Zapiski więzienne - Geneza utworu i gatunek

Gatunek”Zapiski więzienne” należą do literatury faktu. Dzieło napisane przez prymasa Polski, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, nie jest standardowym dziennikiem.Trudno jest jednoznacznie sklasyfikować tę pozycję, gdyż Prymas Tysiąclecia odwołuje się do różnych stylów pisarskich i gatunków – dziennika, listów, modlitw oraz aktów i medytacji.GenezaDzieło pisane było w bardzo trudnym dla narodu polskiego czasie, dlatego też „Zapiski więzienne” mają wielką wartość dokumentalną.”Zapiski więzienne” rozpoczynają się od momentu aresztowania Wyszyńskiego, kiedy to mówił, że „przed nim bronili go jedynie pies i Niemiec”. Aresztowanie nastąpiło 25 września 1953 r. Ostatni dzień, który obejmuje dzieło, to 26 października 1956 r.Okres przebywania w więzieniu związany był z pracą naukową, której owocem był m.in. wspomniany dziennik. Początkowo książka miała nosić tytuł „Zapiski z rozmów”, jednakże – jak relacjonuje Kazimierz Kąkol – nazwa ta została w ostatniej chwili zmieniona.Kardynał stworzył dzieło stanowiące wynik jego doświadczeń, które niejednokrotnie były niezwykle bolesne. „Zapiski więzienne” są też owocem refleksji nad sytuacją kraju w dobie „czerwonych tych dni”, Polski za czasów Bolesława Bieruta. Autor dzieła, kardynał Wyszyński, w „Zapiskach…” pisze o czasach, w których panuje ucisk komunistyczny, a partia rządząca walczy z Kościołem katolickim, który – jak wiadomo – jest ostoją tego narodu.

Cała szkoła w Twojej kieszeni

Sprawdź pozostałe wypracowania:

Język polski:

Geografia: