Baner-og-lny-306x810-1-min

Konrad Wallenrod

Baner-og-lny-306x810-1-min

Adam Mickiewicz – o autorze

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Adam Mickiewicz – o autorze, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!
Zobacz więcej o autorze

Geneza

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Geneza, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Geneza„Konrad Wallenrod” Adama Mickiewicza powstał w latach 1825-1827. Było to przed wybuchem powstania listopadowego. Autor był na zsyłce w Rosji. W tym czasie zapoznał się z kilkoma rewolucjonistami rosyjskimi, którzy wystąpili zbrojnie przeciw samowładztwu carskiemu. Był to nieudany spisek. Jasne stało się, że zarówno spiski, jak i otwarta walka są skazane na klęskę. Mickiewicz analizuje, czy można zastosować podstęp w walce z wrogiem. Dzieło zostało opublikowane w 1828 roku.GatunekUtwór jest powieścią poetycką. Łączy elementy różnych rodzajów literackich – jest utworem synkretycznym:- epika objawia się występowaniem narratora; – hymn oraz pieśń są charakterystyczne dla liryki;- dialog Konrada z Aldoną pod wieżą to element dramatu. W powieści występują zabur

Czas i miejsce akcji

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Czas i miejsce akcji, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Utwór pt. „Konrad Wallenrod” autorstwa Adama Mickiewicza powstał w latach 1825-1827. W naszym kraju był to trudny okres ciągłych spisków poprzedzających wybuch powstania listopadowego. Pisarz przebywał wówczas na zsyłce w głębi Rosji i poznał tam kilku dekabrystów uczestniczących w spisku przeciwko carowi. Dzieło podejmuje się tematu typowego dla polskiego romantyzmu – problematyki narodowowyzwoleńczej. „Konrad Wallenrod” ukazuje zdradę i podstęp jako metodę walki z wrogiem. Problematyka nieetycznych zachowań w słusznej sprawie jest ponadczasowa i nieustannie aktualna, choć budzi kontrowersje.
Akcja mickiewiczowskiej powieści toczy się w latach dziewięćdziesiątych XIV wieku. Na czas opisywanych wydarzeń wskazują słowa: „Sto lat minęło, jak Zakon krzyżowy we krwi pogaństwa północnego brodził”. Miejsce głównej akcji w utworze to zamek krzyżacki w Malborku. Wskazują na to chociażby fragment: „Z Maryjenburskiej wieży zadzwoniono”.
Bohaterowie utworu pt. „Konrad Wallenrod” to m.in.:
1. Walter Alf (późniejszy Konrad Wallenrod) – tajemniczy cudzoziemiec, pełen rycerskich zalet i cnót chrześcijańskich. Cechowały go waleczność, mężność, siła, skromność oraz pogarda wobec pokus świata doczesne

Motto utworu

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Motto utworu, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Bohaterowie

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Bohaterowie, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Konrad Wallenrod – jest to bohater tytułowy książki. Miał również drugą nazwę, która brzmiała: Walter Alf. Jako małe dziecko został porwany. Pomimo faktu, iż swoje dzieciństwo spędził wychowując się w zakonie krzyżackim, to nie stracił poczucia tożsamości narodowej (było to możliwe za sprawą wajdeloty o imieniu Halban. Opiekun jego rozbudził te uczucia na tyle mocno, że ten wyrzekł się szczęścia oraz ukochanej Aldony po to, aby za pomocą podstępu doprowadzić Zakon do przegranej i wycofania się z terenów litewskich. W Konradzie można dostrzec wiele cech typowych dla bohatera bajronicznego – typ charakterystyczny zwłaszcza w epoce romantyzmu. Buntuje się przeciwko układom politycznym, ma niesamowicie silną osobowość oraz jego pragnieniem jest za wszelką cenę zniszczyć wrogich mu krzyżaków. Cechuje go ogromna uczciwość, gdyż jest świadomy zdrady, której się dopuszcza walcząc o odzyskanie niepodległości dla ojczyzny. Nie zmienia jednak swojego postanowienia. Jest ono po prostu zbyt silne. Do tych cech warto jeszcze dołożyć te pochodzące od bohatera wallenrodycznego. Ma to związek z polskimi korzeniami bohatera. Jego wszelkie działania determinowane są patriotyzmem, wartościami wyznawanymi i tymi wybranymi czyli ojczyzną i posiadaniem własnej, szczęśliwej rodziny. Warto również tu wspomnieć o cechach prometejskich, czyli zdolność do poświęcenia bardzo wielu rzeczy w celu dobra własnego narodu. Można tutaj również zauważyć tragizm tej postaci, gdyż nie ważne jaki wybór, jaką decyzję podejmie, to i tak na końcu spotka go klęska. Jest wewnętrznie rozdarty, ponieważ pragnie wolności dla swojej ojczyzny, jak

