nauczycielem, który pochodzi z Turynu, kończy się w 1944 roku. Turyński nauczyciel, którego historię życia poznaje pisarz był Człowiekiem głęboko nieszczęśliwym, utracił małżonkę oraz trójkę dzieci, w momencie próby emerytowany pedagog uląkł się śmierci. Bohaterzy „Wieży” to ludzie, którzy z różnych powodów wybrali samotność, poniekąd zamknęli się w swoim świecie, nieszczęście ich przygniotło i doprowadziło do alienacji. Pisarz pisze swoje dzieło w oparciu o osobiste przeżycia, związane ze służbą w II Korpusie gen. Władysława Andersa. Grudziński miał doświadczenie związane ze stacjonowaniem w Mediolanie. Podczas pobytu na północy Italii, skierował do przełożonych pismo z prośbą o udzielenie urlopu. Swoje L-4 spędził w niewielkiej wiosce, na obszarze przedalpejskim, gdzie natknął się na dzieło Xaviera de Maistre’ a. Narratorem jest Grudziński, który był oficerem alianckim. Po przeczytaniu dzieła de Maistre’ a, pisarz zadecydował, że uda się do Aosty. ” Wieża” to opowieść o samotności jak też o cierpieniu, których to doznawał pisarz. Właściwa akcja dzieła Grudzińskiego rozgrywa się w 1945 roku, w drugiej jego połowie. Można stwierdzić, że najważniejszym miejscem, umieszczonym w „Wieży” jest domostwo zamieszkane przez pisarza, ważne będą również dwie wieże, które mieszczą się na terenie Aosty, mówią teraz o wieży „Krzyk głodu” a także o Wieży Strachu. Ważnym miejscem w akcji powieści będzie dolina Elvo, która mieści się nieopodal Sycylii. „Wieża” ma kompozycję szkatułkową, chodzi tutaj o takie ujęcie powieści, iż fabuła złożona jest z paru opowiadań, których połączenie daje w sumie całościowy obraz fabuły. Powieść szkatułkowa jest połączona z opowiadaniem ramowym. Można stwierdzić, iż akcja „Wieży” jest osadzona pomiędzy II połową XVIII w. a II poł. XX w.

Cała szkoła w Twojej kieszeni

Sprawdź pozostałe wypracowania:

Język polski:

Geografia: