facebook

Rozwiąż dyktando

"Przyjaciele"

W dolinie Żółtej eki pod rozłoystym modewiem, ył stary ółw. Miał tysta tydzieści ty lata, Pyjacielem staruszka ółwia był wyeł Żak. Ta towayska zayłość trwała wiele lat.

Pan zwieęcia, Andej Żyła, posiadał wiele ryowych pól. Był równie właścicielem sadów. W jednym z nich rosły ędami kaki poeczkowe. z towayszem słuby zniszczyli koenie kewów.

Żak wziął na gbiet towaysza i popędzili pod dewa oechowe, które znajdowały się w dolince. Tam połoyli się na murawie, eby odpocząć. Nagle potęnie zagmiało i zerwała się bua z piorunami.

Pyjaciele zaczęli chyo umykać. Biegnąc za pełaj, zniszczyli gądki wspaniale wyrośniętej epy, odkiewki i euchy, stratowali piękne róe i wpadli do stawu pełnego ęsy wodnej. Peraone aby umykały w popłochu. Bęczący uczek równie wyraził swój duy niepokój.

Gdy pyjaciele podpłynęli do begu, zobaczyli twa sługi Andeja, Zwiechnik wysłał go na poszukiwanie Żaka. Słuący pyprowadził wyła do dworu.

Po buliwej rozmowie z właścicielem i otymanej nauczce, pies poszedł wyalić się swojemu pyjacielowi. Żółw pocieszył wyła i ich pyjaźń trwała dalej.