Streszczenie

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Streszczenie, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Przedmowa Naród litewski jest nieliczny i zamieszkuje tereny mało urodzajne. Początkowo państwa europejskie nie interesowały się Litwą, ale od XIII wieku zaczęły najeżać ten niewielki kraj. Najczęściej atakował go zakon krzyżacki. Litwa przeżywała okres świetności za czasów Olgierda i Witolda. Wtedy też państwo litewskie podporządkowało sobie rozległe tereny. Litwa atakowała zachodnie kraje, które stały na wyższym poziomie cywilizacyjnym i wyznawały chrześcijaństwo.Wstęp Najazdy krzyżackie trwają już 100 lat. Litwa przeżywa ciężkie chwile. Konflikt rozdzielił państwo zakonne i naród litewski. Oba państwa dzieli także naturalna granica – rzeka Niemen, która jest stała i spokojna w porównaniu do kłótni zwaśnionych grup. Po obu stronach rzeki stoją wartownicy, pilnujący, by nikt nie przeprawiał się na drugą stronę. Litwini ubrani są w skórę z łukiem przy boku, a Krzyżacy noszą pełne uzbrojenie, jeżdżą konno i korzystają z broni palnej.
I. Obiór Do stolicy zakonu krzyżackiego, Marienburga, przyjeżdżają liczni goście. Zbierają się oni, aby powołać nowego mistrza zakonu krzyżackiego. Zakonnicy są przychylni kandydaturze Konrada Wallenroda. Jest to cudzoziemiec, który zyskał niezwykłą sławę za granicą. Walczył z Arabami i z Turkami, zwyciężał w turniejach rycerskich, ukazując swoje bohaterstwo. Oprócz tego jest bardzo skromny, gardzi bogactwami i wysokimi stanowiskami. Zakonnik w pełni poświęca się życiu zakonnemu, dbając o wyjątkowe cnoty chrześcijańskie. Mężczyzna jest młody, choć ma już kilka siwych włosów. Jego twarz jest przygaszona, co może wskazywać na doznany niegdyś ból. Oprócz tego stroni od zabaw i kobiet. Czasami weźmie udział w rozmowach, żartach, ale gdy usłyszy słowa: „ojczyzna”, „powinność”, „ukochana” pochmurnieje i obojętnieje na wszystko wokoło. Mężczyzna ma także znaczącą wadę: w samotności nadużywa alkoholu. Wtedy śpiewa smutne piosenki, gra na instrumencie, a jeżeli ktoś go na tym przyłapie, wpada w gniew i wypowiada bezbożne wyrazy. Wallenrod ma jednego przyjaciela, którym jest stary zakonnik – Halban. On jako jedyny potrafi przenikliwym spojrzeniem przywołać go do porządku.
II. Słychać głośne uderzenia dzwonu. Zakonnicy udają się na modlitwę do Ducha Świętego, prosząc o pomoc w wybraniu dobrego mistrza zakonu.
HymnZebrani proszą Ducha Świętego o wskazanie najlepszego kandydata na wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego i pytają, kto jest najodpowiedniejszym kandydatem na to stanowisko.

Mnisi zastanawiają się, kto powinien zostać wielkim mistrzem. Podczas dyskusji spacerują. Z wieży obok słyszą głos pustelnicy zwracającej się do Konrada. Kobieta została zamurowana 10 lat wcześniej – nie wiadomo, z jakiej przyczyny. Nikt nigdy jej nie widział. Ludność dostarcza jej jedzenie przez małe okienko. Czasami zdarza się, że widać w nim jakiś ślad, być może dłoń. Kobieta jest istną zagadką, niewiele o niej wiadomo, ale słychać jej nocny śpiew. Przepowiada, że Konrad ma zostać mistrzem zakonu, aby zabijać Krzyżaków. Obawia się jednak, że zostanie wcześniej wykryty. Halban sugeruje, że to wróżba i że Duch Święty wskazał im Konrada na najlepszego kandydata do przewodzenia zakonem. Rycerze zgadzają się z nim i podchwytują jego myśl. Odchodzą, a Halban zostaje sam i zaczyna śpiewać pieśń. Mówi ona o rzece Willi, która chcę połączyć się z rzeką Niemen, ale ostatecznie obie giną w morzu. Porównuje to do czerpiącej wodę ze źródła Litwinki, która zakochała się w mężczyźnie z obcych stron, mimo że wielu adoratorów ze swojego państwa. Ostatecznie niewiasta zamknęła się w wieży i zmarła.
III. Konrad zostaje wybrany na wielkiego mistrza krzyżackiego. Przejmuje oznaki władzy – miecz oraz krzyż. Czuje jednocześnie dumę, zatroskanie, szczęście, ale także gniew. Zakonnicy mają ogromną nadzieję, że jego zapał ukaże się w wypowiedzeniu wojny Litwie. Jak się później okazało, po roku rządów Konrad nie rozpoczął walki. Litwa umacniała swoje siły, stawała się coraz groźniejszym przeciwnikiem dla zakonu, a tymczasem Konrad narzucał surowe zakazy i nakazy dla zakonników. Na przykład skrupulatnie wymierzał kary za wszelkie przewinienia, narzucał częste posty, kazał wyrzec się bogactwa i wygody. Na Litwie władzę przejął Jagiełło, który pozbawił władzy Witolda. Nieusatysfakcjonowany mężczyzna szukał pomocy u Krzyżaków. W związku z tym zwołano radę, na której nie pojawił się Konrad. Ludzie przypuszczali, że znajduje się teraz pod wieżą i rozmawia z pustelnicą, co nie było już dla nikogo tajemnicą.
Pieśń z wieży Pustelnica opowiada o swoim życiu na Litwie. Miała dwie siostry, a mimo to właśnie do niej zalecali się mężczyźni. Poznała młodzieńca z innego kraju, wyznawcę chrześcijaństwa, którego obdarzyła odwzajemnionym uczuciem. Mimo utraty dawnego życia jest szczęśliwa, ponieważ została z nią nadzieja.

Konrad nie wie, czym jest nadzieja, nie zna tego uczucia. Nie wierzy w lepszą przyszłość; uznaje, że trafi do piekła na wieczne potępienie. Pamięta opowiedzianą przez pustelnicę historię. Ona zaś przeprasza go za tę smutną opowieść. Mówi, że nie zmieniłaby przeszłości, wspomina ich pierwsze spotkanie i uważa, że jej serce przepełnia miłość do niego i do Boga. Wallenrod zapewnia, że za kilka dni dokona zemsty na wrogach. Mężczyzna zastanawia się, czy nie byłoby lepiej dla nich, gdyby kobieta zamknęła się w klasztorze bardziej oddalonym od niego. Pustelnica wyjawia, że nie mogłaby tam żyć. Pamiętała o tym, że jej ukochany miał wrócić do Marienburga, by zemścić się na nieprzyjaciołach, więc postanowiła zostać tutaj z nadzieją na kolejne spotkanie z ukochanym. Konrad uważa, że wojna z Krzyżakami jest nieunikniona. Zamierza jednak odwlekać spotkanie wojsk najdłużej, jak się da.
IV. Uczta Jest dzień patrona zakonów rycerskich (Świętego Jerzego), kiedy to do zakonu przyjeżdżają liczni ludzie zaproszeni na uroczystą ucztę zorganizowaną przez Konrada. Przy stole główne miejsce zajmuje wielki mistrz, a obok niego zasiada Witold. Wallenrod prosi pieśniarzy o utwór. Jest znudzony występami, które ukazują jego niezwykłe czyny bądź historie miłosne. Mężczyzna oczekuje pieśni czułej, dzikiej, mrocznej, lecz gniewnej. Do zaprezentowania zgłasza się starzec z siwą brodą i lutnią. Wyjawia, że kiedyś śpiewał dla Litwinów, ale zginęli oni w obronie kraju, ukrywają się lub żyją wśród Krzyżaków, jak Witold. Uważa, że zdrajcy ojczyzny t

Plan wydarzeń

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Plan wydarzeń, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Podstawowe informacje o utworze”Konrad Wallenrod” to powieść poetycka autorstwa Adama Mickiewicza. Dzieło powstało w latach 1825-1827, w czasie gdy wieszcz narodowy przebywał na zesłaniu w głębi Rosji. Utwór przedstawia obraz wojny zakonu krzyżackiego z Litwą. Główny bohater został wychowany przez Krzyżaków. Cechuje go ogromna miłość do ojczyzny. Jest w stanie poświęcić swoje życie i szczęście osobiste dla dobra narodu.
Plan wydarzeń1. Omówienie sytuacji na Litwie i najazd krzyżacki na ten kraj.

2. Spalenie miasta przez Krzyżaków, uprowadzenie małego chłopca oraz zabicie jego rodziców.

3. Chrzest Waltera Alfa i wychowanie go w zakonie Winrycha.

4. Przyjaźń Waltera z litewskim śpiewakiem, Halbanem.

5. Opowieści Halbana o ojczyźnie i nauka ojczystego języka.

6. Ucieczka młodzieńca wraz z Halbanem na Litwę.

7. Trafienie na dwór księcia Kiejstuta i walki po stronie przeciwnej zakonowi.

8. Narodziny miłosnego uczucia i ślub córki księcia, Aldony, z Walterem.

9. Najazd krzyżacki na Litwę.

10. Decyzja Aldony o wstąpieniu do klasztoru.

11. Zamurowanie ukochanej Waltera na jej prośbę w wieży w Marien

Problematyka

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Problematyka, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Głównym problemem przedstawionym w utworze pt. „Konrad Wallenrod” jest działanie w imię zasady „cel uświęca środki”. Motto tekstu Mickiewicza jest zaczerpnięte z „Księcia” Machiavellego. Dzieło (typowo dla okresu polskiego romantyzmu) podejmuje problematykę narodowowyzwoleńczą. Ukazuje zdradę i podstęp jako jedną z metod walki z wrogiem. Problematyka jest ponadczasowa, ponieważ dopuszczanie się nieetycznych działań w słusznej sprawie jest aktualne do dziś, choć budzi kontrowersje.Głównymi postaciami w dziele są: Walter Alf (późniejszy Konrad Wallenrod, bohater tragiczny), Halban (litewski wajdelota, śpiewak, poeta ludowy) i Pustelnica z wieży (Aldona, córka Kiejstuta, żona Waltera Alfa). Tytułowy bohater posługuje się podstępem i zdradą w celu obrony ojczyzny. Autor próbuje nam uświadomić, jakie konsekwencje niosą ze sobą nieetyczne zachowania. Mickiewicz w dziele kreuje postać szlachetnego zbrodniarza, który z wyższych, patriotycznych pobudek dopuszcza się niemoralnych postaw. Konrad zdradził zakon krzyżacki i doprowadził do jego upadku, by ocalić swoją ojczyznę, czyli Litwę. Wobec przewagi Krzyżaków jego czyn był koniecznością i jedynym ratunkiem dla narodu. Dzieło Adama Mickiewicza nie pochwala zachowania bohatera i ukazuje moralne koszty spiskowania. Konrad przez to niszczy swoją miłość, popada w alkoholizm i popełnia samobójstwo. Umiera śmiercią haniebną jako zdemaskowany spiskowiec, a nie jako odważny, heroiczny rycerz na polu walki. Pisarz dokonuje transformacji postaci. Konrad z romantycznego

Kostium historyczny

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Kostium historyczny, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Rodzaj i gatunek

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Rodzaj i gatunek, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Motywy

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Motywy, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!
Baner-og-lny-724x146-min

Sprawdź pozostałe wypracowania:

Język polski:

Geografia: